Avukati

Sib Avukat

1. Ħarsa ġenerali

"Sib avukat" huwa servizz provdut lill-pubbliku ġenerali mill-Kummissjoni Ewropea u mill-assoċjazzjonijiet nazzjonali tal-avukati parteċipanti. Il-Kummissjoni għamlet dan is-servizz disponibbli biex tiffaċilita l-aċċess għall-ġustizzja f'kuntest transfruntier billi tippermetti liċ-ċittadini tal-UE u lill-prattikanti legali li jsibu avukat faċilment fl-UE kollha.

2. Termini u Kundizzjonijiet

Bl-użu ta' dan is-servizz inti taqbel li tintrabat bit-termini u l-kundizzjonijiet li ġejjin.

Inti taqbel li tuża dan is-servizz esklussivament għall-iskop maħsub tiegħu - biex issib professjonist legali (avukat) biex tfittex is-servizzi tiegħu jew tagħha jew għall-kuntatt bejn il-pari professjonali. Inti ma għandekx tuża s-servizz, jew kwalunkwe dejta personali mibgħuta lura mis-servizz, għal kwalunkwe intenzjoni jew skop ieħor, u b'mod partikolari fir-rigward tat-twettiq ta' attivitajiet ta' marketing, ta' reklamar jew kummerċjali.

Inti mintix permess li tikkopja b'mod awtomatizzat (ħsad), u/jew tqassam id-dejta riċevuta permezz tas-servizz "Sib avukat" bl-ebda mezz. Inti permess tagħmel link mal-Portal Ewropew tal-e-Ġustizzja u l-paġni tiegħu.

Minbarra dawn it-Termini, it-Termini u d-Dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà rigward il-privatezza applikabbli għall-Portal Ewropew tal-e-Ġustizzja japplikaw b'mod sħiħ. Tista' tikkonsultahom hawnhekk.

Il-Kummissjoni Ewropea tista' tirrevedi dawn it-Termini fi kwalunkwe ħin mingħajr avviż minn qabel u inti għandek dejjem tirreferi għall-verżjoni attwali ta' dawn it-Termini kif ippubblikata fuq din il-websajt.

Il-liġi applikabbli hija l-liġi Belġjana u l-qrati Belġjani huma kompetenti fil-każ ta' tilwim.

3. Limitazzjoni tar-responsabbiltà

Dan is-servizz huwa pprovdut "kif inhu" u fuq bażi tal-"aħjar sforz". Il-Kummissjoni Ewropea u l-kumitati nazzjonali tal-avukati parteċipanti jiċħdu kwalunkwe u kull responsabbiltà, kemm espliċita kif ukoll impliċita. B'mod partikolari aħna ma nistgħux niggarantixxu l-istat aġġornat tad-dejta, il-korrettezza tagħha jew niżguraw id-disponibbiltà mhux interrotta tas-servizz.

4. Użu ta' cookies

Aħna nużaw il-cookies bl-iskop uniku li nipprovdulek esperjenza ta' użu pjaċevoli. Aħna ma naħżnu l-ebda dejta personali f'dawn il-cookies, u lanqas ma naqsmuhom ma' partijiet terzi.

5. Mistoqsijiet frekwenti

Mistoqsija: Minn fejn tiġi d-dejta?
Tweġiba: Id-dejta fuq l-avukati tinġieb mir-reġistri tal-kumitati nazzjonali tal-avukati parteċipanti.

Mistoqsija: It-tfittxija hija fil-ħin reali?
Tweġiba: Iva, it-tfittxija hija fil-ħin reali u tingħaqad direttament mar-reġistru tal-kumitati nazzjonali tal-avukati rilevanti.

Mistoqsija: Għaliex ma nistax infittex fl-Istati Membri kollha tal-UE?
Tweġiba: Għalissa, mhux il-kumitati nazzjonali tal-avukati kollha fl-Istati Membri jipparteċipaw. Il-Kummissjoni Ewropea qed taħdem kontinwament biex finalment testendi l-kopertura tas-servizz għall-Istati Membri u l-kumitati nazzjonali tal-avukati kollha tal-UE.

