Advokater

Hitta en advokat

1. Översikt

”Hitta en advokat” är en tjänst som Europeiska kommissionen och deltagande nationella advokatsamfund erbjuder allmänheten. Syftet är att underlätta tillgången till rättslig prövning i tvister som är gränsöverskridande genom att göra det enkelt för EU:s medborgare och rättstillämpare att hitta advokater i hela EU.

2. Villkor

Användare av tjänsten samtycker till följande villkor.

Tjänsten får uteslutande utnyttjas för avsett syfte – dvs. att hitta en rättstillämpare (advokat) för att anlita denne eller för yrkesmässiga inbördes kontakter. Varken tjänsten i sig eller personliga uppgifter som den tillhandahåller får användas för andra avsikter eller ändamål, särskilt inte för affärsverksamhet, marknadsföring eller reklam.

Det är förbjudet att automatiserat kopiera (webbinsamling - harvest) och/eller distribuera de uppgifter som erhållits från ”Hitta en advokat” via något som helst medium. Det är tillåtet att göra länkningar till Europeiska e-juridikportalen och dess sidor.

Förutom dessa villkor gäller även till fullo Europeiska e-juridikportalens villkor och ansvarsfriskrivning gällande personuppgifter. Dessa hittar du här.

Kommissionen får när som helst revidera dessa villkor utan föregående medelande och alla hänvisningar bör alltid avse den aktuella version av dessa villkor som offentliggörs på denna webbplats.

Tillämplig lag är belgisk rätt och i händelse av tvist är de belgiska domstolarna är behöriga.

3. Ansvarsbegränsning

Denna tjänst tillhandahålls enligt principen ”i befintligt skick” och ”best effort”. Europeiska kommissionen och deltagande advokatsamfund frånsäger sig allt ansvar, antingen uttryckligen eller underförstått. Vi kan särskilt inte garantera att alla uppgifter är aktualiserade, korrekta eller en tillgång utan avbrott till tjänsten.

4. Användning av ”kakor”

Enda syftet med att vi använder kakor är att ge användarna en behaglig upplevelse av tjänsten. Vi lagrar inte några personuppgifter i kakorna och vi sprider dem heller inte till tredje man.

5. Ofta förekommande frågor

Fråga: Varifrån kommer uppgifterna?
Svar: Uppgifterna om advokater är hämtade från de deltagande advokatsamfundens register.

Fråga: Sker sökningen i realtid?
Svar: Ja, sökningen sker i realtid och en direktuppkoppling skapas till aktuellt advokatsamfunds register.

Fråga: Varför går det inte att söka i alla EU:s medlemsstater?
Svar: För närvarande deltar inte alla EU-medlemsstaters advokatsamfund. Europeiska kommissionen arbetar fortlöpande på att tjänsten så småningom ska omfatta alla EU-medlemsstater och advokatsamfund.

Fråga: Vanför är inte alla sökkriterier tillgängliga för land X?
Svar: På grund av rättsliga och tekniska begränsningar tillåter inte alla advokatsamfund sökningar baserade på alla sökkriterier. Detta kan komma att förändras i framtiden.

Fråga: Jag har ett tekniskt problem / tjänsten är inte tillgänglig, kan ni hjälp mig?
Svar: Vi kan inte garantera att tjänsten fungerar dygnet runt eller att ett visst advokatsamfunds register alltid är åtkomligt. Vid återkommande åtkomstsvårigheter eller andra tekniska problem kan ni meddela oss och kommissionen kommer att göra sitt bästa för att korrigera problemet snarast möjligt.

Fråga: Jag är advokat och är registrerad hos ett deltagande advokatsamfund och en sökning ger inte något resultat om mig / informationen är felaktig / jag vill bli borttagen. Vem ska jag kontakta?
Svar: Kontakta det advokatsamfund där ni är registrerad. Kommissionen har inte tillgång till och kan inte på något sätt ändra de uppgifter som innehas av advokatsamfunden. Kontaktinformation finns nedan.

Fråga: Jag har en annan fråga, vem kan jag kontakta?
Svar: Se nedan.

6. Kontaktuppgifter

Europeiska e-juridikportalen och tjänsten ”Hitta en advokat” handhas av Europeiska kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor, B.3. Ansvarig person (registeransvarig) är enhetschef Cristian NICOLAU.

