Advokaadid

Leia advokaat

1. Ülevaade

„Leia advokaat” on teenus, mida pakuvad üldsusele Euroopa Komisjon ja osalevate liikmesriikide advokatuurid. Komisjon on loonud selle teenuse eesmärgiga hõlbustada juurdepääsu õigusemõistmisele piiriülestel juhtudel, võimaldades ELi kodanikel ja õigusala töötajatel leida hõlpsasti advokaat kogu ELis.

2. Tingimused

Seda teenust kasutades nõustute järgmiste tingimustega.

Teenus on mõeldud kasutamiseks ainult ettenähtud otstarbel ehk õigusala töötaja (advokaadi) leidmiseks kas tema teenuste kasutamiseks või ametialase kontakti loomiseks.– Te ei tohi teenust või selle kaudu leitud isikuandmeid kasutada ühelgi muul eesmärgil või otstarbel, eriti aga äri-, turundus- või reklaamitegevuse eesmärgil.

Te ei tohi mis iganes vahenditega automaatselt kopeerida ja/või levitada teenuse „Leia advokaat” kaudu saadud andmeid. Teil on lubatud lisada tekstidesse viitasid Euroopa e-õiguskeskkonna portaalile ja selle lehekülgedele.

Lisaks nimetatud tingimustele kohaldatakse täies ulatuses Euroopa e-õiguskeskkonna portaalile kehtivaid tingimusi ja andmete konfidentsiaalsust käsitlevat teatist, millega võite tutvuda siin.

Euroopa Komisjon võib nimetatud tingimused igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta läbi vaadata ja alati tuleks lähtuda tingimuste kehtivast, veebisaidil avaldatud versioonist.

Kohaldatakse Belgia õigust ja vaidluse korral on pädevad Belgia kohtud.

3. Vastutuse piiramine

Käesolevat teenust osutatakse sellisena, nagu see on ja võimaluste piires. Euroopa Komisjon ja osalevad riiklikud advokatuurid loobuvad igasugusest otsesest ja kaudsest vastutusest. Eelkõige ei ole võimalik tagada andmete ajakohasust, nende õigsust või teenuse katkematut osutamist.

4. Küpsiste kasutamine

Küpsiste kasutamise ainus eesmärk on veebilehe kasutusmugavus. Küpsistes ei säilitata mingid isikuandmeid, samuti ei jagata neid kolmandate isikutega.

5. KKK

Küsimus: Kust on andmed pärit?
Vastus: Advokaatide andmed saadakse osalevate liikmesriikide advokatuuride registritest.

Küsimus: Kas otsing sooritatakse reaalajas?
Vastus: Jah, otsing toimub reaalajas ja teid ühendatakse otse asjaomase advokatuuri registriga.

Küsimus: Miks ei ole võimalik otsida andmeid kõigi ELi liikmesriikide kohta?
Vastus: Praeguseks ei ole kõigi ELi liikmesriikide advokatuurid teenusega liitunud. Euroopa Komisjon jätkab tööd selle nimel, et teenus laieneks kõigile ELi liikmesriikidele ja advokatuuridele.

Küsimus: Miks ei saa riigi X puhul kasutada kõiki otsingukriteeriume?
Vastus: Õiguslike ja tehniliste piirangute tõttu ei ole võimalik kõigi advokatuuride registritest kõigi otsingukriteeriumite alusel otsingut sooritada. Tulevikus võib see muutuda.

Küsimus: Teenuse kasutamisel ilmnesid tehnilised probleemid / teenus ei ole kättesaadav, kas te saate vea parandada?
Vastus: Teenuse kättesaadavust ja iga advokatuuri registri kättesaadavust ei ole praegu võimalik ööpäevaringselt ja iga päev tagada. Kui probleemid teenuse kättesaadavusega või muud tehnilised kitsaskohad peaksid esinema süstemaatiliselt, võite portaali sellest teavitada ja komisjon teeb oma parima, et probleem võimalikult kiiresti lahendada.

Küsimus: Olen teenusega liitunud advokatuuris registreeritud advokaat ja ma ei leia teenust kasutades oma andmeid / minu andmed on valed / soovin oma andmed eemaldada. Kellega peaksin ühendust võtma?
Vastus: Palun võtke ühendust organisatsiooniga, kus olete advokaadina registreeritud. Komisjonil ei ole juurdepääsu advokatuuride andmetele ega võimalust neid muuta. Kontaktandmed selleks leiate allpool.

Küsimus: Mul on täiendavaid küsimusi, kelle poole peaksin pöörduma?
Vastus: Teavet leiate allpool.

6. Kontaktandmed

Euroopa e-õiguskeskkonna portaali ja teenust „Leia advokaat” haldab Euroopa Komisjoni õigusküsimuste peadirektoraadi üksus B.3. Vastutav isik (vastutav töötleja) on üksuse juhataja Cristian NICOLAU.

