Prawnicy

Znajdź prawnika

1. Informacje ogólne

„Znajdź prawnika” to usługa świadczona dla ogółu społeczeństwa przez Komisję Europejską oraz krajowe organizacje zawodowe zrzeszające prawników, które uczestniczą w projekcie. Komisja udostępniła tę usługę, aby ułatwić dostęp do wymiaru sprawiedliwości w kontekście transgranicznym. Dzięki temu obywatele UE oraz prawnicy praktycy mogą łatwo zlokalizować prawnika na obszarze całej UE.

2. Warunki

Korzystając z tej usługi, użytkownik wyraża zgodę na warunki opisane poniżej.

Użytkownik zobowiązuje się korzystać z niniejszej usługi wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem - w celu wyszukania przedstawiciela zawodów prawniczych (prawnika), aby następnie skorzystać z jego usług lub nawiązać kontakty zawodowe. Zabrania się korzystać z usługi lub innych danych osobowych przekazywanych w ramach tej usługi w jakimkolwiek innym zamiarze lub celu, w szczególności w związku z prowadzeniem działalności handlowej, marketingowej lub reklamowej.

Zabrania się automatycznego kopiowania (pobierania) lub dystrybucji danych otrzymanych z wykorzystaniem usługi „Znajdź prawnika” za pomocą jakichkolwiek środków. Zezwala się na zamieszczanie linków do europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” oraz do jego podstron.

Oprócz niniejszych warunków w pełni obowiązują również warunki oraz polityka prywatności mające zastosowanie do europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość”. Można się z nimi zapoznać tutaj.

Komisja Europejska może w dowolnym momencie bez uprzedzenia zmienić niniejsze warunki, dlatego należy zawsze odwoływać się do ich aktualnej wersji w brzmieniu zamieszczonym na tej stronie internetowej.

Prawem właściwym jest prawo belgijskie, a do rozstrzygania ewentualnych sporów właściwe są belgijskie sądy.

3. Ograniczenie odpowiedzialności

Usługę udostępnia się „tak, jak jest” oraz na zasadzie najwyższej staranności. Komisja Europejska oraz krajowe organizacje zawodowe zrzeszające prawników, które uczestniczą w projekcie, zastrzegają, że nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, zarówno wyraźnej, jak i dorozumianej. W szczególności nie jesteśmy w stanie zagwarantować aktualności danych i ich prawidłowości ani zapewnić nieprzerwanej dostępności usługi.

4. Wykorzystanie plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookies wyłącznie w celu zagwarantowania, że usługa będzie przyjazna dla użytkownika. Nie przechowujemy w tych plikach żadnych danych osobowych ani nie przekazujemy ich osobom trzecim.

5. Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Skąd pochodzą dane?
Odpowiedź: Dane dotyczące prawników pochodzą z rejestrów organizacji zawodowych zrzeszających prawników, które uczestniczą w projekcie.

Pytanie: Czy wyszukiwanie odbywa się w czasie rzeczywistym?
Odpowiedź: Tak, wyszukiwanie odbywa się w czasie rzeczywistym i opiera się na bezpośrednim połączeniu z rejestrem prowadzonym przez odpowiednią organizację zawodową zrzeszającą prawników.

Pytanie: Dlaczego nie mogę przeprowadzić wyszukiwania we wszystkich państwach członkowskich UE?
Odpowiedź: Obecnie nie wszystkie organizacje zawodowe zrzeszające prawników w państwach członkowskich UE uczestniczą w projekcie. Komisja Europejska nieustannie pracuje nad rozszerzeniem zakresu tej usługi na wszystkie państwa członkowskie UE oraz organizacje zawodowe zrzeszające prawników.

Pytanie: Dlaczego nie wszystkie kryteria wyszukiwania są dostępne dla państwa X?
Odpowiedź: Ze względu na ograniczenia o charakterze prawnym i technicznym nie wszystkie rejestry prowadzone przez organizacje zawodowe zrzeszające prawników umożliwiają przeprowadzenie wyszukiwania w oparciu o wszystkie kryteria wyszukiwania. Może to ulec zmianie w przyszłości.

