Právnici

Andraš Trkulja

Ako nájsť právnika

1. Prehľad

„Ako nájsť právnika“ je služba, ktorú verejnosti poskytuje Európska komisia a zúčastnené advokátske komory jednotlivých štátov. Komisia sprístupnila túto službu s cieľom uľahčiť prístup k spravodlivosti na cezhraničnej úrovni tým, že umožňuje občanom EÚ a odborníkom z právnej praxe ľahko vyhľadať právnika v celej EÚ.

2. Podmienky

Pri použití tejto služby súhlasíte s tým, že ste viazaní ďalej uvedenými podmienkami.

Súhlasíte s tým, že túto službu budete využívať len na stanovený účel, t. j. nájsť osobu vykonávajúcu právnické povolanie (právnika) s cieľom vyhľadať jej služby alebo nadviazať profesionálny partnerský kontakt. Túto službu ani akékoľvek osobné údaje získané pomocou tejto služby nesmiete použiť na žiadny iný účel ani zámer, najmä nie na vykonávanie komerčných, marketingových a reklamných činností.

Nesmiete automatizovaným spôsobom skopírovať (zhromažďovať) a/alebo žiadnymi prostriedkami šíriť údaje získané prostredníctvom služby „Ako nájsť právnika“. Môžete si vytvárať prepojenia na Európsky portál elektronickej justície a jeho stránky.

Okrem týchto podmienok sa v plnom rozsahu uplatňujú podmienky a upozornenie týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktoré platia pre Európsky portál elektronickej justície. Môžete si ich pozrieť tu.

Európska komisia môže tieto podmienky kedykoľvek pozmeniť bez predchádzajúceho oznámenia a zakaždým by ste sa mali riadiť aktuálnym znením podmienok, ako sú uverejnené na tejto webovej stránke.

Rozhodným právom je belgické právo a v prípade sporu sú príslušné belgické súdy.

3. Obmedzenie zodpovednosti

Táto služba sa poskytuje „tak ako je“ a podľa zásady „maximálneho úsilia“. Európska komisia a zúčastnené advokátske komory odmietajú akúkoľvek zodpovednosť, či už explicitnú alebo implicitnú. Predovšetkým nemôžeme zaručiť aktuálnosť údajov, ich správnosť, ako ani zabezpečiť nepretržitú dostupnosť tejto služby.

4. Používanie súborov cookies

Súbory cookies používame výlučne s cieľom umožniť Vám pohodlné používanie webových stránok. V súboroch cookies neuchovávame žiadne osobné údaje ani ich neposkytujeme tretím stranám.

5. Najčastejšie otázky

Otázka: Odkiaľ údaje pochádzajú?
Odpoveď: Údaje o právnikoch pochádzajú z registrov zúčastnených advokátskych komôr.

Otázka: Prebieha vyhľadávanie v reálnom čase?
Odpoveď: Áno, vyhľadávanie prebieha v reálnom čase a vyhľadávací nástroj sa pripája priamo do registra príslušnej advokátskej komory.

Otázka: Prečo nemôžem vyhľadávať vo všetkých členských štátoch EÚ?
Odpoveď: Do tejto služby zatiaľ nie sú zapojené všetky advokátske komory v členských štátoch EÚ. Európska komisia neustále pracuje na rozšírení tejto služby tak, aby nakoniec pokrývala všetky členské štáty EÚ a advokátske komory.

Otázka: Prečo nie sú v krajine X dostupné všetky kritériá vyhľadávania?
Odpoveď: Vzhľadom na právne a technické prekážky nie všetky registre advokátskych komôr umožňujú vyhľadávanie na základe všetkých kritérií vyhľadávania. V budúcnosti sa to môže zmeniť.

