Advokater

Find en advokat

1. Oversigt

"Find en advokat" er en service, som Europa-Kommissionen og de deltagende nationale advokatsamfund stiller til rådighed for borgerne. Kommissionen har oprettet denne tjeneste for at lette adgangen til retsvæsenet på tværs af grænserne, idet unionsborgere og jurister får mulighed for nemt at finde en advokat i hele EU.

2. Betingelser

Ved brug af denne tjeneste accepterer De følgende almindelige betingelser.

De accepterer kun at bruge denne tjeneste til det formål, hvortil den er beregnet – dvs. til at finde en advokat for at gøre brug af dennes tjenester eller for at etablere en faglig kontakt. Tjenesten eller personoplysninger, der hidrører derfra, må ikke anvendes til andre formål eller i andet øjemed, og navnlig ikke i forbindelse med handels-, marketings- eller reklameaktiviteter.

Det er ikke tilladt automatisk at kopiere data og/eller at videreformidle oplysninger hidrørende fra "find en advokat-tjenesten" på nogen måde. De har adgang til at benytte links til den europæiske e-justiceportal og dennes indhold.

I tillæg til disse betingelser finder de betingelser og den ansvarsfraskrivelse, der gælder for den europæiske e-justiceportal, tilsvarende anvendelse. De findes her.

Europa-Kommissionen kan når som helst ændre disse betingelser uden forudgående meddelelse herom, og De skal altid benytte Dem af den gældende ordlyd af disse betingelser, således som de er offentliggjort på dette websted.

Belgisk ret finder anvendelse, og de belgiske domstole er kompetente til at behandle eventuelle tvister.

3. Ansvarsbegrænsning

Denne tjeneste udbydes "som den er og forefindes" og "efter bedste evne". Europa-Kommissionen og de deltagende advokatsamfund fralægger sig enhver form for ansvar for tab, det være sig direkte eller indirekte, der måtte følge af anvendelsen af denne tjeneste. Vi kan navnlig ikke garantere, at oplysningerne er ført ajour, at de er korrekte, eller at tjenesten er tilgængelig til hver en tid.

4. Brug af cookies

Vi anvender cookies for at sikre en god brugeroplevelse. Vi registrerer ingen personlige oplysninger i disse cookies, og vi deler dem heller ikke med andre.

5. FAQ

Spørgsmål: Hvorfra stammer oplysningerne?
Svar: Oplysninger om advokater hidrører fra de deltagende advokatsamfunds registre.

Spørgsmål: Sker søgningen i realtid?
Svar: Ja, søgningen sker i realtid og etablerer direkte forbindelse til det relevante advokatsamfunds register.

Spørgsmål: Hvorfor kan jeg ikke søge i alle EU-medlemsstater?
Svar: I øjeblikket er det ikke alle advokatsamfund i EU-medlemsstaterne, der deltager. Europa-Kommissionen arbejder til stadighed på at udvide dækningen, så alle EU-medlemsstater og advokatsamfund kommer med.

Spørgsmål: Hvorfor er ikke alle søgekriterier tilgængelige for land X?
Svar: På grund af juridiske og tekniske begrænsninger er det ikke alle advokatsamfunds registre, som giver mulighed for en søgning baseret på alle søgekriterier. Det kan ændre sig i fremtiden.

Spørgsmål: Jeg har et teknisk problem/tjenesten er ikke tilgængelig. Vil I venligst løse problemet?
Svar: Vi kan ikke garantere, at tjenesten altid er tilgængelig, og heller ikke at ethvert advokatsamfunds register er tilgængeligt på et givet tidspunkt. Kommer De ud for, at tjenesten jævnligt ikke er tilgængelig, eller bliver De mødt med andre tekniske problemer, kan De underrette os herom, hvorefter Kommissionen vil gøre sit bedste for at løse problemet så hurtigt som muligt.

Spørgsmål: Jeg er en af de advokater, der er registreret i et deltagende advokatsamfund, og man kan ikke finde frem til mig via tjenesten / de oplysninger, der kommer frem er forkerte / jeg vil gerne slettes fra databasen. Hvem skal jeg kontakte?
Svar: Ret venligst henvendelse til det advokatsamfund, De er registreret i. Kommissionen har ikke adgang til og kan på ingen måde ændre advokatsamfundets oplysninger. Kontaktoplysningerne er anført nedenfor.

Spørgsmål: Jeg har et andet spørgsmål, hvem kan jeg kontakte?
Svar: Se venligst nedenfor.

6. Kontaktoplysninger

Den europæiske e-justice-portal og "find en advokat-tjenesten" henhører under Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender, kontor B.3. Den ansvarlige herfor (registeransvarlig) er kontorchef Cristian NICOLAU.

