Právníci

Vyhledání právníka

1. Přehled

„Vyhledání právníka“ je služba poskytovaná široké veřejnosti Evropskou komisí a zúčastněnými národními advokátními komorami. Komise tuto službu zřídila za účelem usnadnění přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních věcech tím, že se občanům EU a právním odborníkům usnadní vyhledávání právníků po celé EU.

2. Podmínky

Použitím této služby se zavazujete dodržovat následující podmínky.

Souhlasíte s tím, že budete tuto službu používat výhradně pro zamýšlený účel, tedy k vyhledání právního odborníka (právníka) za účelem využití jeho služeb nebo k navázání odborného kontaktu s kolegy. Tuto službu ani žádné osobní údaje, které přes ni získáte, nesmíte používat pro žádný jiný záměr nebo účel, a zejména ne ke komerčním, marketingovým či propagačním činnostem.

Údaje získané prostřednictvím služby „Vyhledání právníka“ nesmíte automaticky kopírovat (harvestovat) ani žádným způsobem distribuovat. Odkazovat na portál evropské e-justice a na jeho stránky možné je.

Souběžně s těmito podmínkami se plně použijí i podmínky a prohlášení o ochraně platné pro portál evropské e-justice. Naleznete je zde.

Evropská komise může tyto podmínky kdykoli bez upozornění revidovat; odkazujte vždy na aktuální znění těchto podmínek uvedené na těchto internetových stránkách.

Rozhodným právem je právo belgické a v případě sporu jsou příslušné belgické soudy.

3. Omezení odpovědnosti

Tato služba se poskytuje „tak, jak je“ s vynaložením nejlepšího možného úsilí. Evropská komise a zúčastněné národní advokátní komory nenesou žádnou odpovědnost, ať již výslovnou nebo implicitní. Zejména nemůžeme zaručit aktuálnost a správnost údajů či nepřetržitou dostupnost služby.

4. Používání cookies

Cookies používáme výhradně pro zpříjemnění uživatelského prostředí. V cookies neukládáme osobní údaje a cookies nesdílíme s třetími stranami.

5. Časté otázky

Otázka: Odkud čerpáme údaje?
Odpověď: Údaje o právnících pocházejí z registrů zúčastněných národních advokátních komor.

Otázka: Probíhá vyhledávání v reálném čase?
Odpověď: Ano, vyhledávání probíhá v reálném čase a vyhledávač se připojuje přímo k rejstříku příslušné advokátní komory.

Otázka: Proč není možné vyhledávat ve všech členských státech EU?
Odpověď: Prozatím se na této službě nepodílejí všechny advokátní komory členských států EU. Evropská komise soustavně pracuje na tom, aby služba pokryla všechny členské státy EU a advokátní komory.

Otázka: Proč nejsou dostupná všechna vyhledávací kritéria pro zemi X?
Odpověď: Vzhledem k technickým a právním omezením ne všechny rejstříky advokátních komor umožňují vyhledávání na základě všech vyhledávacích kritérií. To se může v budoucnu změnit.

Otázka: Mám technické problémy / služba je nedostupná, můžete to prosím vyřešit?
Odpověď: Nejsme schopni zajistit nepřetržité fungování ani dostupnost všech rejstříků advokátních komor v daném okamžiku. Pokud máte opakované problémy s dostupností služby nebo jiné technické potíže, můžete nám to nahlásit a Komise se pokusí tento problém co nejdříve vyřešit.

Otázka: Jsem právník registrovaný ve zúčastněné advokátní komoře a služba o mně neposkytuje údaje / poskytuje nesprávné informace / přeji si, aby mé údaje byly odstraněny. Na koho se mám obrátit?
Odpověď: Kontaktujte příslušnou advokátní komoru, kde jste registrován. Komise nemá přístup k údajům advokátních komor a nemůže je žádným způsobem upravovat. Kontaktní údaje jsou uvedeny níže.

Otázka: Na koho se mohu obrátit s dalšími otázkami?
Odpověď: Kontakty naleznete níže.

6. Kontaktní údaje

Portál evropské e-justice a službu „Vyhledání právníka“ provozuje Generální ředitelství pro spravedlnost Evropské komise – B.3 Příslušná osoba (správce údajů) je paní Cristian NICOLAU, vedoucí oddělení.

Pokud máte obecné dotazy či jakékoli připomínky nebo chcete nahlásit technické problémy, kontaktujte Generální ředitelství pro spravedlnost Evropské komise, oddělení pro trestní právo procesní poštou nebo e-mailem na adrese:

European Commission

DG JUST
Unit B3
B-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Chcete-li podat stížnost na zpracování údajů, za které odpovídá Komise, můžete se obrátit na Evropského inspektora ochrany údajů:


European Data Protection Supervisor (EDPS)
60 Rue Wiertz (MO 63)
B-1047 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
tel. +32 2 283 19 00
fax +32 2 283 19 50

Kontaktní informace o zúčastněných poskytovatelích údajů naleznete níže. Pokud máte nějaký problém nebo dotaz týkající se údajů získaných přes službu „Vyhledání právníka“, měli byste kontaktovat přímo příslušnou advokátní komoru. To platí také v případě, že máte konkrétní žádost nebo obavy týkající se způsobu, jakým zpracovávají Vaše osobní údaje.

