Адвокати

Намиране на адвокат

1. Общ преглед

„Намиране на адвокат“ е услуга, която се предоставя на обществеността от Европейска комисия и участващите национални адвокатски колегии. Комисията реши да предоставя тази услуга, за да се улесни достъпа до правосъдие в трансграничен контекст, като се позволи на гражданите на ЕС и на практикуващите юристи лесно да намерят адвокат в целия ЕС.

2. Ред и условия

Счита се, че при използването на тази услуга се задължавате да спазвате следните условия.

Задължавате се да използвате тази услуга изключително по предназначението ѝ, т.е. за намиране на професионален юрист (адвокат) с цел да използвате неговите услуги или за осъществяването на професионален колегиален контакт с него. Услугата или личните данни, получени чрез нея, не може да се използват за никакви други цели, и по-специално за извършването на търговски, маркетингови или рекламни дейности.

Не се позволява копирането по автоматизиран начин („harvest“) и/или разпространението по какъвто и да било начин на данните, получени чрез услугата „Намиране на адвокат“. Имате право да правите препратки към Европейския портал за електронно правосъдие и неговите страници.

В допълнение към тези условия се прилагат изцяло и условията и отказът от отговорност на Европейския портал за електронно правосъдие. Може да се запознаете с тях тук.

Европейската комисия може да преразгледа настоящите общи условия по всяко време без предварително уведомяване, поради което винаги трябва да ползвате актуалната версия на условията, публикувана на настоящия уебсайт..

Приложимото право е белгийското право и в случай на спор компетентни за решаването му са белгийските съдилища.

3. Ограничаване на отговорността

Тази услуга се предоставя такава, каквато е и на принципа на полагане на „максимални усилия“. Европейската комисия и участващите адвокатски колегии не носят никаква отговорност, било то изрична, или по подразбиране. Не сме в състояние по-конкретно да гарантираме актуалността на информацията, дали тя е вярна, нито да осигурим непрекъснат достъп до услугата.

4. Използване на бисквитки

Настоящият уебсайт използва бисквитки с единствената цел да подобри условията на ползването му от потребителите. Тези бисквитки не се предоставят на трети страни и в тях не се съхраняват лични данни.

5. Често задавани въпроси

Въпрос: Какъв е произходът на данните?
Отговор: Данните за адвокатите се предоставят от регистри на участващите адвокатски колегии.

Въпрос: Търсенето в реално време ли се извършва?
Отговор: Да, търсенето е в реално време и има пряка връзка към регистъра на съответната адвокатска колегия.

Въпрос: Защо не мога да търся във всички държави — членки на ЕС?
Отговор: Към момента не участват всички адвокатски колегии в държавите — членки на ЕС. Европейската комисия работи непрекъснато за разширяването на услугата, която в крайна сметка да обхване всички държави — членки на ЕС, и адвокатски колегии.

Въпрос: Защо не всички критерии за търсене са на разположение за страната X?
Отговор:
Поради правните и техническите ограничения не всички регистрирани колегии позволяват търсене, което се основава на всички критерии за търсене. Това може да се промени в бъдеще.

Въпрос: Срещам технически проблем/услугата е недостъпна. Можете ли да я възстановите?
Отговор: Не можем да гарантираме постоянното функциониране на услугата или нейната наличност. Ако системно се сблъсквате с проблеми при осъществяването на връзка с услугата или при друг технически проблем, може да ни уведомите за това и Комисията ще направи всичко възможно да отстрани проблема по най-бързия начин.

Въпрос: Аз съм адвокат, вписан в участваща адвокатска колегия, но услугата не дава резултат с моите данни/информацията е грешна/искам моите данни да бъдат отстранени. Към кого трябва да се обърна?
Отговор: Моля, свържете се съответната за Вас колегия за вписване. Комисията няма достъп, нито може да променя по какъвто и да е начин данните на колегиите. По-долу можете да намерите информация за контакт.

Въпрос: Имам друг въпрос, към кого мога да се обърна?
Отговор: Моля, вижте по-долу.

6. Информация за връзка

Европейският портал за електронно правосъдие и услугата „Намиране на адвокат“ се управляват от отдел B.4 при Генерална дирекция „Правосъдие“ към Европейската комисия,. Отговорното лице (администратор на лични данни) е Cristian NICOLAU, началник отдел.

За запитвания по общи въпроси, за да съобщите за технически проблем или да направите предложение, може да се свържете с Европейската комисия по пощата или по електронен път на адрес:

European Commission

DG JUST
Unit B4
B-1049 Brussels
Belgium
JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Ако желаете да подадете жалба срещу някое действие по обработване на личните данни, осъществено в рамките на компетентността на Комисията, може да се обърнете към Европейския надзорен орган по защита на данните:


European Data Protection Supervisor (EDPS)
60 Rue Wiertz (MO 63)
B-1047 Brussels
Belgium
Телефон: +32 2 283 19 00
Факс: +32 2 283 19 50

По-долу можете да намерите информация за връзка с участващите организации, предоставили данните. Ако имате проблем или въпрос, свързан с данните, получени в резултат на използването на услугата „Намиране на адвокат“, обърнете се директно към съответната адвокатска колегия. Свържете се с тях също така, ако имате специални искания или проблеми по отношение на обработването на личните ви данни от тяхна страна.