Har De generelle spørgsmål, forslag til forbedringer, eller ønsker De at gøre os opmærksom på et teknisk problem, kan De kontakte Europa-Kommissionen via post eller e-mail:

Europa-Kommissionen

DG JUST
Unit B3
1049 Bruxelles
Belgien
JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Hvis De vil klage over Kommissionens databehandling, kan De kontakte Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse:


European Data Protection Supervisor (EDPS)
60 Rue Wiertz (MO 63)
1047 Bruxelles
Belgien
Tlf.: +32 2 283 19 00
Fax: +32 2 283 19 50

Kontaktoplysninger vedrørende de deltagende dataleverandører kan findes nedenfor. Hvis De har problemer med eller spørgsmål vedrørende de oplysninger, som De får via "find en advokat-tjenesten", bedes De kontakte det relevante advokatsamfund direkte. Det samme gælder, hvis De har særlige forespørgsler vedrørende behandlingen af Deres egne personoplysninger.

Landets navn

Belgien

Advokatsamfundets navn

Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone (OBFG)

Kontaktperson

FAL support

Postadresse

Avenue de la Toison D'Or, 65, B-1060 Brussels

Tlf.

+32.(0)2.648.20.98

Fax

+32.(0)2.648.11.67

Websted

https://avocats.be

E-mailadresse

operations@dp-a.be

Landets navn

Belgien

Advokatsamfundets navn

Orde van Vlaamse Balies (OVB)

Kontaktperson

FAL support

Postadresse

Staatsbladsstraat 8, B-1000 Brussels

Tlf.

+32.(0)2.227 54 70

Fax

+32.(0)2.227 54 79

Websted

http://www.advocaat.be

E-mailadresse

operations@dp-a.be

Landets navn

Den Tjekkiske Republik

Advokatsamfundets navn

Czech Bar Association

Kontaktperson

Lenka Vojirova

Postadresse

Národní tř. 16, 110 00 Praha 1

Tlf.

+420 221 729 025

Fax

+420 224 932 989

Websted

https://www.cak.cz/en/

E-mailadresse

vojirova@cak.cz

Landets navn

Danmark

Advokatsamfundets navn

Advokatsamfundet

Kontaktperson

Frk. Ditte Nissen Lund

Postadresse

Kronprinsessegade 28, 1306 København K

Tlf.

+45 3396 9798

Fax

+45 3396 9792

Websted

https://www.advokatsamfundet.dk

E-mailadresse

postkasse@advokatsamfundet.dk

Landets navn

Tyskland

Advokatsamfundets navn

Bundesrechtsanwaltskammer

Kontaktperson

Rechtsanwalt Christian Dahns

Postadresse

Littenstraße 9, 10179 Berlin

Tlf.

+49 -30/ 284939-0

Fax

+49 -30/ 284939-11

Websted

https://www.brak.de

E-mailadresse

dahns@brak.de

Landets navn

Estland

Advokatsamfundets navn

Estonian Bar Association

Kontaktperson

Ms Katrin Kose

Postadresse

Rävala pst 3, Tallinn 10143, Estonia

Tlf.

+372 662 0665

Fax

+372 662 0677

Websted

https://www.advokatuur.ee/eng/frontpage

E-mailadresse

advokatuur@advokatuur.ee

Landets navn

Grækenland

Advokatsamfundets navn

Athens Bar Association

Kontaktperson

Vasileios Manios

Postadresse

Akadimias 60, Athens

Tlf.

+302103398233

Fax

+302103647172

Websted

http://www.dsa.gr/page/identity-athens-bar-association

E-mailadresse

manios@dsa.gr

Landets navn

Spanien

Advokatsamfundets navn

Consejo General de la Abogacía Española

Kontaktperson

FAL support

Postadresse

28004

Tlf.

+34 91 150 1003

Fax

Websted

http://www.abogacia.es

E-mailadresse

spain.technical.support@redabogacia.org

Landets navn

Frankrig

Advokatsamfundets navn

Conseil National des Barreaux

Kontaktperson

 

Postadresse

22 rue de Londres 75009 Paris

Tlf.

+33153308576

Fax

+33153308562

Websted

https://www.cnb.avocat.fr/en

E-mailadresse

assistance@cnb.avocat.fr

Landets navn

Kroatien

Advokatsamfundets navn

Det kroatiske advokatforbund

Kontaktperson

Andraš Trkulja

Postadresse

Koturaška ul.53

Tlf.

+385 1 6165 200

Fax

 

Websted

http://www.hok-cba.hr

E-mailadresse

hok-cba@hok-cba.hr

Landets navn

Italien

Advokatsamfundets navn

Consiglio Nazionale Forense

Kontaktperson

FAL support

Postadresse

Via del Governo Vecchio, 3 - 00186 - Roma

Tlf.

+39 06 977488

Fax

+39 06 977488 29

Websted

https://www.consiglionazionaleforense.it

E-mailadresse

urp@consiglionazionaleforense.it

Landets navn

Cypern

Advokatsamfundets navn

Cypres Bar Association

Kontaktperson

Laris Vrahimis

Postadresse

2 Chr. Sozou - off.206, Lefkosia, 1096

Tlf.