Pytanie: Mam problemy techniczne / usługa jest niedostępna, czy można to naprawić?
Odpowiedź: Nie możemy zapewnić dostępności usługi przez całą dobę ani każdorazowej dostępności każdego z rejestrów prowadzonych przez organizacje zawodowe zrzeszające prawników. Jeżeli usługa regularnie pozostaje niedostępna lub występuje inny problem techniczny, prosimy o przekazanie nam informacji na ten temat. Komisja Europejska dołoży wszelkich starań w celu niezwłocznego wyeliminowania nieprawidłowości.

Pytanie: Jestem prawnikiem zarejestrowanym w jednej z organizacji zawodowych zrzeszających prawników, która uczestniczy w projekcie, ale mojego nazwiska nie można wyszukać / informacje na mój temat są nieprawidłowe / chcę usunąć moje dane. Z kim należy się skontaktować?
Odpowiedź: Prosimy o kontakt z odpowiednią organizacją zawodową zrzeszającą prawników, w której są Państwo zarejestrowani. Komisja nie ma dostępu do danych przechowywanych przez organizacje zawodowe zrzeszające prawników ani nie może ich modyfikować. Dane kontaktowe zostały zamieszczone poniżej.

Pytanie: Chcę zadać inne pytanie, z kim mogę się skontaktować?
Odpowiedź: Zob. poniżej.

6. Informacje kontaktowe

Administratorem europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” oraz usługi „Znajdź prawnika” jest Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Sprawiedliwości, Dział B.3. Osobą odpowiedzialną (administratorem danych) jest Cristian NICOLAU, Kierownik Działu.

Aby zadać pytanie natury ogólnej, zgłosić problem techniczny lub poruszyć inną kwestię, z Komisją Europejską można skontaktować się listownie lub pocztą elektroniczną pod następującym adresem:

European Commission

DG JUST
Unit B3
B-1049 Brussels
Belgia
JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu


Jeżeli chcieliby Państwo złożyć skargę dotyczącą jakiegokolwiek działania związanego z przetwarzaniem danych w ramach kompetencji Komisji, proszę zwrócić się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych:


European Data Protection Supervisor (EDPS)
60 Rue Wiertz (MO 63)
B-1047 Brussels
Belgia
Telefon: +32 2 283 19 00
Faks: +32 2 283 19 50

Dane kontaktowe dostawców danych uczestniczących w projekcie można znaleźć poniżej. W przypadku problemów lub pytań dotyczących danych wyszukanych z wykorzystaniem usługi „Znajdź prawnika” należy skontaktować się bezpośrednio z odpowiednią organizacją zawodową zrzeszającą prawników. Ma to również zastosowanie w przypadku szczególnych wniosków lub problemów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Nazwa kraju

Belgia

Nazwa organizacji zawodowej zrzeszającej prawników

Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone (OBFG)

Osoba wyznaczona do kontaktów

FAL support

Adres pocztowy

Avenue de la Toison D'Or, 65, B-1060 Brussels

Telefon

+32.(0)2.648.20.98

Faks

+32.(0)2.648.11.67

Strona internetowa

https://avocats.be

E-mail

operations@dp-a.be

Nazwa kraju

Belgia

Nazwa organizacji zawodowej zrzeszającej prawników

Orde van Vlaamse Balies (OVB)