 

Държава

Белгия

Наименование на адвокатската колегия

Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone (OBFG)

Лице за контакт

FAL support

Пощенски адрес

Avenue de la Toison D'Or, 65, B-1060 Brussels

Телефон

+32.(0)2.648.20.98

Факс

+32.(0)2.648.11.67

Уебсайт

https://avocats.be

Адрес на електронна поща

operations@dp-a.be

 

Държава

Белгия

Наименование на адвокатската колегия

Orde van Vlaamse Balies (OVB)

Лице за контакт

FAL support

Пощенски адрес

Staatsbladsstraat 8, B-1000 Brussels

Телефон

+32.(0)2.227 54 70

Факс

+32.(0)2.227 54 79

Уебсайт

http://www.advocaat.be

Адрес на електронна поща

operations@dp-a.be

Държава

Чешка република

Наименование на адвокатската колегия

Чешка адвокатска колегия

Лице за контакт

Lenka Vojirova

Пощенски адрес

Národní tř. 16, 110 00 Praha 1

Телефон

+420 221 729 025

Факс

+420 224 932 989

Уебсайт

https://www.cak.cz/en/

Адрес на електронна поща

vojirova@cak.cz

Държава

Дания

Наименование на адвокатската колегия

Датска адвокатура и правно общество

Лице за контакт

Ida Søholm

Пощенски адрес

Kronprinsessegade 28, 1306 Copenhagen K

Телефон

+45 3396 9798

Факс

+45 3396 9792

Уебсайт

https://www.advokatsamfundet.dk/Service/English.aspx

Адрес на електронна поща

iso@advokatsamfundet.dk

 

Държава

Германия

Наименование на адвокатската колегия

Bundesrechtsanwaltskammer

Лице за контакт

Rechtsanwalt Christian Dahns

Пощенски адрес

Littenstraße 9, 10179 Berlin

Телефон

+49 -30/ 284939-0

Факс

+49 -30/ 284939-11

Уебсайт

https://www.brak.de

Адрес на електронна поща

dahns@brak.de

 

Държава

Естония

Наименование на адвокатската колегия

Estonian Bar Association

Лице за контакт

Ms Katrin Kose

Пощенски адрес

Rävala pst 3, Tallinn 10143, Estonia

Телефон

+372 662 0665

Факс

+372 662 0677

Уебсайт

https://www.advokatuur.ee/eng/frontpage

Адрес на електронна поща

advokatuur@advokatuur.ee

 

Държава

Гърция

Наименование на адвокатската колегия

Атинска адвокатска колегия

Лице за контакт

Vasileios Manios

Пощенски адрес

Akadimias 60, Athens

Телефон

+302103398233

Факс

+302103647172

Уебсайт

http://www.dsa.gr/page/identity-athens-bar-association

Адрес на електронна поща

manios@dsa.gr

 

Държава

Испания

Наименование на адвокатската колегия

Consejo General de la Abogacía Española

Лице за контакт

FAL support

Пощенски адрес

28004

Телефон

+34 91 150 1003

Факс

Уебсайт

http://www.abogacia.es

Адрес на електронна поща

spain.technical.support@redabogacia.org

 

Държава

Франция

Наименование на адвокатската колегия

Conseil National des Barreaux

Лице за контакт

 

Пощенски адрес

22 rue de Londres 75009 Paris

Телефон

+33153308576

Факс

+33153308562

Уебсайт

https://www.cnb.avocat.fr/en

Адрес на електронна поща

assistance@cnb.avocat.fr

 

Държава

Хърватия

Наименование на адвокатската колегия

Хърватска адвокатска колегия

Лице за контакт

Andraš Trkulja

Пощенски адрес

Koturaška ul.53

Телефон

+385 1 6165 200

Факс

 

Уебсайт

http://www.hok-cba.hr

Адрес на електронна поща

hok-cba@hok-cba.hr

Държава

Италия

Наименование на адвокатската колегия

Consiglio Nazionale Forense

Лице за контакт

FAL support

Пощенски адрес

Via del Governo Vecchio, 3 - 00186 - Roma

Телефон

+39 06 977488

Факс

+39 06 977488 29

Уебсайт

https://www.consiglionazionaleforense.it

Адрес на електронна поща

urp@consiglionazionaleforense.it

 

Държава

Кипър

Наименование на адвокатската колегия

Кипърска адвокатска колегия

Лице за контакт

Laris Vrahimis

Пощенски адрес

2 Chr. Sozou - off.206, Lefkosia, 1096

Телефон

+357 2267 4533

Факс

+357 2267 5692

Уебсайт

http://www.cyprusbarassociation.org/index.php/en/

Адрес на електронна поща

lv@vrahimi.com

 