+357 2267 4533

Fax

+357 2267 5692

Websted

http://www.cyprusbarassociation.org/index.php/en/

E-mailadresse

lv@vrahimi.com

Landets navn

Litauen

Advokatsamfundets navn

Lithuanian Bar Association

Kontaktperson

Audrius Bitinas

Postadresse

Tilto 17, Vilnius, Lithuania

Tlf.

+370 5 2624546

Fax

+370 5 2121859

Websted

http://www.advokatura.lt/en/welcome.html

E-mailadresse

audrius.bitinas@advoco.lt

Landets navn

Luxembourg

Advokatsamfundets navn

Barreau du Luxembourg

Kontaktperson

Fernande Nennig

Postadresse

B.P.361 L-2013 Luxembourg

Tlf.

+352 46 72 72 1

Fax

+352 22 56 46

Websted

https://www.barreau.lu

E-mailadresse

fernande.nennig@barreau.lu

Landets navn

Ungarn

Advokatsamfundets navn

Det ungarske advokatsamfund

Kontaktperson

FAL Support

Postadresse

1055 Budapest, Szalay utca 7

Tlf.

+36 1 3119 800

Fax


Websted

https://www.mük.hu

E-mailadresse

muk@muknet.hu

Landets navn

Nederlandene

Advokatsamfundets navn

Det nederlandske advokatsamfund

Kontaktperson

FAL support

Postadresse

Postbus 30851 2500GW Den Haag

Tlf.

+31703353554

Fax

+31703353531

Websted

https://www.advocatenorde.nl/english

E-mailadresse

helpdesk@advocatenorde.nl

Landets navn

Malta

Advokatsamfundets navn

Advokatkammeret

Kontaktperson

Dr Stefan Camilleri

Postadresse

Courts of Justice, Republic Street, Valletta

Tlf.

+356 21248601, +356 7721248601

Fax


Websted

http://www.avukati.org

E-mailadresse

info@avukati.org

Landets navn

Nederlandene

Advokatsamfundets navn

Det nederlandske advokatsamfund

Kontaktperson

FAL support

Postadresse

Postbus 30851 2500GW Den Haag

Tlf.

+31703353554

Fax

+31703353531

Websted

https://www.advocatenorde.nl/english

E-mailadresse

helpdesk@advocatenorde.nl

Landets navn

Østrig

Advokatsamfundets navn

Det østrigske advokatsamfund

Kontaktperson

FAL support

Postadresse

Tuchlauben 12, 1010 Vienna, Austria

Tlf.

0043 / 1 / 535 12 75 - 0

Fax

0043 / 1 / 535 12 75 - 13

Websted

https://www.rechtsanwaelte.at/en/

E-mailadresse

rechtsanwaelte@oerak.at

Landets navn

Polen (juridiske rådgivere)

Advokatsamfundets navn

Krajowa Izba Radców Prawnych (KIRP)

Kontaktperson

Renata Piątkowska

Postadresse

Al. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa

Tlf.

+48 22 300 86 40

Fax

-

Websted

http://kirp.pl/foreign-activity/

E-mailadresse

kirp@kirp.pl

Landets navn

Polen (Advokatrådet)

Advokatsamfundets navn

Polens øverste advokatråd

Kontaktperson

Stefan Karmaza

Postadresse

ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa

Tlf.

+48695664246

Fax

+48224120640

Websted

http://www.nra.pl

E-mailadresse

stefan.karmaza@ec2.pl

Landets navn

Slovenien

Advokatsamfundets navn

Odvetniška zbornica Slovenije

Kontaktperson

Nastja Karlič

Postadresse

1000 Ljubljana

Tlf.

+3861 300 34 20

Fax

+3861 300 34 32

Websted

http://www.odv-zb.si

E-mailadresse

info@odv-zb.si

Landets navn

Finland

Advokatsamfundets navn

Det finske Advokatforbund

Kontaktperson

Minna Melender

Eric Puchner

Postadresse

PL 194, FI-00101 Helsinki

Tlf.

+358 9 68661213

Fax

+358 9 68661299

Websted

https://asianajajaliitto.fi/

E-mailadresse

minna.melender@asianajajaliitto.fi

eric.puchner@asianajajaliitto.fi

Landets navn

Sverige

Advokatsamfundets navn

Sveriges Advokatsamfund

Kontaktperson

Magnus Andersson

Postadresse

Box 27321, SE-102 54 Stockholm

Tlf.

+46 8 4590303

Fax

+46 8 6600779

Websted

https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet-engelska/

E-mailadresse

magnus.andersson@advokatsamfundet.se

Landets navn

Norge

Advokatsamfundets navn

Norwegian Bar Association

Kontaktperson

Vegard Fløtre

Postadresse

Kristian Augustsgt. 9, 0164 Oslo, Norway

Tlf.

+47 91 30 30 94

Fax


Websted

https://www.advokatforeningen.no/om/om-medlemskapet/english/

E-mailadresse

vf@advokatforeningen.no

Sidste opdatering: 09/08/2022

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.