Mistoqsija: Għaliex mhux il-kriterji kollha tat-tiftix huma disponibbli għall-pajjiż X?
Tweġiba: Minħabba limitazzjonijiet legali u tekniċi, mhux ir-reġistri tal-kumitati nazzjonali tal-avukati kollha jippermettu tfittxija bbażata fuq il-kriterji kollha tat-tiftix. Dan jista' jinbidel fil-futur.

Mistoqsija: Jien qed nesperjenza diffikultà teknika/is-servizz mhux disponibbli, tistgħu jekk jogħġobkom tirranġawh?
Tweġiba: Aħna ma nistgħux niżguraw id-disponibbiltà 24/7 tas-servizz jew id-disponibbiltà ta' kwalunkwe reġistru ta' kumitat nazzjonali tal-avukati f'punt partikolari fil-ħin. Jekk tesperjenza indisponibbiltà sistematika tas-servizz jew kwistjoni teknika oħra, inti tista' tinnotifikana u l-Kummissjoni tagħmel ħilitha biex tirrettifika l-problema mill-aktar fis possibbli.

Mistoqsija: Jien avukat irreġistrat f'kumitati nazzjonali tal-avukati parteċipanti u s-servizz ma jirritornax riżultat fuqi/l-informazzjoni hija żbaljata/irrid nitneħħa. Lil min għandi nikkuntattja?
Tweġiba: Jekk jogħġbok ikkuntattja l-kumitat nazzjonali tal-avukati ta' reġistrazzjoni rilevanti tiegħek. Il-Kummissjoni la għandha aċċess għad-dejta tal-kumitati nazzjonali tal-avukati u lanqas tista' timmodifikaha bl-ebda mod. Għandek issib informazzjoni ta' kuntatt hawn taħt.

Mistoqsija: Għandi mistoqsija oħra, lil min nista' nikkuntattja?
Tweġiba: Jekk jogħġbok ara hawn taħt.

6. Informazzjoni tal-kuntatt

Il-Portal Ewropew tal-e-Ġustizzja u s-servizz "Sib avukat" huma ġestiti mid-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għall-Ġustizzja, Unità B.3. Il-persuna responsabbli (il-kontrollur tad-dejta) hija Cristian NICOLAU, Kap tal-Unità.

Għal mistoqsijiet ġenerali, biex tirrapporta problema teknika jew tipprovdi idea, inti tista' tikkuntattja l-Kummissjoni Ewropea permezz tal-posta jew bil-posta elettronika fuq:

European Commission

DG JUST
Unit B3
B-1049 Brussels
Belgium
JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Jekk trid tressaq ilment kontra kwalunkwe att tal-ipproċessar tad-dejta mwettaq taħt ir-responsabbiltà tal-Kummissjoni, tista' tikkuntattja l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta:


European Data Protection Supervisor (EDPS)
60 Rue Wiertz (MO 63)
B-1047 Brussels
Belgium
telefown: +32 2 283 19 00
faks: +32 2 283 19 50

L-informazzjoni ta' kuntatt fuq il-fornituri tad-dejta li jipparteċipaw tinstab hawn taħt. Jekk għandek kwistjoni jew mistoqsijiet, rigward id-dejta mibgħuta lura mis-servizz "Sib avukat" għandek tikkuntattja l-kumitat nazzjonali tal-avukati responsabbli direttament. Dan japplika wkoll jekk għandek talbiet jew tħassib partikolari rigward l-ipproċessar tagħhom tad-dejta personali tiegħek.

