În care stat membru?

Aflați ce instanță din ce stat membru trebuie să sesizați în cazul în care au eșuat eforturile de soluționare pe cale amiabilă a unui litigiu cu o societate comercială, cu un profesionist, cu angajatorul dumneavoastră, cu un membru al familiei sau cu altcineva, din țara dumneavoastră sau din străinătate.

În situația în care cauza dumneavoastră are o dimensiune națională, este necesar să identificați instanța competentă sau, altfel spus, instanța care deține jurisdicție. Dacă apelați la instanța nepotrivită sau dacă există un conflict de competență riscați producerea unei întârzieri considerabile a procedurilor sau chiar respingerea cauzei din cauza lipsei de competență.

Statele membre au norme diferite privind competența care determină distribuirea jurisdicției între instanțele de pe teritoriul lor.

În situația în care cauza dumneavoastră are o dimensiune internațională sau transfrontalieră, trebuie să identificați ambele aspecte: ce stat membru și ce instanță sunt competente (dețin jurisdicție).  Aflarea răspunsului la aceste întrebări poate avea consecințe semnificative. Dacă trebuie să soluționați un litigiu în străinătate, este posibil să vă confruntați cu inconveniente și cheltuieli suplimentare, cauzate de exemplu de necesitatea traducerii declarațiilor dumneavoastră, a angajării unui avocat în statul membru în care se desfășoară procedurile sau a unor deplasări pentru a participa la audierile instanței.

Pentru a identifica instanța competentă într-o anumită cauză, puteți utiliza instrumentul de căutare Atlasul Judiciar European în materie civilă. Acesta conține numele și adresele tuturor instanțelor judecătorești din statele membre competente în materie civilă și comercială (instanțe de prim grad de jurisdicție, curți de apel etc.) și circumscripțiile teritoriale în care acestea au competență.

De asemenea, a se vedea alte secțiuni privind:

După identificarea statului membru și a instanței competente, puteți introduce o acțiune în justiție – pentru aceasta se va consulta secțiunea Care este procedura?.

Ultima actualizare: 17/11/2021

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.