Otázka: Mám technický problém/služba nie je dostupná, môžete to opraviť?
Odpoveď: Nemôžeme zabezpečiť nepretržitú dostupnosť služby ani dostupnosť registra ktorejkoľvek advokátskej komory v danom čase. Ak zaznamenávate systematickú nedostupnosť služby alebo iné technické problémy, môžete nás o tom informovať a Komisia vynaloží všetko úsilie na vyriešenie tohto problému hneď, ako to bude možné.

Otázka: Som právnik zapísaný v zúčastnenej advokátskej komore a služba ma neuvádza vo výsledkoch vyhľadávania/uvedené informácie sú nesprávne/chcem byť z vyhľadávania vymazaný. Na koho sa mám obrátiť?
Odpoveď: Obráťte sa na svoju príslušnú advokátsku komoru, v ktorej ste zapísaný. Komisia nemá prístup k údajom advokátskych komôr ani nemôže žiadnym spôsobom tieto údaje upravovať. Kontaktné údaje nájdete ďalej v texte.

Otázka: Mám inú otázku, na koho sa môžem obrátiť?
Odpoveď: Pozri ďalej.

6. Kontaktné údaje

Európsky portál elektronickej justície a službu „Ako nájsť právnika“ spravuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre spravodlivosť, oddelenie B.3. Zodpovednou osobou (správkyňou údajov) je Cristian NICOLAU, vedúca oddelenia.

Pokiaľ ide o všeobecné otázky, ohlásenie technického problému alebo podanie námetu, môžete sa obrátiť na Európsku komisiu prostredníctvom pošty alebo e-mailu na adrese:

European Commission

DG JUST
Unit B3
B-1049 Brussels
Belgium
JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Ak by ste chceli podať sťažnosť proti akémukoľvek spracovaniu údajov, ktoré prebieha v rámci zodpovednosti Komisie, môžete sa obrátiť na Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov:


European Data Protection Supervisor (EDPS)
60 Rue Wiertz (MO 63)
B-1047 Brussels
Belgium
Telefón: +32 2 283 1900
Fax: +32 2 283 1950

Ďalej sú uvedené kontaktné informácie o zúčastnených poskytovateľoch údajov. Ak máte problém alebo otázky týkajúce sa údajov získaných cez službu „Ako nájsť právnika“, mali by ste sa obrátiť priamo na zodpovednú advokátsku komoru. Platí to aj v prípade, ak máte osobitné požiadavky alebo otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov.

Názov krajiny

Belgicko

Názov advokátskej komory

Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone (OBFG)

Kontaktná osoba

FAL support

Poštová adresa

Avenue de la Toison D'Or, 65, B-1060 Brussels

Telefón

+32.(0)2.648.20.98

Fax

+32.(0)2.648.11.67

Webová lokalita

https://avocats.be

E-mailová adresa

operations@dp-a.be

Názov krajiny

Belgicko

Názov advokátskej komory

Orde van Vlaamse Balies (OVB)