Isem il-Pajjiż

il-Belġju

Isem il-Kumitat nazzjonali tal-Avukati

Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone (OBFG)

Persuna ta’ kuntatt

FAL support

Indirizz postali

Avenue de la Toison D'Or, 65, B-1060 Brussels

Nru tat-telefown

+32.(0)2.648.20.98

Faks

+32.(0)2.648.11.67

Websajt:

https://avocats.be

Indirizz tal-posta elettronika

operations@dp-a.be

Isem il-Pajjiż

il-Belġju

Isem il-Kumitat nazzjonali tal-Avukati

Orde van Vlaamse Balies (OVB)

Persuna ta’ kuntatt

FAL support

Indirizz postali

Staatsbladsstraat 8, B-1000 Brussels

Nru tat-telefown

+32.(0)2.227 54 70

Faks

+32.(0)2.227 54 79

Websajt:

http://www.advocaat.be

Indirizz tal-posta elettronika

operations@dp-a.be

Isem il-Pajjiż

Ir-Repubblika Ċeka

Isem il-Kumitat nazzjonali tal-Avukati

Il-Kumitat nazzjonali tal-Avukati Ċek

Persuna ta’ kuntatt

Lenka Vojirova

Indirizz postali

Národní tř. 16, 110 00 Praha 1

Nru tat-telefown

+420 221 729 025

Faks

+420 224 932 989

Websajt:

https://www.cak.cz/en/

Indirizz tal-posta elettronika

vojirova@cak.cz

Isem il-Pajjiż

Id-Danimarka

Isem il-Kumitat nazzjonali tal-Avukati

Il-Kumitat nazzjonali tal-Avukati Daniżi u l-Għaqda tal-Liġi

Persuna ta’ kuntatt

Ms Ditte Nissen Lund

Indirizz postali

Kronprinsessegade 28, 1306 Copenhagen K

Nru tat-telefown

+45 3396 9798

Faks

+45 3396 9792

Websajt:

https://www.advokatsamfundet.dk/english/

Indirizz tal-posta elettronika

postkasse@advokatsamfundet.dk

Isem il-Pajjiż

Il-Ġermanja

Isem il-Kumitat nazzjonali tal-Avukati

Bundesrechtsanwaltskammer

Persuna ta’ kuntatt

Rechtsanwalt Christian Dahns

Indirizz postali

Littenstraße 9, 10179 Berlin

Nru tat-telefown

+49 -30/ 284939-0

Faks

+49 -30/ 284939-11

Websajt:

https://www.brak.de/

Indirizz tal-posta elettronika

dahns@brak.de

Isem il-Pajjiż

l-Estonja

Isem il-Kumitat nazzjonali tal-Avukati

Estonian Bar Association

Persuna ta’ kuntatt

Ms Katrin Kose

Indirizz postali

Rävala pst 3, Tallinn 10143, Estonia

Nru tat-telefown

+372 662 0665

Faks

+372 662 0677

Websajt:

https://www.advokatuur.ee/eng/frontpage

Indirizz tal-posta elettronika

advokatuur@advokatuur.ee

Isem il-Pajjiż

Il-Greċja

Isem il-Kumitat nazzjonali tal-Avukati

Il-Kumitat nazzjonali tal-Avukati ta' Ateni

Persuna ta’ kuntatt

Vasileios Manios

Indirizz postali

Akadimias 60, Athens

Nru tat-telefown

+302103398233

Faks

+302103647172

Websajt:

http://www.dsa.gr/page/identity-athens-bar-association

Indirizz tal-posta elettronika

manios@dsa.gr

Isem il-Pajjiż

Spanja

Isem il-Kumitat nazzjonali tal-Avukati

Consejo General de la Abogacía Española

 

Persuna ta’ kuntatt

FAL support

Indirizz postali

28004

Nru tat-telefown

+34 91 150 1003

Faks

Websajt:

http://www.abogacia.es/

Indirizz tal-posta elettronika

spain.technical.support@redabogacia.org

Isem il-Pajjiż

Franza

Isem il-Kumitat nazzjonali tal-Avukati

Conseil National des Barreaux

Persuna ta’ kuntatt

 

