Notáři

Vyhledání notáře

1. Přehled

„Vyhledání notáře“ je služba poskytovaná široké veřejnosti Evropskou komisí, Radou notářství Evropské unie (CNUE asbl) a dalšími zúčastněnými národními notářskými komorami. Komise tuto službu zřídila, aby byl usnadněn přístup ke spravedlnosti v přeshraničních věcech tím, že se občanům EU a právním odborníkům usnadní vyhledávání notářů po celé EU.

2. Podmínky

Použitím této služby se zavazujete dodržovat následující podmínky.

Souhlasíte s tím, že budete tuto službu používat výhradně pro zamýšlený účel, tedy k vyhledání právníka (notáře) za účelem využití jeho služeb nebo k navázání odborného kontaktu s kolegy. Tuto službu ani žádné osobní údaje, které přes ni získáte, nesmíte používat pro žádný jiný záměr nebo účel, a zejména ne ke komerčním, marketingovým či propagačním činnostem.

Údaje získané prostřednictvím služby „Vyhledání notáře“ nesmíte automaticky kopírovat (harvestovat) ani žádným způsobem distribuovat. Odkazovat na portál evropské e-justice a na jeho stránky možné je.

Souběžně s těmito podmínkami se plně použijí i podmínky a prohlášení o ochraně platné pro portál evropské e-justice. Naleznete je zde.

Evropská komise může tyto podmínky kdykoli bez upozornění revidovat; odkazujte vždy na aktuální znění těchto podmínek uvedené na těchto internetových stránkách.

Rozhodným právem je právo belgické a v případě sporu jsou příslušné belgické soudy.

3. Omezení odpovědnosti

Tato služba se poskytuje „tak, jak je“ a na základě nejlepšího možného úsilí. Evropská komise, CNUE a zúčastněné národní notářské komory nenesou žádnou odpovědnost, ať už výslovně nebo implicitně vyjádřenou. Nemůžeme zaručit zejména aktuálnost a správnost údajů ani nepřetržitou dostupnost služby.

4. Používání cookies

Cookies používáme výhradně pro zpříjemnění uživatelského prostředí. V cookies neukládáme osobní údaje a cookies nesdílíme s třetími stranami.

5. Časté otázky

Otázka: Odkud se údaje čerpají?
Odpověď: Údaje o notářích pocházejí z registrů zúčastněných národních notářských komor, jež poskytuje CNUE a další kompetentní orgány.

Otázka: Probíhá vyhledávání v reálném čase?
Odpověď: Ano, vyhledávání probíhá v reálném čase.

Otázka: Proč není možné vyhledávat ve všech členských státech EU?
Odpověď: V některých členských státech EU povolání notáře neexistuje. V současnosti pracujeme na propojení registrů ve Spojeném království a v Irsku, kde existuje povolání zvané „notaries public“ (právník-notář).

Otázka: Mám technické problémy / služba je nedostupná, můžete to prosím vyřešit?
Odpověď: Nejsme schopni zajistit nepřetržité fungování ani dostupnost služby. Pokud máte opakované problémy s dostupností služby nebo jiné technické potíže, můžete nám to nahlásit a Komise se pokusí tento problém co nejdříve vyřešit.

Otázka: Jsem notář registrovaný ve zúčastněné organizaci a služba o mně neposkytuje údaje / poskytuje nesprávné informace / přeji si, aby mé údaje byly odstraněny. Na koho se mám obrátit?
Odpověď: Kontaktujte příslušnou komoru, kde jste registrován. Komise nemá přístup k údajům o jednotlivých notářích a nemůže je žádným způsobem upravovat. Kontaktní údaje jsou uvedeny níže.

Otázka: Na koho se mohu obrátit s dalšími otázkami?
Odpověď: Kontakty naleznete níže.

6. Kontaktní údaje

Portál evropské e-justice a službu „Vyhledání notáře“ provozuje Generální ředitelství pro spravedlnost Evropské komise – B.3. Příslušná osoba (správce údajů) je paní Cristian NICOLAU, vedoucí oddělení.

Pokud máte obecné dotazy či jakékoli připomínky nebo chcete nahlásit technické problémy, kontaktujte Evropskou komisi poštou nebo e-mailem na adrese:

European Commission

DG JUST
Unit B3
B-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Chcete-li podat stížnost na zpracování údajů, za které odpovídá Komise, můžete se obrátit na Evropského inspektora ochrany údajů:


European Data Protection Supervisor (EDPS)
60 Rue Wiertz (MO 63)
1047 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
tel. +32 22831900
fax: +32 22831950


Kontaktní informace o zúčastněných poskytovatelích údajů naleznete níže. Pokud máte nějaký problém nebo dotaz týkající se údajů získaných přes službu „Vyhledání notáře“, měli byste kontaktovat přímo příslušné notářství. To platí také v případě, že máte konkrétní žádost nebo obavy týkající se způsobu, jakým zpracovávají Vaše osobní údaje.