Държава

Литва

Наименование на адвокатската колегия

Литовска адвокатска колегия

Лице за контакт

Audrius Bitinas

Пощенски адрес

Tilto 17, Vilnius, Lithuania

Телефон

+370 5 2624546

Факс

+370 5 2121859

Уебсайт

http://www.advokatura.lt/en/welcome.html

Адрес на електронна поща

audrius.bitinas@advoco.lt

 

Държава

Люксембург

Наименование на адвокатската колегия

Люксембургска адвокатска колегия

Лице за контакт

Fernande Nennig

Пощенски адрес

B.P.361 L-2013 Luxembourg

Телефон

+352 46 72 72 1

Факс

+352 22 56 46

Уебсайт

https://www.barreau.lu

Адрес на електронна поща

fernande.nennig@barreau.lu

 

Държава

Унгария

Наименование на адвокатската колегия

Унгарска адвокатска колегия

Лице за контакт

FAL Support

Пощенски адрес

1055 Budapest, Szalay utca 7

Телефон

+36 1 3119 800

Факс


Уебсайт

https://www.mük.hu

Адрес на електронна поща

muk@muknet.hu

 

Държава

Малта

Наименование на адвокатската колегия

Адвокатската камара (Il-Kamra tal-Avukati)

Лице за контакт

Dr Stefan Camilleri

Пощенски адрес

Courts of Justice, Republic Street, Valletta

Телефон

+356 21248601, +356 7721248601

Факс


Уебсайт

http://www.avukati.org

Адрес на електронна поща

info@avukati.org

Държава

Нидерландия

Наименование на адвокатската колегия

Холандска адвокатска колегия

Лице за контакт

FAL support

Пощенски адрес

Postbus 30851 2500GW Den Haag

Телефон

+31703353554

Факс

+31703353531

Уебсайт

https://www.advocatenorde.nl/english

Адрес на електронна поща

helpdesk@advocatenorde.nl

 

Държава

Австрия

Наименование на адвокатската колегия

Австрийска адвокатска колегия

Лице за контакт

FAL support

Пощенски адрес

Tuchlauben 12, 1010 Vienna, Austria

Телефон

0043 / 1 / 535 12 75 - 0

Факс

0043 / 1 / 535 12 75 - 13

Уебсайт

https://www.rechtsanwaelte.at/en/

Адрес на електронна поща

rechtsanwaelte@oerak.at

 

Държава

Полша (Юрисконсулти)

Наименование на адвокатската колегия

Krajowa Izba Radców Prawnych (KIRP)

Лице за контакт

Włodzimierz Chróścik

Пощенски адрес

Al. Ujazdowskie 18/4 – 00-478 Warszawa

Телефон

+48 22 621 21 14

Факс

+48 22 621 21 14

Уебсайт

http://kirp.pl/foreign-activity/

Адрес на електронна поща

chroscik@kirp.pl

Държава

Полша (Адвокатски съвет)

Наименование на адвокатската колегия

Върховен адвокатски съвет на Полша

Лице за контакт

Stefan Karmaza

Пощенски адрес

ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa

Телефон

+48695664246

Факс

+48224120640

Уебсайт

http://www.nra.pl

Адрес на електронна поща

stefan.karmaza@ec2.pl

 

Държава

Словения

Наименование на адвокатската колегия

Odvetniška zbornica Slovenije

Лице за контакт

Nastja Karlič

Пощенски адрес

1000 Ljubljana

Телефон

+3861 300 34 20

Факс

+3861 300 34 32

Уебсайт

http://www.odv-zb.si

Адрес на електронна поща

info@odv-zb.si

Държава

Финландия

Наименование на адвокатската колегия

Финландска адвокатска колегия

Лице за контакт

Pirkko Kivikari

Пощенски адрес

PL 194, FI-00101 Helsinki

Телефон

+358 9 68661213

Факс

+358 9 68661299

Уебсайт

https://asianajajaliitto.fi/en/

Адрес на електронна поща

Pirkko.kivikari@asianajajaliitto.fi

 

Държава

Швеция

Наименование на адвокатската колегия

Sveriges Advokatsamfund

Лице за контакт

Magnus Andersson

Пощенски адрес

Box 27321, SE-102 54 Stockholm

Телефон

+46 8 4590303

Факс

+46 8 6600779

Уебсайт

https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet-engelska/

Адрес на електронна поща

magnus.andersson@advokatsamfundet.se

 

Държава

Норвегия

Наименование на адвокатската колегия

Norwegian Bar Association

Лице за контакт

Vegard Fløtre

Пощенски адрес

Kristian Augustsgt. 9, 0164 Oslo, Norway

Телефон

+47 91 30 30 94

Факс


Уебсайт

http://www.advokatforeningen.no

Адрес на електронна поща

vf@advokatforeningen.no

Последна актуализация: 09/08/2022

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.