Notarer

Find en notar

1. Oversigt

"Find en notar" er en service, som Europa-Kommissionen, Sammenslutningen af Notarer i Den Europæiske Union (CNUE asbl) og andre deltagende nationale notarforeninger stiller til rådighed for borgerne. Kommissionen har oprettet denne tjeneste for at lette adgangen til retsvæsenet på tværs af grænserne, idet unionsborgere og jurister får mulighed for nemt at finde en notar i hele EU.

2. Almindelige betingelser

Ved brug af denne tjeneste accepterer De følgende almindelige betingelser.

De accepterer kun at bruge denne tjeneste til det formål, hvortil den er beregnet – dvs. til at finde en notar for at gøre brug af dennes tjenester eller for at etablere en faglig kontakt. Tjenesten eller personoplysninger, der hidrører derfra, må ikke anvendes til andre formål eller i andet øjemed, og navnlig ikke i forbindelse med handels-, marketings- eller reklameaktiviteter.

Det er ikke tilladt automatisk at kopiere (data) og/eller at videreformidle oplysninger hidrørende fra "find en notar-tjenesten" på nogen måde. De har adgang til at benytte links til den europæiske e-justiceportal og dennes indhold.

I tillæg til disse betingelser finder de betingelser og den ansvarsfraskrivelse, der gælder for den europæiske e-justiceportal, tilsvarende anvendelse. De findes her.

Europa-Kommissionen kan når som helst ændre disse betingelser uden forudgående meddelelse, og De skal altid benytte Dem af den gældende ordlyd af disse betingelser, således som de er offentliggjort på dette websted.

Belgisk ret finder anvendelse, og de belgiske domstole er kompetente til at behandle eventuelle tvister.

3. Ansvarsbegrænsning

Denne tjeneste udbydes som den er og forefindes. Europa-Kommissionen, CNUE og de deltagende nationale notarforeninger fralægger sig enhver form for ansvar for tab, det være sig direkte eller indirekte, der måtte følge af anvendelsen af denne tjeneste. Vi kan navnlig ikke garantere, at oplysningerne er ført ajour, at de er korrekte, eller at tjenesten er tilgængelig til hver en tid.

4. Brug af cookies

Vi anvender cookies for at sikre en god brugeroplevelse. Vi registrerer ingen personlige oplysninger i disse cookies, og vi deler dem heller ikke med andre.

5. Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Hvorfra stammer oplysningerne?
Svar: Notaroplysningerne hidrører fra de registre, der føres af de deltagende nationale notarforeninger, således som de er stillet til rådighed af CNUE og andre kompetente organer.

Spørgsmål: Sker søgningen i realtid?
Svar: Ja, søgningen sker i realtid?

Spørgsmål: Hvorfor kan jeg ikke søge i alle Unionens medlemsstater?
Svar: I visse medlemsstater benytter man sig ikke af notarer. Vi arbejder i øjeblikket på at sammenkøre registrene i Det Forenede Kongerige og Irland, hvor hvervet som notaries public findes.

Spørgsmål: Der er tekniske problemer / tjenesten er ikke tilgængelig, vil I venligst ordne det
Svar: Vi kan ikke garantere, at tjenesten altid er tilgængelig. Kommer De ud for, at tjenesten jævnligt ikke er tilgængelig, eller bliver De mødt med andre tekniske problemer, kan De underrette os herom, hvorefter Kommissionen vil gøre sit bedste for at løse problemet så hurtigt som muligt.

Spørgsmål: Jeg er en af de notarer, der er registreret i en deltagende organisation, og man kan ikke finde frem til mig via tjenesten / de oplysninger, der kommer frem er forkerte / jeg vil gerne slettes fra databasen. Hvem skal jeg kontakte?
Svar: Ret venligst henvendelse til den relevante notarforening. Kommissionen har ikke adgang til og kan på ingen måde ændre notarforeningens oplysninger. De relevante kontaktoplysninger er anført nedenfor.

Spørgsmål: Jeg har et andet spørgsmål, hvem kan jeg kontakte?
Svar: Se venligst nedenfor.

6. Kontaktinformation

Den europæiske e-justiceportal og "find en notar-tjenesten" henhører under Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender, kontor B.3. Den ansvarlige herfor (registeransvarlig) er kontorchef Cristian NICOLAU

Har De generelle spørgsmål, forslag til forbedringer, eller ønsker De at gøre os opmærksom på et teknisk problem, kan De kontakte Europa-Kommissionen via post eller e-mail:

European Commission

DG JUST
Unit B3
1049 Brussels
Belgium
JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Hvis De vil klage over Kommissionens databehandling, kan De kontakte Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse:


Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)
Rue Wiertz 60 (MO 63)
1047 Bruxelles
Belgien
tlf.: +32 2 283 19 00
fax: +32 2 283 19 50


Kontaktoplysninger vedrørende de deltagende dataleverandører kan findes nedenfor. Hvis De har problemer med eller spørgsmål vedrørende de oplysninger, som De får via "Find en notar-tjenesten", bedes De kontakte den relevante notarforening direkte. Det samme gælder, hvis De har særlige forespørgsler vedrørende behandlingen af Deres personoplysninger.