Kontaktná osoba

FAL support

Poštová adresa

Staatsbladsstraat 8, B-1000 Brussels

Telefón

+32.(0)2.227 54 70

Fax

+32.(0)2.227 54 79

Webová lokalita

http://www.advocaat.be

E-mailová adresa

operations@dp-a.be

Názov krajiny

Česká republika

Názov advokátskej komory

Česká advokátska komora

Kontaktná osoba

Lenka Vojirova

Poštová adresa

Národní tř. 16, 110 00 Praha 1

Telefón

+420 221 729 025

Fax

+420 224 932 989

Webová lokalita

https://www.cak.cz/en/

E-mailová adresa

vojirova@cak.cz

Názov krajiny

Dánsko

Názov advokátskej komory

Dánska advokátska komora

Kontaktná osoba

Ms Ditte Nissen Lund

Poštová adresa

Kronprinsessegade 28, 1306 Copenhagen K

Telefón

+45 3396 9798

Fax

+45 3396 9792

Webová lokalita

https://www.advokatsamfundet.dk/english/

E-mailová adresa

postkasse@advokatsamfundet.dk

Názov krajiny

Nemecko

Názov advokátskej komory

Bundesrechtsanwaltskammer

Kontaktná osoba

Rechtsanwalt Christian Dahns

Poštová adresa

Littenstraße 9, 10179 Berlin

Telefón

+49 -30/ 284939-0

Fax

+49 -30/ 284939-11

Webová lokalita

https://www.brak.de

E-mailová adresa

dahns@brak.de

Názov krajiny

Estónsko

Názov advokátskej komory

Estonian Bar Association

Kontaktná osoba

Ms Katrin Kose

Poštová adresa

Rävala pst 3, Tallinn 10143, Estonia

Telefón

+372 662 0665

Fax

+372 662 0677

Webová lokalita

https://www.advokatuur.ee/eng/frontpage

E-mailová adresa

advokatuur@advokatuur.ee

Názov krajiny

Grécko

Názov advokátskej komory

Aténska advokátska komora

Kontaktná osoba

Vasileios Manios

Poštová adresa

Akadimias 60, Athens

Telefón

+302103398233

Fax

+302103647172

Webová lokalita

http://www.dsa.gr/page/identity-athens-bar-association

E-mailová adresa

manios@dsa.gr

Názov krajiny

Španielsko

Názov advokátskej komory

Consejo General de la Abogacía Española

Kontaktná osoba

FAL support

Poštová adresa

28004

Telefón

+34 91 150 1003

Fax

Webová lokalita

http://www.abogacia.es

E-mailová adresa

spain.technical.support@redabogacia.org

Názov krajiny

Francúzsko

Názov advokátskej komory

Conseil National des Barreaux

Kontaktná osoba

 

Poštová adresa

22 rue de Londres 75009 Paris

Telefón

+33153308576

Fax

+33153308562

Webová lokalita

https://www.cnb.avocat.fr/en

E-mailová adresa

assistance@cnb.avocat.fr

Názov krajiny

Chorvátsko

Názov advokátskej komory

Chorvátska advokátska komora

Kontaktná osoba

Andraš Trkulja

 

Poštová adresa

Koturaška ul.53

 

Telefón

+385 1 6165 200

 

Fax

 

