Kurā dalībvalstī?

Ir iespējams noskaidrot, kuras dalībvalsts kurā tiesā vērsties, ja strīdu ar kādu komercsabiedrību, pašnodarbinātu personu, darba devēju, savas ģimenes locekli vai citu personu (iekšzemē vai ārvalstīs) neizdodas atrisināt sarunu ceļā.?

Ja esat iesaistīts dalībvalsts mēroga tiesas procesā, jums būs vienīgi jānoskaidro kompetentā tiesa, t. i., tiesa, kurai ir piekritīga jūsu lieta. Iesniedzot prasību tiesā, kas nav kompetenta, vai rodoties domstarpībām par tiesas jurisdikciju, lietas izskatīšana var ievērojami aizkavēties, turklāt, ja lieta nav piekritīga attiecīgajai tiesai, tiesa to var noraidīt.

Katrai dalībvalstij ir atšķirīgi noteikumi par lietu piekritību tiesām, kas nosaka kompetences sadalījumu starp tās teritorijā esošajām tiesām.

Ja esat iesaistīts starptautiskā jeb pārrobežu tiesas procesā, jums būs jānoskaidro gan kompetentā dalībvalsts, gan kompetentā tiesa (tiesa, kurai ir piekritīga jūsu lieta). Atbildes uz šiem jautājumiem lielā mērā noteiks jūsu turpmāko rīcību. Ja lietas izskatīšana notiek citā valstī, jums var rasties papildu neērtības un izmaksas, piemēram, jums var nākties nodrošināt savu liecību tulkojumu, izmantot tiesvedības dalībvalsts advokāta pakalpojumus vai ierasties uz tiesas sēdēm šajā dalībvalstī.

Lai noskaidrotu, kurai tiesai ir piekritīga attiecīgā lieta, izmantojiet Eiropas tiesiskās sadarbības atlanta civillietās. tīmekļa vietnē pieejamo meklēšanas rīku. Ar to iespējams atrast visu civillietās un komerclietās kompetento dalībvalstu tiesu (pirmās instances tiesu, apelācijas tiesu utt.) nosaukumus un adreses un to piekritības ģeogrāfiskās teritorijas.

Papildu informāciju atradīsiet arī šādās sadaļās:

- Jurisdikcija civillietās un komerclietās,

- Jurisdikcija krimināllietās.

Kad esat noskaidrojis kompetento dalībvalsti un tiesu, varat iesniegt prasību tiesā — attiecīgo informāciju atradīsiet sadaļā Kā iesniegt prasību tiesā?

Lapa atjaunināta: 17/11/2021

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.