In welke lidstaat?

Ga na tot welk gerecht in welke lidstaat u zich dient te wenden indien de inspanningen om een geschil met een onderneming, een beroepsbeoefenaar, uw werkgever, een familielid of iemand anders in uw eigen land of in het buitenland in der minne te schikken, zijn mislukt.

Wanneer het in uw geval gaat om een zaak die zich tot uw eigen land beperkt, hoeft u slechts de bevoegde rechtbank aan te wijzen, of met andere woorden, een rechtbank die rechtsmacht heeft. Wanneer u voor de verkeerde rechtbank kiest, of wanneer er een geschil is over de rechterlijke bevoegdheid, bestaat het gevaar dat de procedure aanzienlijke vertraging oploopt of dat uw zaak zelfs wordt afgewezen vanwege onbevoegdheid.

Alle lidstaten hebben hun eigen bevoegdheidsregels om uit te maken hoe de bevoegdheden van de rechtbanken op hun grondgebied zijn verdeeld.

Wanneer uw zaak een internationale of grensoverschrijdende dimensie heeft, moet u bepalen welke lidstaat en welke rechtbank bevoegd zijn (rechtsmacht hebben). De antwoorden op beide vragen kunnen belangrijke gevolgen hebben. Als u in het buitenland een zaak moet aanspannen, kunt u te maken krijgen met extra ongemak en kosten, bijvoorbeeld omdat u uw verklaringen moet laten vertalen, een advocaat uit de lidstaat waar de procedure plaatsvindt in de arm moet nemen, of moet reizen om bij de rechtszaak aanwezig te kunnen zijn.

Voor hulp bij het vinden van een bevoegde rechtbank voor een bepaalde zaak kunt u gebruikmaken van de zoekmachine van de Europese justitiële atlas voor burgerlijke zaken. Hiermee vindt u de namen en adressen van alle rechtbanken in de lidstaten die bevoegd zijn in burgerlijke en handelszaken (rechtbanken van eerste aanleg, hoven van beroep, etc.) en in welke geografische gebieden ze bevoegd zijn.

Zie ook de pagina's over:

Wanneer u eenmaal hebt vastgesteld in welke lidstaat en bij welke rechtbank de rechterlijke bevoegdheid ligt, kunt u een zaak aanhangig maken – zie hiertoe de pagina Het aanhangig maken van een zaak bij de rechter.

Laatste update: 17/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.