Webová lokalita

http://www.hok-cba.hr

E-mailová adresa

hok-cba@hok-cba.hr

Názov krajiny

Taliansko

Názov advokátskej komory

Consiglio Nazionale Forense

Kontaktná osoba

FAL support

Poštová adresa

Via del Governo Vecchio, 3 - 00186 - Roma

Telefón

+39 06 977488

Fax

+39 06 977488 29

Webová lokalita

https://www.consiglionazionaleforense.it

E-mailová adresa

urp@consiglionazionaleforense.it

Názov krajiny

Cyprus

Názov advokátskej komory

Cyperská advokátska komora

Kontaktná osoba

Laris Vrahimis

Poštová adresa

2 Chr. Sozou - off.206, Lefkosia, 1096

Telefón

+357 2267 4533

Fax

+357 2267 5692

Webová lokalita

http://www.cyprusbarassociation.org/index.php/en/

E-mailová adresa

lv@vrahimi.com

Názov krajiny

Litva

Názov advokátskej komory

Litovská advokátska komora

Kontaktná osoba

Audrius Bitinas

Poštová adresa

Tilto 17, Vilnius, Lithuania

Telefón

+370 5 2624546

Fax

+370 5 2121859

Webová lokalita

http://www.advokatura.lt/en/welcome.html

E-mailová adresa

audrius.bitinas@advoco.lt

Názov krajiny

Luxembursko

Názov advokátskej komory

Luxemburská advokátska komora

Kontaktná osoba

Fernande Nennig

Poštová adresa

B.P.361 L-2013 Luxembourg

Telefón

+352 46 72 72 1

Fax

+352 22 56 46

Webová lokalita

https://www.barreau.lu

E-mailová adresa

fernande.nennig@barreau.lu

Názov krajiny

Maďarsko

Názov advokátskej komory

Maďarská advokátska komora

Kontaktná osoba

FAL Support

Poštová adresa

1055 Budapest, Szalay utca 7

Telefón

+36 1 3119 800

Fax


Webová lokalita

https://www.mük.hu

E-mailová adresa

muk@muknet.hu

Názov krajiny

Malta

Názov advokátskej komory

Advokátska komora

Kontaktná osoba

Dr Stefan Camilleri

Poštová adresa

Courts of Justice, Republic Street, Valletta

Telefón

+356 21 248 601, +356 77 2124 8601

Fax


Webová lokalita

http://www.avukati.org

E-mailová adresa

info@avukati.org

Názov krajiny

Holandsko

Názov advokátskej komory

Holandská advokátska komora

Kontaktná osoba

FAL support

Poštová adresa

Postbus 30851 2500GW Den Haag

Telefón

+31703353554

Fax

+31703353531

Webová lokalita

https://www.advocatenorde.nl/english

E-mailová adresa

helpdesk@advocatenorde.nl

Názov krajiny

Rakúsko

Názov advokátskej komory

Rakúska advokátska komora

Kontaktná osoba

FAL support

Poštová adresa

Tuchlauben 12, 1010 Vienna, Austria

Telefón

0043 / 1 / 535 12 75 - 0

Fax

0043 / 1 / 535 12 75 - 13

Webová lokalita

https://www.rechtsanwaelte.at/en/

E-mailová adresa

rechtsanwaelte@oerak.at

Názov krajiny

Poľsko (právni poradcovia)

Názov advokátskej komory

Krajowa Izba Radców Prawnych (KIRP)

Kontaktná osoba

Renata Piątkowska

Poštová adresa

Al. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa

Telefón

+48 22 300 86 40

Fax

-

Webová lokalita

http://kirp.pl/foreign-activity/

E-mailová adresa

kirp@kirp.pl

Názov krajiny

Poľsko (advokátska rada)

Názov advokátskej komory

Najvyššia advokátska rada Poľska

Kontaktná osoba

Stefan Karmaza

Poštová adresa

ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa

Telefón

+48695664246

Fax

+48224120640

Webová lokalita

http://www.nra.pl

E-mailová adresa

stefan.karmaza@ec2.pl

Názov krajiny

Slovinsko

Názov advokátskej komory

Odvetniška zbornica Slovenije

Kontaktná osoba

Nastja Karlič

Poštová adresa

1000 Ljubljana

Telefón

+3861 300 34 20

Fax

+3861 300 34 32

Webová lokalita

http://www.odv-zb.si

E-mailová adresa

info@odv-zb.si

Názov krajiny

Fínsko

Názov advokátskej komory

Fínska advokátska komora

Kontaktná osoba

Minna Melender

Eric Puchner

Poštová adresa

PL 194, FI-00101 Helsinki

Telefón

+358 9 68661213

Fax

+358 9 68661299

Webová lokalita

https://asianajajaliitto.fi/

E-mailová adresa

minna.melender@asianajajaliitto.fi

eric.puchner@asianajajaliitto.fi

Názov krajiny

Švédsko

Názov advokátskej komory

Sveriges Advokatsamfund

Kontaktná osoba

Magnus Andersson

Poštová adresa

Box 27321, SE-102 54 Stockholm

Telefón

+46 8 4590303

Fax

+46 8 6600779

Webová lokalita

https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet-engelska/

E-mailová adresa

magnus.andersson@advokatsamfundet.se

Názov krajiny

Nórsko

Názov advokátskej komory

Norwegian Bar Association

Kontaktná osoba

Vegard Fløtre

Poštová adresa

Kristian Augustsgt. 9, 0164 Oslo, Norway

Telefón

+47 91 30 30 94

Fax


Webová lokalita

https://www.advokatforeningen.no/om/om-medlemskapet/english/

E-mailová adresa

vf@advokatforeningen.no

Posledná aktualizácia: 01/01/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.