Osoba wyznaczona do kontaktów

FAL support

Adres pocztowy

Staatsbladsstraat 8, B-1000 Brussels

Telefon

+32.(0)2.227 54 70

Faks

+32.(0)2.227 54 79

Strona internetowa

http://www.advocaat.be

E-mail

operations@dp-a.be

Nazwa kraju

Republika Czeska

Nazwa organizacji zawodowej zrzeszającej prawników

Czeska Izba Adwokacka

Osoba wyznaczona do kontaktów

Lenka Vojirova

Adres pocztowy

Národní tř. 16, 110 00 Praha 1

Telefon

+420 221 729 025

Faks

+420 224 932 989

Strona internetowa

https://www.cak.cz/en/

E-mail

vojirova@cak.cz

Nazwa kraju

Dania

Nazwa organizacji zawodowej zrzeszającej prawników

Duńska Izba Adwokacka

Osoba wyznaczona do kontaktów

Ms Ditte Nissen Lund

Adres pocztowy

Kronprinsessegade 28, 1306 Copenhagen K

Telefon

+45 3396 9798

Faks

+45 3396 9792

Strona internetowa

https://www.advokatsamfundet.dk/english/

E-mail

postkasse@advokatsamfundet.dk

Nazwa kraju

Niemcy

Nazwa organizacji zawodowej zrzeszającej prawników

Bundesrechtsanwaltskammer

Osoba wyznaczona do kontaktów

Rechtsanwalt Christian Dahns

Adres pocztowy

Littenstraße 9, 10179 Berlin

Telefon

+49 -30/ 284939-0

Faks

+49 -30/ 284939-11

Strona internetowa

https://www.brak.de/

E-mail

dahns@brak.de

Nazwa kraju

Estonia

Nazwa organizacji zawodowej zrzeszającej prawników

Estonian Bar Association

Osoba wyznaczona do kontaktów

Ms Katrin Kose

Adres pocztowy

Rävala pst 3, Tallinn 10143, Estonia

Telefon

+372 662 0665

Faks

+372 662 0677

Strona internetowa

https://www.advokatuur.ee/eng/frontpage

E-mail

advokatuur@advokatuur.ee

Nazwa kraju

Grecja

Nazwa organizacji zawodowej zrzeszającej prawników

Izba Adwokacka w Atenach

Osoba wyznaczona do kontaktów

Vasileios Manios

Adres pocztowy

Akadimias 60, Athens

Telefon

+302103398233

Faks

+302103647172

Strona internetowa

http://www.dsa.gr/page/identity-athens-bar-association

E-mail

manios@dsa.gr

Nazwa kraju

Hiszpania

Nazwa organizacji zawodowej zrzeszającej prawników

Consejo General de la Abogacía Española

Osoba wyznaczona do kontaktów

FAL support

Adres pocztowy

28004

Telefon

+34 91 150 1003

Faks

Strona internetowa

http://www.abogacia.es/

E-mail

spain.technical.support@redabogacia.org

Nazwa kraju

Francja

Nazwa organizacji zawodowej zrzeszającej prawników

Conseil National des Barreaux

Osoba wyznaczona do kontaktów

 

Adres pocztowy

22 rue de Londres 75009 Paris

Telefon

+33153308576

Faks

+33153308562

Strona internetowa

https://www.cnb.avocat.fr/en

E-mail

assistance@cnb.avocat.fr

Nazwa kraju

Chorwacja

Nazwa organizacji zawodowej zrzeszającej prawników

Chorwacka Izba Adwokacka

Osoba wyznaczona do kontaktów

Andraš Trkulja

Adres pocztowy

Koturaška ul.53

Telefon

+385 1 6165 200

Faks

 