Název země

Belgie

Název advokátní komory

Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone (OBFG)

Kontaktní osoba

FAL support

Poštovní adresa

Avenue de la Toison D'Or, 65, B-1060 Brussels

Telefon

+32.(0)2.648.20.98

Fax

+32.(0)2.648.11.67

Internetová adresa

https://avocats.be

E-mailová adresa

operations@dp-a.be

Název země

Belgie

Název advokátní komory

Orde van Vlaamse Balies (OVB)

Kontaktní osoba

FAL support

Poštovní adresa

Staatsbladsstraat 8, B-1000 Brussels

Telefon

+32.(0)2.227 54 70

Fax

+32.(0)2.227 54 79

Internetová adresa

http://www.advocaat.be

E-mailová adresa

operations@dp-a.be

Název země

Česká republika

Název advokátní komory

Česká advokátní komora

Kontaktní osoba

Lenka Vojirova

Poštovní adresa

Národní tř. 16, 110 00 Praha 1

Telefon

+420 221 729 025

Fax

+420 224 932 989

Internetová adresa

https://www.cak.cz

E-mailová adresa

vojirova@cak.cz

Název země

Dánsko

Název advokátní komory

Dánská advokátní a právnická společnost

Kontaktní osoba

Ms Ditte Nissen Lund

Poštovní adresa

Kronprinsessegade 28, 1306 Copenhagen K

Telefon

+45 3396 9798

Fax

+45 3396 9792

Internetová adresa

https://www.advokatsamfundet.dk/english/

E-mailová adresa

postkasse@advokatsamfundet.dk

Název země

Německo

Název advokátní komory

Bundesrechtsanwaltkammer

Kontaktní osoba

Rechtsanwalt Christian Dahns

Poštovní adresa

Littenstraße 9, 10179 Berlin

Telefon

+49 -30/ 284939-0

Fax

+49 -30/ 284939-11

Internetová adresa

https://www.brak.de

E-mailová adresa

dahns@brak.de

Název země

Estonsko

Název advokátní komory

Estonian Bar Association

Kontaktní osoba

Ms Katrin Kose

Poštovní adresa

Rävala pst 3, Tallinn 10143, Estonia

Telefon

+372 662 0665

Fax

+372 662 0677

Internetová adresa

https://www.advokatuur.ee/eng/frontpage

E-mailová adresa

advokatuur@advokatuur.ee

Název země

Řecko

Název advokátní komory

Kontaktní osoba

Vasileios Manios

Poštovní adresa

Akadimias 60, Athens

Telefon

+302103398233

Fax

+302103647172

Internetová adresa

http://www.dsa.gr/page/identity-athens-bar-association

E-mailová adresa

manios@dsa.gr

Název země

Španělsko

Název advokátní komory

Consejo General de la Abogacía Española

Kontaktní osoba

FAL support

Poštovní adresa

28004

Telefon

+34 91 150 1003

Fax

 

Internetová adresa

http://www.abogacia.es/

E-mailová adresa

spain.technical.support@redabogacia.org

Název země

Francie

Název advokátní komory

Conseil National des Barreaux

Kontaktní osoba

Poštovní adresa

22 rue de Londres 75009 Paris

Telefon

+33153308576

Fax

+33153308562

Internetová adresa

https://www.cnb.avocat.fr/en

E-mailová adresa

assistance@cnb.avocat.fr

Název země

Chorvatsko

Název advokátní komory

Chorvatská advokátní komora

 

Kontaktní osoba

Andraš Trkulja

Poštovní adresa

Koturaška ul.53

Telefon

+385 1 6165 200

Fax

 