Üldiste küsimuste puhul, tehnilistest probleemidest teatamiseks või küsimuste tõstatamiseks võite võtta ühendust Euroopa Komisjoniga kas posti või e-posti teel aadressil:

European Commission

DG JUST
Unit B3
B-1049 Brussels
Belgium
JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Kui soovite esitada kaebust seoses andmete töötlemisega komisjoni poolt, võtke ühendust Euroopa andmekaitseinspektoriga:


European Data Protection Supervisor (EDPS)
60 Rue Wiertz (MO 63)
B-1047 Brussels
Belgium
telefon: +32 2 283 19 00
faks: +32 2 283 19 50

Osalevate andmete esitajate kontaktandmed leiate allpool. Kui teil on probleeme või küsimusi seoses teenuse „Leia advokaat” kaudu leitud andmetega, võtke ühendust otse vastutava advokatuuriga. Sama kehtib ka juhul, kui teil on erisoove või muresid seoses teie isikuandmete töötlemisega asjaomaste advokatuuride poolt.

Riigi nimi

Belgia

Advokatuuri nimi

Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone (OBFG)

Kontaktisik

FAL support

Postiaadress

Avenue de la Toison D'Or, 65, B-1060 Brussels

Telefon

+32.(0)2.648.20.98

Faks

+32.(0)2.648.11.67

Veebisait

https://avocats.be

e-posti aadress

operations@dp-a.be

Riigi nimi

Belgia

Advokatuuri nimi

Orde van Vlaamse Balies (OVB)

Kontaktisik

FAL support

Postiaadress

Staatsbladsstraat 8, B-1000 Brussels

Telefon

+32.(0)2.227 54 70

Faks

+32.(0)2.227 54 79

Veebisait

http://www.advocaat.be

e-posti aadress

operations@dp-a.be

Riigi nimi

Tšehhi Vabariik

Advokatuuri nimi

Tšehhi advokatuur

Kontaktisik

Lenka Vojirova

Postiaadress

Národní tř. 16, 110 00 Praha 1

Telefon

+420 221 729 025

Faks

+420 224 932 989

Veebisait

https://www.cak.cz/en/

e-posti aadress

vojirova@cak.cz

Riigi nimi

Taani

Advokatuuri nimi

Taani advokatuur ja õigusühing

Kontaktisik

Ida Søholm

Postiaadress

Kronprinsessegade 28, 1306 Copenhagen K

Telefon

+45 3396 9798

Faks

+45 3396 9792

Veebisait

https://www.advokatsamfundet.dk/Service/English.aspx

e-posti aadress

iso@advokatsamfundet.dk

Riigi nimi

Saksamaa

Advokatuuri nimi

Bundesrechtsanwaltskammer

Kontaktisik

Rechtsanwalt Christian Dahns

Postiaadress

Littenstraße 9, 10179 Berlin

Telefon

+49 -30/ 284939-0

Faks

+49 -30/ 284939-11

Veebisait

https://www.brak.de/

e-posti aadress

dahns@brak.de

Riigi nimi

Eesti

Advokatuuri nimi

Estonian Bar Association

Kontaktisik

Ms Katrin Kose

Postiaadress

Rävala pst 3, Tallinn 10143, Estonia

Telefon

+372 662 0665

Faks

+372 662 0677

Veebisait

https://www.advokatuur.ee/est/avaleht

e-posti aadress

advokatuur@advokatuur.ee

Riigi nimi

Kreeka

Advokatuuri nimi

Ateena advokatuur

Kontaktisik

Vasileios Manios

Postiaadress

Akadimias 60, Athens

Telefon

+302103398233

Faks

+302103647172

Veebisait

http://www.dsa.gr/page/identity-athens-bar-association

e-posti aadress

manios@dsa.gr

Riigi nimi

Hispaania

Advokatuuri nimi

Consejo General de la Abogacía Española

Kontaktisik

FAL support

Postiaadress

28004

Telefon

+34 91 150 1003

Faks

Veebisait

http://www.abogacia.es/

e-posti aadress

spain.technical.support@redabogacia.org

Riigi nimi

Prantsusmaa

Advokatuuri nimi

Conseil National des Barreaux

Kontaktisik

 

Postiaadress

22 rue de Londres 75009 Paris

Telefon

+33153308576

Faks

+33153308562

Veebisait

https://www.cnb.avocat.fr/en

e-posti aadress

assistance@cnb.avocat.fr

Riigi nimi

Horvaatia

Advokatuuri nimi

Horvaatia Advokatuur

Kontaktisik

Andraš Trkulja

Postiaadress

Koturaška ul.53

Telefon

+385 1 6165 200

Faks

 