Vill man ställa allmänna frågor, anmäla tekniska problem eller lämna idéer kan man vända sig till Europeiska kommissionen per post eller via e-post:

Europeiska kommissionen

DG JUST
Enhet B3
1049 Bryssel
Belgien
JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Den som vill klaga på uppgiftsbehandling som görs under kommissionens ansvar kan kontakta Europeiska datatillsynsmannen:


Europeiska datatillsynsmannen (EDPS)
60 Rue Wiertz (MO 63)
1047 Bryssel
Belgien
Telefon: +32-2 283 19 00
Fax: +32-2 283 19 50

Kontaktinformation om de deltagande uppgiftslämnarna finns nedan. Alla problem eller frågor gällande uppgifter i tjänsten ”Hitta en advokat” bör sändas direkt till ansvarigt advokatsamfund. Detta gäller även särskilda önskemål eller farhågor som rör dessas behandling av era personuppgifter.

Land

Belgien

Advokatsamfundets namn

Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone (OBFG)

Kontaktperson

FAL support

Postadress

Avenue de la Toison D'Or, 65, B-1060 Brussels

Tfn

+32.(0)2.648.20.98

Fax

+32.(0)2.648.11.67

Webbplats

https://avocats.be

E-postadress

operations@dp-a.be

Land

Belgien

Advokatsamfundets namn

Orde van Vlaamse Balies (OVB)

Kontaktperson

FAL support

Postadress

Staatsbladsstraat 8, B-1000 Brussels

Tfn

+32.(0)2.227 54 70

Fax

+32.(0)2.227 54 79

Webbplats

http://www.advocaat.be

E-postadress

operations@dp-a.be

Land

Tjeckien

Advokatsamfundets namn

Česká advokátní komora (ČAK)

Kontaktperson

Lenka Vojirova

Postadress

Národní tř. 16, 110 00 Praha 1

Tfn

+420 221 729 025

Fax

+420 224 932 989

Webbplats

https://www.cak.cz/en/

E-postadress

vojirova@cak.cz

Land

Danmark

Advokatsamfundets namn

Det Danske Advokatsamfund

Kontaktperson

Ms Ditte Nissen Lund

Postadress

Kronprinsessegade 28, 1306 Köpenhamn K

Tfn

+45 3396 9798

Fax

+45 3396 9792

Webbplats

https://www.advokatsamfundet.dk/english/

E-postadress

postkasse@advokatsamfundet.dk

Land

Tyskland

Advokatsamfundets namn

Bundesrechtsanwaltskammer

Kontaktperson

Rechtsanwalt Christian Dahns

Postadress

Littenstraße 9, 10179 Berlin

Tfn

+49 -30/ 284939-0

Fax

+49 -30/ 284939-11

Webbplats

https://www.brak.de/

E-postadress

dahns@brak.de

Land

Estland

Advokatsamfundets namn

Estonian Bar Association

Kontaktperson

Ms Katrin Kose

Postadress

Rävala pst 3, Tallinn 10143, Estonia

Tfn

+372 662 0665

Fax

+372 662 0677

Webbplats

https://www.advokatuur.ee/eng/frontpage

E-postadress

advokatuur@advokatuur.ee

Land

Grekland

Advokatsamfundets namn

Athens Bar Association

Kontaktperson

Vasileios Manios

Postadress

Akadimias 60, Aten

Tfn

+302103398233

Fax

+302103647172

Webbplats

http://www.dsa.gr/page/identity-athens-bar-association

E-postadress

manios@dsa.gr

Land

Spanien

Advokatsamfundets namn

Consejo General de la Abogacía Española

Kontaktperson

FAL support

Postadress

28004

Tfn

+34 91 150 1003

Fax

Webbplats

http://www.abogacia.es/

E-postadress

spain.technical.support@redabogacia.org

Land

Frankrike

Advokatsamfundets namn

Conseil National des Barreaux

Kontaktperson

 

Postadress

22 rue de Londres 75009 Paris

Tfn

+33153308576

Fax

+33153308562

Webbplats

https://www.cnb.avocat.fr/en

E-postadress

assistance@cnb.avocat.fr

Land

Kroatien

Advokatsamfundets namn

Kroatiens advokatsamfund

Kontaktperson

Andraš Trkulja

Postadress

Koturaška ul.53

Tfn

+385 1 6165 200

Fax

 