Internetová adresa

http://www.hok-cba.hr

E-mailová adresa

hok-cba@hok-cba.hr

Název země

Itálie

Název advokátní komory

Consiglio Nazionale Forense

Kontaktní osoba

FAL support

Poštovní adresa

Via del Governo Vecchio, 3 - 00186 - Roma

Telefon

+39 06 977488

Fax

+39 06 977488 29

Internetová adresa

https://www.consiglionazionaleforense.it

E-mailová adresa

urp@consiglionazionaleforense.it

Název země

Kypr

Název advokátní komory

Kyperská advokátní komora

Kontaktní osoba

Laris Vrahimis

Poštovní adresa

2 Chr. Sozou - off.206, Lefkosia, 1096

Telefon

+357 2267 4533

Fax

+357 2267 5692

Internetová adresa

http://www.cyprusbarassociation.org/index.php/en/

E-mailová adresa

lv@vrahimi.com

Název země

Litva

Název advokátní komory

Litevská advokátní komora

Kontaktní osoba

Audrius Bitinas

Poštovní adresa

Tilto 17, Vilnius, Lithuania

Telefon

+370 5 2624546

Fax

+370 5 2121859

Internetová adresa

http://www.advokatura.lt/en/welcome.html

E-mailová adresa

audrius.bitinas@advoco.lt

Název země

Lucembursko

Název advokátní komory

Lucemburská advokátní komora

Kontaktní osoba

Fernande Nennig

Poštovní adresa

B.P.361 L-2013 Luxembourg

Telefon

+352 46 72 72 1

Fax

+352 22 56 46

Internetová adresa

https://www.barreau.lu

E-mailová adresa

fernande.nennig@barreau.lu

Název země

Maďarsko

Název advokátní komory

Maďarská advokátní komora

Kontaktní osoba

FAL Support

Poštovní adresa

1055 Budapest, Szalay utca 7

Telefon

+36 1 3119 800

Fax


Internetová adresa

https://www.mük.hu

E-mailová adresa

muk@muknet.hu

Název země

Malta

Název advokátní komory

Chamber of Advocates

Kontaktní osoba

Dr Stefan Camilleri

Poštovní adresa

Courts of Justice, Republic Street, Valletta

Telefon

+356 21248601, +356 7721248601

Fax


Internetová adresa

http://www.avukati.org

E-mailová adresa

info@avukati.org

Název země

Nizozemsko

Název advokátní komory

Nizozemská advokátní komora

Kontaktní osoba

FAL support

Poštovní adresa

Postbus 30851 2500GW Den Haag

Telefon

+31703353554

Fax

+31703353531

Internetová adresa

https://www.advocatenorde.nl/english

E-mailová adresa

helpdesk@advocatenorde.nl

Název země

Rakousko

Název advokátní komory

Rakouská advokátní komora

Kontaktní osoba

FAL support

Poštovní adresa

Tuchlauben 12, 1010 Vienna, Austria

Telefon

0043 / 1 / 535 12 75 - 0

Fax

0043 / 1 / 535 12 75 - 13

Internetová adresa

https://www.rechtsanwaelte.at/en/

E-mailová adresa

rechtsanwaelte@oerak.at

Název země

Polsko (právní poradci)

Název advokátní komory

Krajowa Izba Radców Prawnych (KIRP)

Kontaktní osoba

Renata Piątkowska

Poštovní adresa

Al. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa

Telefon

+48 22 300 86 40

Fax

-

Internetová adresa

http://kirp.pl/foreign-activity/

E-mailová adresa

kirp@kirp.pl

Název země

Polsko (advokátní rada)

Název advokátní komory

Polská nejvyšší advokátní rada

Kontaktní osoba

Stefan Karmaza

Poštovní adresa

ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa

Telefon

+48695664246

Fax

+48224120640

Internetová adresa

http://www.nra.pl/

E-mailová adresa

stefan.karmaza@ec2.pl

Název země

Slovinsko

Název advokátní komory

Odvetniška zbornica Slovenije

Kontaktní osoba

Nastja Karlič

Poštovní adresa

1000 Ljubljana Tel:

Telefon

+3861 300 34 20

Fax

+3861 300 34 32

Internetová adresa

http://www.odv-zb.si/

E-mailová adresa

info@odv-zb.si

Název země

Finsko

Název advokátní komory

Finská advokátní komora

Kontaktní osoba

Minna Melender

Eric Puchner

Poštovní adresa

PL 194, FI-00101 Helsinki

Telefon

+358 9 68661213

Fax

+358 9 68661299

Internetová adresa

https://asianajajaliitto.fi/

E-mailová adresa

minna.melender@asianajajaliitto.fi

eric.puchner@asianajajaliitto.fi

Název země

Švédsko

Název advokátní komory

Sveriges Advokatsamfund

Kontaktní osoba

Magnus Andersson

Poštovní adresa

Box 27321, SE-102 54 Stockholm

Telefon

+46 8 4590303

Fax

+46 8 6600779

Internetová adresa

https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet-engelska/

E-mailová adresa

magnus.andersson@advokatsamfundet.se

Název země

Norsko

Název advokátní komory

Norwegian Bar Association

Kontaktní osoba

Vegard Fløtre

Poštovní adresa

Kristian Augustsgt. 9, 0164 Oslo, Norway

Telefon

+47 91 30 30 94

Fax


Internetová adresa

https://www.advokatforeningen.no/om/om-medlemskapet/english/

E-mailová adresa

vf@advokatforeningen.no

Poslední aktualizace: 09/08/2022

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.