Strona internetowa

http://www.hok-cba.hr

E-mail

hok-cba@hok-cba.hr

Nazwa kraju

Włochy

Nazwa organizacji zawodowej zrzeszającej prawników

Consiglio Nazionale Forense

Osoba wyznaczona do kontaktów

FAL support

Adres pocztowy

Via del Governo Vecchio, 3 - 00186 - Roma

Telefon

+39 06 977488

Faks

+39 06 977488 29

Strona internetowa

https://www.consiglionazionaleforense.it/

E-mail

urp@consiglionazionaleforense.it

Nazwa kraju

Cypr

Nazwa organizacji zawodowej zrzeszającej prawników

Cypryjska Izba Adwokacka

Osoba wyznaczona do kontaktów

Laris Vrahimis

Adres pocztowy

2 Chr. Sozou - off.206, Lefkosia, 1096

Telefon

+357 2267 4533

Faks

+357 2267 5692

Strona internetowa

http://www.cyprusbarassociation.org/index.php/en/

E-mail

lv@vrahimi.com

Nazwa kraju

Litwa

Nazwa organizacji zawodowej zrzeszającej prawników

Litewska Izba Adwokacka

Osoba wyznaczona do kontaktów

Audrius Bitinas

Adres pocztowy

Tilto 17, Vilnius, Lithuania

Telefon

+370 5 2624546

Faks

+370 5 2121859

Strona internetowa

http://www.advokatura.lt/en/welcome.html

E-mail

audrius.bitinas@advoco.lt

Nazwa kraju

Luksemburg

Nazwa organizacji zawodowej zrzeszającej prawników

Izba Adwokacka w Luksemburgu

Osoba wyznaczona do kontaktów

Fernande Nennig

Adres pocztowy

B.P.361 L-2013 Luxembourg

Telefon

+352 46 72 72 1

Faks

+352 22 56 46

Strona internetowa

https://www.barreau.lu/

E-mail

fernande.nennig@barreau.lu

Nazwa kraju

Węgry

Nazwa organizacji zawodowej zrzeszającej prawników

Węgierska Izba Adwokacka

Osoba wyznaczona do kontaktów

FAL Support

Adres pocztowy

1055 Budapest, Szalay utca 7

Telefon

+36 1 3119 800

Faks


Strona internetowa

https://www.mük.hu

E-mail

muk@muknet.hu

Nazwa kraju

Malta

Nazwa organizacji zawodowej zrzeszającej prawników

Chamber of Advocates

Osoba wyznaczona do kontaktów

Dr Stefan Camilleri

Adres pocztowy

Courts of Justice, Republic Street, Valletta

Telefon

+356 21248601, +356 7721248601

Faks


Strona internetowa

http://www.avukati.org

E-mail

info@avukati.org

Nazwa kraju

Niderlandy

Nazwa organizacji zawodowej zrzeszającej prawników

Niderlandzka Izba Adwokacka

Osoba wyznaczona do kontaktów

FAL support

Adres pocztowy

Postbus 30851, 2500GW Den Haag

Telefon

+31703353554

Faks

+31703353531

Strona internetowa

https://www.advocatenorde.nl/english

E-mail

helpdesk@advocatenorde.nl

Nazwa kraju

Austria

Nazwa organizacji zawodowej zrzeszającej prawników

Austriacka Izba Adwokacka

Osoba wyznaczona do kontaktów

FAL support

Adres pocztowy

Tuchlauben 12, 1010 Vienna, Austria

Telefon

0043 / 1 / 535 12 75 - 0

Faks

0043 / 1 / 535 12 75 - 13

Strona internetowa

https://www.rechtsanwaelte.at/en/

E-mail

rechtsanwaelte@oerak.at

Nazwa kraju

Polska (radcowie prawni)

Nazwa organizacji zawodowej zrzeszającej prawników

Krajowa Izba Radców Prawnych (KIRP)

Osoba wyznaczona do kontaktów

Renata Piątkowska

Adres pocztowy

ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa

Telefon

+48 22 300 86 40

Faks

-

Strona internetowa

http://www.kirp.pl/

E-mail

kirp@kirp.pl

Nazwa kraju

Polska (adwokaci)

Nazwa organizacji zawodowej zrzeszającej prawników

Naczelna Rada Adwokacka

Osoba wyznaczona do kontaktów

Stefan Karmaza

Adres pocztowy

ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa

Telefon

+48695664246

Faks

+48224120640

Strona internetowa

http://www.nra.pl/

E-mail

stefan.karmaza@ec2.pl

Nazwa kraju

Słowenia

Nazwa organizacji zawodowej zrzeszającej prawników

Odvetniška zbornica Slovenije

Osoba wyznaczona do kontaktów

Nastja Karlič

Adres pocztowy

1000 Ljubljana

Telefon

+3861 300 34 20

Faks

+3861 300 34 32

Strona internetowa

http://www.odv-zb.si/

E-mail

info@odv-zb.si

Nazwa kraju

Finlandia

Nazwa organizacji zawodowej zrzeszającej prawników

Fińska Izba Adwokacka

Osoba wyznaczona do kontaktów

Minna Melender

Eric Puchner

Adres pocztowy

PL 194, FI-00101 Helsinki

Telefon

+358 9 68661213

Faks

+358 9 68661299

Strona internetowa

https://asianajajaliitto.fi/

E-mail

minna.melender@asianajajaliitto.fi

eric.puchner@asianajajaliitto.fi

Nazwa kraju

Szwecja

Nazwa organizacji zawodowej zrzeszającej prawników

Sveriges Advokatsamfund

Osoba wyznaczona do kontaktów

Magnus Andersson

Adres pocztowy

Box 27321, SE-102 54 Stockholm

Telefon

+46 8 4590303

Faks

+46 8 6600779

Strona internetowa

https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet-engelska/

E-mail

magnus.andersson@advokatsamfundet.se

Nazwa kraju

Norwegia

Nazwa organizacji zawodowej zrzeszającej prawników

Norwegian Bar Association

Osoba wyznaczona do kontaktów

Vegard Fløtre

Adres pocztowy

Kristian Augustsgt. 9, 0164 Oslo, Norway

Telefon

+47 91 30 30 94

Faks


Strona internetowa

https://www.advokatforeningen.no/om/om-medlemskapet/english/

E-mail

vf@advokatforeningen.no

Ostatnia aktualizacja: 01/01/2021

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.