Belgie:

La Fédération Royale du Notariat Belge (F.R.N.B)
Rue de la Montagne 30-32
B-1000 Bruxelles
Tel: +32.2 506 46 30
Email:
notabase@cnknot.be

Bulharsko:

Chambre des notaires de Bulgarie
46-48 Rue Opalchenska
1000 Sofia – Bulgarie
Tel: +359.2 980 99 32
Fax: +359.2 986 77 35
Email:
chamber@notary-chamber.org

Česká republika:

La Chambre des Notaires de la République Tchèque
Apolinářská 12, 12800 Praha 2, République Tchèque
Tel: +420 224 921 258
Email:
nkcr@nkcr.cz

Německo:

The German Federal Chamber of Notaries
Mohrenstrasse 34
D-10117 Berlin
Tel: +49.30 38 38 66 0
Fax: +49.30 38 38 66 66
Email:
bnotk@bnotk.de

Estonsko:

The Estonian Chamber of Notaries
Kopli 31
10412 Tallinn – Estonia
Tel: +372 617 39 00
Email:
kodar@notar.ee

Irsko:

The Faculty of Notaries Public in Ireland
109 Ranelagh,
Dublin 6,
D06 KV81,
Irlanda
Tel: 00 353 1 497 3548
Fax: 00 353 1 496 4769
Email: info@notarypublic.ie

Řecko:

Le Conseil National du Notariat Hellénique
4 Rue Georgiou Gennadiou
GR-10678 Athènes
Tel: +30.210 33 07 456 – 33 07 464
Email:
notaries@notariat.gr

Španělsko:

ANCERT-Agencia Notarial de Certificatión C/O Consejo General del Notariado Español
P° del General Martínez Campos 46, 6°
28010 Madrid, España
Tel: +34.913 087 232
Fax: +34.
913 087 053
Email:
internacional@notariado.org

Francie:

Le Conseil supérieur du Notariat
60 Bd de la Tour Maubourg
75007 Paris- France
https://www.notaires.fr/fr/annuaire-chambre-notaire

Chorvatsko:

Croatian Notaries Chamber
Radnička cesta 34/II
HR 10000 Zagreb
Tel: +385.1 45 56 566
Email:
hjk@hjk.hr

Itálie:

Le Consiglio Nazionale del Notariato
Via Flaminia 160, I - 00196 Rome – Italie
Tel: +39 06362091
Email:
Cnn.mpensato@notariato.it - Cnn.segrintern@notariato.it

Lotyšsko:

The Council of Sworn Notaries of Latvia
20-8 Kr.Valdemara Str.,LV-1010 Riga
Tel: +371.6 721 89 55
Email:
info@latvijasnotars.lv

Litva:

The Lithuanian Chamber of Notaries
Olimpiečių str. 4, LT- 09237 Vilnius
Tel: +370 52 614 757
Email:
rumai@notarai.lt

Maďarsko:

The Hungarian Chamber Of Civil Law notaries
1026 Budapest - Pasaréti út 16 – Hongrie
Tel: 0036.1 489 48 80
Email:
jogi@kamara.mokk.hu

Malta:

The Notarial Council of Malta
91 Tarxien Road, Paola TXN 1091
Tel: +356.21 80 65 55
Email:
notus@maltanet.net

Nizozemsko:

The Royal Netherlands Notarial Organisation (KNB)
Spui 184, 2511 BW Den Haag, Netherlands
Tel: +31.703307111
Email:
info@knb.nl

Rakousko:

The Austrian Chamber of Civil Law Notaries
Landesgerichtsstrasse 20
A-1010 Wien
Tel: +43.1 402 45 09 0
Email:
kmammer@notar.or.at

Lucembursko:

La Chambre des Notaires Du Grand-Duché de Luxembourg
53 Bd Joseph II
L-1840 Luxembourg
Tel: 00352.44 70 21
Email:
Chambre.des.notaires@online.lu

Portugalsko:

Ordem dos Notários
Travessa da Trindade, nº 16 – 2.º C
1200-469 Lisboa, Portugal
Tel: +351 21 346 81 76
Email: geral@notarios.pt

Polsko:

Krajowa Rada Notarialna / Polish National Council of Notaries
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa
Tel: +22 635 78 40, +22 635 07 83
Email: biuro@krn.org.pl

Rumunsko:

The National Union of Civil Law Notaries of Romania
Str. General Berthelor, nr.41, secotr 1, 010164 Bucharest
Tel: +40 21 3117307
Email:
Unnpr2@ines.ro

Slovinsko:

Notarska Zbornica Slovenije
Tavčarjeva 2, 1000 Ljubljana – Slovenie
Tel: +386.(0)1 439 25 70
Email:
Info.nzs@siol.net

Slovensko:

La Chambre des Notaires de la République Slovaque
Krasovského 13, 851 01 Bratislava, Slovaquie
Tel: +412.2 555 74 519
Email:
Notarska.komora@notar.sk

Poslední aktualizace: 01/01/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.