Indirizz postali

22 rue de Londres 75009 Paris

Nru tat-telefown

+33153308576

Faks

+33153308562

Websajt:

https://www.cnb.avocat.fr/en

Indirizz tal-posta elettronika

assistance@cnb.avocat.fr

Isem il-Pajjiż

il-Kroazja

Isem il-Kumitat nazzjonali tal-Avukati

Il-Kamra tal-Avukati Kroata

Persuna ta’ kuntatt

Andraš Trkulja

Indirizz postali

Koturaška ul.53

Nru tat-telefown

+385 1 6165 200

Faks

 

Websajt:

http://www.hok-cba.hr

Indirizz tal-posta elettronika

hok-cba@hok-cba.hr

Isem il-Pajjiż

L-Italja

Isem il-Kumitat nazzjonali tal-Avukati

Consiglio Nazionale Forense

Persuna ta’ kuntatt

FAL support

Indirizz postali

Via del Governo Vecchio, 3 - 00186 - Roma

Nru tat-telefown

+39 06 977488

Faks

+39 06 977488 29

Websajt:

https://www.consiglionazionaleforense.it/

Indirizz tal-posta elettronika

urp@consiglionazionaleforense.it

Isem il-Pajjiż

Ċipru

Isem il-Kumitat nazzjonali tal-Avukati

Il-Kumitat nazzjonali tal-Avukati ta' Ċipru

Persuna ta’ kuntatt

Laris Vrahimis

Indirizz postali

2 Chr. Sozou - off.206, Lefkosia, 1096

Nru tat-telefown

+357 2267 4533

Faks

+357 2267 5692

Websajt:

http://www.cyprusbarassociation.org/index.php/en/

Indirizz tal-posta elettronika

lv@vrahimi.com

Isem il-Pajjiż

Il-Litwanja

Isem il-Kumitat nazzjonali tal-Avukati

Il-Kumitat nazzjonali tal-Avukati Litwan

Persuna ta’ kuntatt

Audrius Bitinas

Indirizz postali

Tilto 17, Vilnius, Lithuania

Nru tat-telefown

+370 5 2624546

Faks

+370 5 2121859

Websajt:

http://www.advokatura.lt/en/welcome.html

Indirizz tal-posta elettronika

audrius.bitinas@advoco.lt

Isem il-Pajjiż

Il-Lussemburgu

Isem il-Kumitat nazzjonali tal-Avukati

Il-Kumitat nazzjonali tal-Avukati tal-Lussemburgu

Persuna ta’ kuntatt

Fernande Nennig

Indirizz postali

B.P.361 L-2013 Luxembourg

Nru tat-telefown

+352 46 72 72 1

Faks

+352 22 56 46

Websajt:

https://www.barreau.lu/

Indirizz tal-posta elettronika

fernande.nennig@barreau.lu

Isem il-Pajjiż

L-Ungerija

Isem il-Kumitat nazzjonali tal-Avukati

Il-Kamra tal-Avukati Ungeriża

Persuna ta’ kuntatt

FAL Support

Indirizz postali

1055 Budapest, Szalay utca 7

Nru tat-telefown

+36 1 3119 800

Faks


Websajt:

https://www.mük.hu

Indirizz tal-posta elettronika

muk@muknet.hu

Isem il-Pajjiż

Malta

Isem il-Kumitat nazzjonali tal-Avukati

Il-Kamra tal-Avukati

Persuna ta’ kuntatt

Dr Stefan Camilleri

Indirizz postali

Il-Qorti, Triq ir-Repubblika, il-Belt Valletta

Nru tat-telefown

+356 21248601, +356 7721248601

Faks


Websajt:

http://www.avukati.org

Indirizz tal-posta elettronika

info@avukati.org

Isem il-Pajjiż

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Isem il-Kumitat nazzjonali tal-Avukati