Veebisait

http://www.hok-cba.hr

e-posti aadress

hok-cba@hok-cba.hr

Riigi nimi

Itaalia

Advokatuuri nimi

Consiglio Nazionale Forense

Kontaktisik

FAL support

Postiaadress

Via del Governo Vecchio, 3 - 00186 - Roma

Telefon

+39 06 977488

Faks

+39 06 977488 29

Veebisait

https://www.consiglionazionaleforense.it/

e-posti aadress

urp@consiglionazionaleforense.it

Riigi nimi

Küpros

Advokatuuri nimi

Küprose advokatuur

Kontaktisik

Laris Vrahimis

Postiaadress

2 Chr. Sozou - off.206, Lefkosia, 1096

Telefon

+357 2267 4533

Faks

+357 2267 5692

Veebisait

http://www.cyprusbarassociation.org/index.php/en/

e-posti aadress

lv@vrahimi.com

Riigi nimi

Leedu

Advokatuuri nimi

Leedu advokatuur

Kontaktisik

Audrius Bitinas

Postiaadress

Tilto 17, Vilnius, Lithuania

Telefon

+370 5 2624546

Faks

+370 5 2121859

Veebisait

http://www.advokatura.lt/en/welcome.html

e-posti aadress

audrius.bitinas@advoco.lt

Riigi nimi

Luksemburg

Advokatuuri nimi

Luksemburgi advokatuur

Kontaktisik

Fernande Nennig

Postiaadress

B.P.361 L-2013 Luxembourg

Telefon

+352 46 72 72 1

Faks

+352 22 56 46

Veebisait

https://www.barreau.lu/

e-posti aadress

fernande.nennig@barreau.lu

Riigi nimi

Ungari

Advokatuuri nimi

Ungari advokatuur

Kontaktisik

FAL Support

Postiaadress

1055 Budapest, Szalay utca 7

Telefon

+36 1 3119 800

Faks


Veebisait

https://www.mük.hu

e-posti aadress

muk@muknet.hu

Riigi nimi

Malta

Advokatuuri nimi

Dr Stefan Camilleri

Kontaktisik

FAL Support

Postiaadress

Courts of Justice, Republic Street, Valletta

Telefon

+356 21248601, +356 7721248601

Faks


Veebisait

http://www.avukati.org

e-posti aadress

info@avukati.org

Riigi nimi

Madalmaad

Advokatuuri nimi

Madalmaade advokatuur

Kontaktisik

FAL support

Postiaadress

Postbus 30851 2500GW Den Haag

Telefon

+31703353554

Faks

+31703353531

Veebisait

https://www.advocatenorde.nl/english

e-posti aadress

helpdesk@advocatenorde.nl

Riigi nimi

Austria

Advokatuuri nimi

Austria advokatuur

Kontaktisik

FAL support

Postiaadress

Tuchlauben 12, 1010 Vienna, Austria

Telefon

0043 / 1 / 535 12 75 - 0

Faks

0043 / 1 / 535 12 75 - 13

Veebisait

https://www.rechtsanwaelte.at/en/

e-posti aadress

rechtsanwaelte@oerak.at

Riigi nimi

Poola (õigusnõustajad)

Advokatuuri nimi

Krajowa Izba Radców Prawnych (KIRP)

Kontaktisik

Włodzimierz Chróścik

Postiaadress

Al. Ujazdowskie 18/4 – 00-478 Warszawa

Telefon

+48 22 621 21 14

Faks

+48 22 621 21 14

Veebisait

http://kirp.pl/foreign-activity/

e-posti aadress

chroscik@kirp.pl

Riigi nimi

Poola (advokatuur)

Advokatuuri nimi

Poola Kõrgem Advokatuurinõukogu

Kontaktisik

Stefan Karmaza

Postiaadress

ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa

Telefon

+48695664246

Faks

+48224120640

Veebisait

http://www.nra.pl/

e-posti aadress

stefan.karmaza@ec2.pl

Riigi nimi

Sloveenia

Advokatuuri nimi

Odvetniška zbornica Slovenije

Kontaktisik

Nastja Karlič

Postiaadress

1000 Ljubljana

Telefon

+3861 300 34 20

Faks

+3861 300 34 32

Veebisait

http://www.odv-zb.si/

e-posti aadress

info@odv-zb.si

Riigi nimi

Soome

Advokatuuri nimi

Soome advokatuur

Kontaktisik

Minna Melender

Eric Puchner

Postiaadress

PL 194, FI-00101 Helsinki

Telefon

+358 9 68661213

Faks

+358 9 68661299

Veebisait

https://asianajajaliitto.fi/

e-posti aadress

minna.melender@asianajajaliitto.fi

eric.puchner@asianajajaliitto.fi

Riigi nimi

Rootsi

Advokatuuri nimi

Sveriges Advokatsamfund

Kontaktisik

Magnus Andersson

Postiaadress

Box 27321, SE-102 54 Stockholm

Telefon

+46 8 4590303

Faks

+46 8 6600779

Veebisait

https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet-engelska/

e-posti aadress

magnus.andersson@advokatsamfundet.se

Riigi nimi

Norra

Advokatuuri nimi

Norwegian Bar Association

Kontaktisik

Vegard Fløtre

Postiaadress

Kristian Augustsgt. 9, 0164 Oslo, Norway

Telefon

+47 91 30 30 94

Faks


Veebisait

https://www.advokatforeningen.no/om/om-medlemskapet/english/

e-posti aadress

vf@advokatforeningen.no

Viimati uuendatud: 01/01/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.