Melyik tagállamban?

Megtalálhatja, hogy melyik tagállamban melyik bírósághoz fordulhat, ha egy céggel, szakemberrel, az Ön munkáltatójával, családtagjával vagy bárki mással az Ön hazájában vagy külföldön fennálló vita békés rendezésére irányuló erőfeszítések kudarcot vallottak.

Ha belföldi vonatkozású ügyről van szó, akkor csak a hatáskörrel rendelkező és illetékes bíróságot kell meghatároznia. Ha nem a megfelelő bírósághoz fordul, vagy vitás a bíróság hatásköre vagy illetékessége, akkor az eljárás elhúzódását kockáztatja, sőt, adott esetben hatáskör hiánya miatt akár el is utasíthatják keresetét.

A tagállamok különböző hatásköri és illetékességi szabályokkal rendelkeznek, amelyek meghatározzák a területükön levő bíróságok közötti feladatmegosztást.

Ha ügyének nemzetközi vagy határokon átnyúló vetülete is van, úgy egyaránt meg kell határoznia, hogy mely tagállam joghatósága alá tartozik az ügy, és hogy mely bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel. Az e kérdésekre adott válasznak jelentős következményei lehetnek. Ha Önnek külföldön kell a pert lefolytatnia, külön nehézségekkel és többletköltségekkel kell számolnia, például, mert szükség lehet beadványai lefordítására, vagy azért, mert az eljárás szerinti tagállamban ügyvédet kell fogadnia, vagy a bírósági tárgyalásokra kell utaznia.

Egy adott ügyben az illetékes bíróság azonosításához vegye igénybe a Polgári Ügyek Európai Igazságügyi Atlaszának keresőjét. A kereső az összes tagállam polgári és kereskedelmi ügyekben hatáskörrel rendelkező összes bíróságának (pl. elsőfokú bíróságok, fellebbviteli bíróságok stb.) nevét és címét tartalmazza, valamint azt a földrajzi területet, amelyre vonatkozóan az egyes bíróságok illetékességgel rendelkeznek.

Lásd még az alábbi témákkal foglalkozó részeket:

- hatáskör és illetékesség polgári és kereskedelmi ügyekben;

- hatáskör és illetékesség büntetőügyekben.

Ha meghatározta a joghatósággal rendelkező tagállamot és a hatáskörrel rendelkező és illetékes bíróságot, benyújthatja keresetét – ehhez lásd a Hogyan kell eljárni? című részt.

Utolsó frissítés: 17/11/2021

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.