Belgien:

La Fédération Royale du Notariat Belge (F.R.N.B)
Rue de la Montagne 30-32
B-1000 Bruxelles
Tel: +32.2 506 46 30
Email: notabase@cnknot.be

Bulgarien:

Chambre des notaires de Bulgarie
46-48 Rue Opalchenska
1000 Sofia
Tel: +359.2 980 99 32
Fax: +359.2 986 77 35
Email: chamber@notary-chamber.org

Den Tjekkiske Republik:

La Chambre des Notaires de la République Tchèque
Apolinářská 12, 12800 Praha 2
Tel: +420 224 921 258
Email: nkcr@nkcr.cz

Tyskland:

The German Federal Chamber of Notaries
Mohrenstrasse 34
D-10117 Berlin
Tel: +49.30 38 38 66 0
Fax: +49.30 38 38 66 66
Email: bnotk@bnotk.de

Estland:

The Estonian Chamber of Notaries
Kopli 31
10412 Tallinn
Tel: +372 617 39 00
Email: kodar@notar.ee

Irland:

The Faculty of Notaries Public in Ireland
109 Ranelagh,
Dublin 6,
D06 KV81,
Irlanda
Tel: 00 353 1 497 3548
Fax: 00 353 1 496 4769
Email: info@notarypublic.ie

Grækenland:

Le Conseil National du Notariat Hellénique
4 Rue Georgiou Gennadiou
GR-10678 Athènes
Tel: +30.210 33 07 456 – 33 07 464
Email: notaries@notariat.gr

Spanien:

ANCERT-Agencia Notarial de Certificatión C/O Consejo General del Notariado Español
P° del General Martínez Campos 46, 6°
28010 Madrid
Tel: +34.913 087 232
Fax: +34.
913 087 053
Email: internacional@notariado.org

Frankrig:

Le Conseil supérieur du Notariat
60 Bd de la Tour Maubourg
75007 Paris
https://www.notaires.fr/fr/annuaire-chambre-notaire

Kroatien:

Croatian Notaries Chamber
Radnička cesta 34/II
HR 10000 Zagreb
Tel: +385.1 45 56 566
Email:
hjk@hjk.hr

Italien:

Le Consiglio Nazionale del Notariato
Via Flaminia 160, I - 00196 Rome
Tel: +39 06362091
Email: Cnn.mpensato@notariato.it - Cnn.segrintern@notariato.it

Letland:

The Council of Sworn Notaries of Latvia
20-8 Kr.Valdemara Str.,LV-1010 Riga
Tel: +371.6 721 89 55
Email: info@latvijasnotars.lv

Litauen:

The Lithuanian Chamber of Notaries
Olimpiečių str. 4, LT- 09237 Vilnius
Tel: +370 52 614 757
Email:
rumai@notarai.lt

Ungarn:

The Hungarian Chamber Of Civil Law notaries
1026 Budapest - Pasaréti út 16
Tel: 0036.1 489 48 80
Email: jogi@kamara.mokk.hu

Malta

The Notarial Council of Malta
91 Tarxien Road, Paola TXN 1091
Tel: +356.21 80 65 55
Email: notus@maltanet.net

Nederlandene:

The Royal Netherlands Notarial Organisation (KNB)
Spui 184, 2511 BW Den Haag, Netherlands
Tel: +31.703307111
Email: info@knb.nl

Østrig:

The Austrian Chamber of Civil Law Notaries
Landesgerichtsstrasse 20
A-1010 Wien
Tel: +43.1 402 45 09 0
Email: kmammer@notar.or.at

Luxembourg:

La Chambre des Notaires Du Grand-Duché de Luxembourg
53 Bd Joseph II
L-1840 Luxembourg
Tel: 00352.44 70 21
Email: Chambre.des.notaires@online.lu

Polen:

Krajowa Rada Notarialna / Polish National Council of Notaries
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa
Tel: +22 635 78 40, +22 635 07 83
Email: biuro@krn.org.pl

Portugal:

Ordem dos Notários
Travessa da Trindade, nº 16 – 2.º C
1200-469 Lisboa, Portugal
Tel: +351 21 346 81 76
Email: geral@notarios.pt

Rumænien:

The National Union of Civil Law Notaries of Romania
Str. General Berthelor, nr.41, secotr 1, 010164 Bucharest
Tel: +40 21 3117307
Email: Unnpr2@ines.ro

Slovenien:

Notarska Zbornica Slovenije
Tavčarjeva 2, 1000 Ljubljana
Tel: +386.(0)1 439 25 70
Email: Info.nzs@siol.net

Slovakiet:

La Chambre des Notaires de la République Slovaque
Krasovského 13, 851 01 Bratislava
Tel: +412.2 555 74 519
Email: Notarska.komora@notar.sk

Sidste opdatering: 01/01/2021

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.