Il-Kumitat nazzjonali tal-Avukati Olandiż

Persuna ta’ kuntatt

FAL support

Indirizz postali

Postbus 30851 2500GW Den Haag

Nru tat-telefown

+31703353554

Faks

+31703353531

Websajt:

https://www.advocatenorde.nl/english

Indirizz tal-posta elettronika

helpdesk@advocatenorde.nl

Isem il-Pajjiż

L-Awstrija

Isem il-Kumitat nazzjonali tal-Avukati

Il-Kumitat nazzjonali tal-Avukati Awstrijakk

Persuna ta’ kuntatt

FAL support

Indirizz postali

Tuchlauben 12, 1010 Vienna, Austria

Nru tat-telefown

0043 / 1 / 535 12 75 - 0

Faks

0043 / 1 / 535 12 75 - 13

Websajt:

https://www.rechtsanwaelte.at/en/

Indirizz tal-posta elettronika

rechtsanwaelte@oerak.at

Isem il-Pajjiż

Il-Polonja (Konsulenti Legali)

Isem il-Kumitat nazzjonali tal-Avukati

Krajowa Izba Radców Prawnych (KIRP)

Persuna ta’ kuntatt

Renata Piątkowska

Indirizz postali

Al. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa

Nru tat-telefown

+48 22 300 86 40

Faks

-

Websajt:

http://kirp.pl/foreign-activity/

Indirizz tal-posta elettronika

kirp@kirp.pl

Isem il-Pajjiż

Il-Polonja (il-Kumitat Nazzjonali tal-Avukati)

Isem il-Kumitat nazzjonali tal-Avukati

Il-Kumitat Nazzjonali Suprem tal-Avukati tal-Polonja

Persuna ta’ kuntatt

Stefan Karmaza

Indirizz postali

ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa

Nru tat-telefown

+48695664246

Faks

+48224120640

Websajt:

http://www.nra.pl/

Indirizz tal-posta elettronika

stefan.karmaza@ec2.pl

Isem il-Pajjiż

Is-Slovenja

Isem il-Kumitat nazzjonali tal-Avukati

Odvetniška zbornica Slovenije

Persuna ta’ kuntatt

Nastja Karlič

Indirizz postali

1000 Ljubljana

Nru tat-telefown

+3861 300 34 20

Faks

+3861 300 34 32

Websajt:

http://www.odv-zb.si/

Indirizz tal-posta elettronika

info@odv-zb.si

Isem il-Pajjiż

Il-Finlandja

Isem il-Kumitat nazzjonali tal-Avukati

Il-Kumitat Nazzjonali tal-Avukati tal-Finlandja

Persuna ta’ kuntatt

Minna Melender

Eric Puchner

Indirizz postali

PL 194, FI-00101 Helsinki

Nru tat-telefown

+358 9 68661213

Faks

+358 9 68661299

Websajt:

https://asianajajaliitto.fi/

Indirizz tal-posta elettronika

minna.melender@asianajajaliitto.fi

eric.puchner@asianajajaliitto.fi

Isem il-Pajjiż

Svezja

Isem il-Kumitat nazzjonali tal-Avukati

Sveriges Advokatsamfund

Persuna ta’ kuntatt

Magnus Andersson

Indirizz postali

Box 27321, SE-102 54 Stockholm

Nru tat-telefown

+46 8 4590303

Faks

+46 8 6600779

Websajt:

https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet-engelska/

Indirizz tal-posta elettronika

magnus.andersson@advokatsamfundet.se

Isem il-Pajjiż

in-Norveġja

Isem il-Kumitat nazzjonali tal-Avukati

Norwegian Bar Association

Persuna ta’ kuntatt

Vegard Fløtre

Indirizz postali

Kristian Augustsgt. 9, 0164 Oslo, Norway

Nru tat-telefown

+47 91 30 30 94

Faks

+44 131 225 3642

Websajt:

https://www.advokatforeningen.no/om/om-medlemskapet/english/

Indirizz tal-posta elettronika

vf@advokatforeningen.no

L-aħħar aġġornament: 01/01/2021

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.