Нотариуси

Намиране на нотариус

1. Общ преглед

„Намиране на нотариус“ е услуга, която се предоставя на обществеността от Европейската комисия, Съвета на нотариусите в Европейския съюз (CNUE asbl) и други участващи национални нотариални камари. Комисията реши да предоставя тази услуга, за да се улесни достъпът до правосъдие в трансграничен контекст, като се позволи на гражданите на ЕС и на практикуващите юристи да намират лесно нотариуси на територията на целия ЕС.

2. Ред и условия

Счита се, че при използването на тази услуга се задължавате да спазвате следните условия.

Задължавате се да използвате тази услуга изключително по предназначението ѝ, т.е. за намирането на правен специалист (нотариус) с цел търсене на професионалната му помощ или за осъществяването на професионален колегиален контакт с него. Услугата или личните данни, получени чрез нея, не може да се използват за никакви други цели, и по-специално за извършването на търговски, маркетингови или рекламни дейности.

Не се позволява копирането по автоматизиран начин („harvest“) и/или разпространението по какъвто и да било начин на данните, получени чрез услугата „Намиране на нотариус“. Имате право да правите препратки към Европейския портал за електронно правосъдие и неговите страници.

В допълнение към тези условия се прилагат изцяло и условията и отказът от отговорност на Европейския портал за електронно правосъдие. Може да се запознаете с тях тук.

Европейската комисия може да промени тези условия по всяко време без предварително уведомяване, поради което винаги трябва да ползвате актуалната версия на условията, публикувана на настоящия уебсайт.

Прилага се белгийското право и в случай на спор компетентни за решаването му са белгийските съдилища.

3. Ограничаване на отговорността

Тази услуга се предоставя такава, каквато е и на принципа на полагане на „максимални усилия“. Европейската комисия, CNUE и участващите национални нотариални камари не носят никаква отговорност, било то изрична, или по подразбиране. Не сме в състояние по-конкретно да гарантираме актуалността на информацията, дали тя е вярна, нито да осигурим непрекъснат достъп до услугата.

4. Използване на бисквитки

Настоящият уебсайт използва бисквитки с единствената цел да подобри условията на ползването му от потребителите. Тези бисквитки не се предоставят на трети страни и в тях не се съхраняват лични данни.

5. Често задавани въпроси

Въпрос: Какъв е произходът на данните?
Отговор: Данните за нотариусите са извлечени от регистрите на участващите национални нотариални камари, CNUE и други компетентни органи.

Въпрос: Търсенето в реално време ли се извършва?
Отговор: Да, търсенето е в реално време.

Въпрос: Защо не мога да извършвам търсене във всички държави — членки на ЕС?
Отговор: В някои държави — членки на ЕС професията нотариус не съществува. В момента работим за свързването на регистрите на Обединеното кралство и на Ирландия, където съществува професията публичен нотариус.

Въпрос: Срещам технически проблем/услугата не работи. Можете ли да я възстановите?
Отговор: Не можем да гарантираме постоянното функциониране на услугата или нейната наличност. Ако системно се сблъсквате с проблеми при осъществяването на връзка с услугата или при друг технически проблем, може да ни уведомите за това и Комисията ще направи всичко възможно да отстрани проблема по най-бързия начин.

Въпрос: Аз съм нотариус, регистриран в участваща организация, но услугата не дава резултат с моите данни/информацията е грешна/искам моите данни да бъдат отстранени. Към кого трябва да се обърна?
Отговор: Моля свържете се със съответната нотариална камара, в която сте регистриран. Комисията няма достъп, нито може да внесе промени в данните на нотариатите. По-долу ще намерите информация за връзка.

Въпрос: Имам друг въпрос, към кого мога да се обърна?
Отговор: Моля вижте по-долу.

6. Информация за връзка

Европейският портал за електронно правосъдие и услугата „Намиране на нотариус“ се администрират от отдел В.3 при Генерална дирекция „Правосъдие“ на Европейската комисия. Отговорник (администратор на данни) е Cristian NICOLAU, началник-отдел.

За запитвания по общи въпроси, за да съобщите за технически проблем или да направите предложение, може да се свържете с Европейската комисия по пощата или по електронен път на адрес:

European Commission

DG JUST
Unit B3
B-1049 Brussels
Belgium
JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Ако желаете да подадете жалба срещу някое действие по обработване на личните данни, осъществено в рамките на компетентността на Комисията, може да се обърнете към Европейския надзорен орган по защита на данните:


European Data Protection Supervisor (EDPS)
60 Rue Wiertz (MO 63)
B-1047 Brussels
Belgium
тел.: +32 2 283 19 00
факс: +32 2 283 19 50


По-долу може да намерите информация за връзка с участващите организации, предоставили данните. Ако имате проблем или въпроси във връзка с получените резултати от търсенето в услугата „Намиране на нотариус“, следва да се свържете директно със съответния нотариат. Свържете с тях също така, ако имате специални искания или проблеми по отношение на обработването на личните ви данни от тяхна страна.