Webbplats

http://www.hok-cba.hr

E-postadress

hok-cba@hok-cba.hr

Land

Italien

Advokatsamfundets namn

Consiglio Nazionale Forense

Kontaktperson

FAL support

Postadress

Via del Governo Vecchio, 3 - 00186 - Rom

Tfn

+39 06 977488

Fax

+39 06 977488 29

Webbplats

https://www.consiglionazionaleforense.it/

E-postadress

urp@consiglionazionaleforense.it

Land

Cypern

Advokatsamfundets namn

Cyprus Bar Association

Kontaktperson

Laris Vrahimis

Postadress

2 Chr. Sozou - off.206, Lefkosia, 1096

Tfn

+357 2267 4533

Fax

+357 2267 5692

Webbplats

http://www.cyprusbarassociation.org/index.php/en/

E-postadress

lv@vrahimi.com

Land

Litauen

Advokatsamfundets namn

Lietuvos Advokatūra

Kontaktperson

Audrius Bitinas

Postadress

Tilto 17, Vilnius, Litauen

Tfn

+370 5 2624546

Fax

+370 5 2121859

Webbplats

http://www.advokatura.lt/en/welcome.html

E-postadress

audrius.bitinas@advoco.lt

Land

Luxemburg

Advokatsamfundets namn

Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg

Kontaktperson

Fernande Nennig

Postadress

B.P.361 L-2013 Luxemburg

Tfn

+352-2 283 72 1

Fax

+352 22 56 46

Webbplats

https://www.barreau.lu/

E-postadress

fernande.nennig@barreau.lu

Land

Ungern

Advokatsamfundets namn

Ungerns advokatsamfund

Kontaktperson

FAL Support

Postadress

1055 Budapest, Szalay utca 7

Tfn

+36 1 3119 800

Fax


Webbplats

https://www.mük.hu

E-postadress

muk@muknet.hu

Land

Malta

Advokatsamfundets namn

Chamber of Advocates

Kontaktperson

Dr Stefan Camilleri

Postadress

Courts of Justice, Republic Street, Valletta

Tfn

+356 21248601, +356 7721248601

Fax


Webbplats

http://www.avukati.org

E-postadress

info@avukati.org

Land

Nederländerna

Advokatsamfundets namn

Nederlandse orde van advocten

Kontaktperson

FAL support

Postadress

Postbus 30851 2500GW Den Haag

Tfn

+31703353554

Fax

+31703353531

Webbplats

https://www.advocatenorde.nl/english

E-postadress

helpdesk@advocatenorde.nl

Land

Österrike

Advokatsamfundets namn

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag

Kontaktperson

FAL support

Postadress

Tuchlauben 12, 1010 Wien, Österrike

Tfn

0043 / 1 / 535 12 75 - 0

Fax

0043 / 1 / 535 12 75 - 13

Webbplats

https://www.rechtsanwaelte.at/en/

E-postadress

rechtsanwaelte@oerak.at

Land

Polen (juridiska rådgivare)

Advokatsamfundets namn

Krajowa Izba Radców Prawnych (KIRP)

Kontaktperson

Renata Piątkowska

Postadress

Al. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa

Tfn

+48 22 300 86 40

Fax

-

Webbplats

http://kirp.pl/foreign-activity/

E-postadress

kirp@kirp.pl

Land

Polen (Advokatrådet)

Advokatsamfundets namn

Naczelna Rada Adwokacka

Kontaktperson

Stefan Karmaza

Postadress

ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa

Tfn

+48695664246

Fax

+48224120640

Webbplats

http://www.nra.pl/

E-postadress

stefan.karmaza@ec2.pl

Land

Slovenien

Advokatsamfundets namn

Odvetniška zbornica Slovenije

Kontaktperson

Nastja Karlič

Postadress

1000 Ljubljana

Tfn

+3861 300 34 20

Fax

+3861 300 34 32

Webbplats

http://www.odv-zb.si/

E-postadress

info@odv-zb.si

Land

Finland

Advokatsamfundets namn

Finlands Advokatförbund

Kontaktperson

Minna Melender

Eric Puchner

Postadress

PL 194, FI-00101 Helsingfors

Tfn

+358 9 68661213

Fax

+358 9 68661299

Webbplats

https://asianajajaliitto.fi/

E-postadress

minna.melender@asianajajaliitto.fi

eric.puchner@asianajajaliitto.fi

Land

Sverige

Advokatsamfundets namn

Sveriges Advokatsamfund

Kontaktperson

Magnus Andersson

Postadress

Box 27321, SE-102 54 Stockholm

Tfn

+46 8 4590303

Fax

+46 8 6600779

Webbplats

https://www.advokatsamfundet.se/

E-postadress

magnus.andersson@advokatsamfundet.se

Land

Norge

Advokatsamfundets namn

Norwegian Bar Association

Kontaktperson

Vegard Fløtre

Postadress

Kristian Augustsgt. 9, 0164 Oslo, Norway

Tfn

+47 91 30 30 94

Fax


Webbplats

https://www.advokatforeningen.no/om/om-medlemskapet/english/

E-postadress

vf@advokatforeningen.no

Senaste uppdatering: 01/01/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.