Белгия:

La Fédération Royale du Notariat Belge (F.R.N.B)
Rue de la Montagne 30-32
B-1000 Bruxelles
Tel: +32.2 506 46 30
Email: notabase@cnknot.be

България:

Chambre des notaires de Bulgarie
46-48 Rue Opalchenska
1000 Sofia
Tel: +359.2 980 99 32
Fax: +359.2 986 77 35
Email:
chamber@notary-chamber.org

Чешка република:

La Chambre des Notaires de la République Tchèque
Apolinářská 12, 12800 Praha 2
Tel: +420 224 921 258
Email:
nkcr@nkcr.cz

Германия:

The German Federal Chamber of Notaries
Mohrenstrasse 34
D-10117 Berlin
Tel: +49.30 38 38 66 0
Fax: +49.30 38 38 66 66
Email:
bnotk@bnotk.de

Естония:

The Estonian Chamber of Notaries
Kopli 31
10412 Tallinn
Tel: +372 617 39 00
Email:
kodar@notar.ee

Ирландия:

The Faculty of Notaries Public in Ireland
109 Ranelagh,
Dublin 6,
D06 KV81,
Irlanda
Tel: 00 353 1 497 3548
Fax: 00 353 1 496 4769
Email: info@notarypublic.ie

Гърция:

Le Conseil National du Notariat Hellénique
4 Rue Georgiou Gennadiou
GR-10678 Athènes
Tel: +30.210 33 07 456 – 33 07 464
Email: notaries@notariat.gr

Испания:

ANCERT-Agencia Notarial de Certificatión C/O Consejo General del Notariado Español
P° del General Martínez Campos 46, 6°
28010 Madrid, España
Tel: +34.913 087 232
Fax: +34.913 087 053
Email: internacional@notariado.org

Франция:

Le Conseil supérieur du Notariat
60 Bd de la Tour Maubourg
75007 Paris- France
https://www.notaires.fr/fr/annuaire-chambre-notaire

Хърватия:

Croatian Notaries Chamber
Radnička cesta 34/II
HR 10000 Zagreb
Tel: +385.1 45 56 566
Email:
hjk@hjk.hr

Италия:

Le Consiglio Nazionale del Notariato
Via Flaminia 160, I - 00196 Rome – Italie
Tel: +39 06362091
Email:
Cnn.mpensato@notariato.it - Cnn.segrintern@notariato.it

Латвия:

The Council of Sworn Notaries of Latvia
20-8 Kr.Valdemara Str.,LV-1010 Riga
Tel: +371.6 721 89 55
Email:
info@latvijasnotars.lv

Литва:

The Lithuanian Chamber of Notaries
Olimpiečių str. 4, LT- 09237 Vilnius
Tel: +370 52 614 757
Email:
rumai@notarai.lt

Унгария:

The Hungarian Chamber Of Civil Law notaries
1026 Budapest - Pasaréti út 16
Tel: 0036.1 489 48 80
Email:
jogi@kamara.mokk.hu

Малта:

The Notarial Council of Malta
91 Tarxien Road, Paola TXN 1091
Tel: +356.21 80 65 55
Email:
notus@maltanet.net

Нидерландия:

The Royal Netherlands Notarial Organisation (KNB)
Spui 184, 2511 BW Den Haag
Tel: +31.703307111
Email:
info@knb.nl

Австрия:

The Austrian Chamber of Civil Law Notaries
Landesgerichtsstrasse 20
A-1010 Wien
Tel: +43.1 402 45 09 0
Email:
kmammer@notar.or.at

Люксембург:

La Chambre des Notaires Du Grand-Duché de Luxembourg
53 Bd Joseph II
L-1840 Luxembourg
Tel: 00352.44 70 21
Email:
Chambre.des.notaires@online.lu

Португалия:

Ordem dos Notários
Travessa da Trindade, nº 16 – 2.º C
1200-469 Lisboa, Portugal
Tel: +351 21 346 81 76
Email: geral@notarios.pt

Полша:

Krajowa Rada Notarialna / Polish National Council of Notaries
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa
Tel: +22 635 78 40, +22 635 07 83
Email: biuro@krn.org.pl

Румъния:

The National Union of Civil Law Notaries of Romania
Str. General Berthelot, nr.41, secotr 1, 010164 Bucharest
Tel: +40 21 3117307
Email:
Unnpr2@ines.ro

Словения:

Notarska Zbornica Slovenije
Tavčarjeva 2, 1000 Ljubljana
Tel: +386.(0)1 439 25 70
Email:
Info.nzs@siol.net

Словакия:

La Chambre des Notaires de la République Slovaque
Krasovského 13, 851 01 Bratislava
Tel: +412.2 555 74 519
Email:
Notarska.komora@notar.sk

Последна актуализация: 01/01/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.