Notarai

Kaip susirasti notarą

1. Apžvalga

„Kaip susirasti notarą“ – plačiajai visuomenei teikiama Europos Komisijos, Europos Sąjungos notarų tarybos (CNUE asbl) ir kitų dalyvaujančių nacionalinių notarų rūmų paslauga. Komisija parengė šią paslaugą, kad palengvintų prieigą prie teisingumo užsienyje ir sudarytų galimybę ES piliečiams ir praktikuojantiems teisininkams lengvai susirasti notarą visoje ES.

2. Sąlygos

Naudodamiesi šia paslauga išreiškiate sutikimą būti saistomiems toliau išdėstytų sąlygų.

Šia paslauga sutinkate naudotis išimtinai tikslais, kuriems ji skirta, t. y. surasti teisės specialistą (notarą), kad galėtumėte gauti jo paslaugų arba užmegzti profesinius ryšius. Paslaugos arba ja pateiktų duomenų negalima naudoti jokiais kitais tikslais, visų pirma – komercinei, rinkodaros ar reklamos veiklai vykdyti.

Per paslaugą „Kaip susirasti notarą“ gautų duomenų neleidžiama automatizuotu būdu kopijuoti (masiškai rinkti) ir (ar) jokiomis priemonėmis platinti. Leidžiama pateikti nuorodas į Europos e. teisingumo portalą ir jo puslapius.

Be šių sąlygų, visa apimtimi taikomos Europos e. teisingumo portalo sąlygos ir pareiškimas apie privatumo apsaugą. Susipažinti su jais galite čia.

Europos Komisija bet kada gali pakeisti šias sąlygas iš anksto neperspėjusi, todėl visada turi būti vadovaujamasi galiojančia šių sąlygų redakcija, kuri skelbiama šioje svetainėje.

Taikytina teisė yra Belgijos, o kilęs ginčas teismingas Belgijos teismams.

3. Atsakomybės apribojimas

Paslauga teikiama be jokių garantijų. Europos Komisija, CNUE ir dalyvaujantys nacionaliniai notarų rūmai neprisiima jokios atsakomybės, nesvarbu, ar aiškios, ar numanomos. Visų pirma negalime garantuoti duomenų aktualumo ir teisingumo ir nepertraukiamo paslaugos prieinamumo.

4. Slapukų naudojimas

Naudojame slapukus tik tam, kad užtikrintume jums malonų naudojimąsi. Šiuose slapukuose nesaugome jokių asmens duomenų ir nesidaliname slapukais su trečiosiomis šalimis.

5. DUK

Klausimas: Iš kur gauname duomenis?
Atsakymas: Notarų duomenys gaunami iš dalyvaujančių nacionalinių notarų rūmų registrų; juos pateikė CNUE ir kitos kompetentingos institucijos.

Klausimas: Ar paieška vyksta realiu laiku?
Atsakymas: Taip, paieška vyksta realiu laiku.

Klausimas: Kodėl negaliu ieškoti visose ES valstybėse narėse?
Atsakymas: Kai kuriose ES valstybėse narėse notaro profesijos nėra. Šiuo metu siekiame sujungti Jungtinės Karalystės ir Airijos, kur yra viešojo notaro profesija, registrus.

Klausimas: Patiriu techninių sunkumų arba paslauga neprieinama – gal galėtumėte pataisyti?
Atsakymas: Negalime užtikrinti paslaugos veikimo 24 valandas per parą, septynias dienas per savaitę ir jos prieinamumo. Susidūrę su sistemingu paslaugos neprieinamumu arba kitokia technine problema, galite mums pranešti, ir Komisija pasistengs problemą kuo greičiau pašalinti.

Klausimas: Esu dalyvaujančioje organizacijoje įregistruotas notaras, bet šia paslauga nepateikiama rezultatų apie mane, arba informacija neteisinga, arba noriu būti pašalintas. Į ką turėčiau kreiptis?
Atsakymas: Prašome susisiekti su savo atitinkamais registracijos rūmais. Komisija neturi prieigos prie notariatų duomenų ir niekaip negali jų keisti. Kontaktinę informaciją rasite toliau.

Klausimas: Turiu kitą klausimą, į ką galėčiau kreiptis?
Atsakymas: Žr. toliau.

6. Kontaktinė informacija

Europos e. teisingumo portalą ir paslaugą „Kaip susirasti notarą“ tvarko už Europos Komisijos Teisingumo generalinio direktorato B.3 skyrius. Atsakingas asmuo (duomenų valdytojas) – skyriaus vadovė Cristian NICOLAU.

Susisiekti su Europos Komisija bendraisiais klausimais, kad praneštumėte apie techninę problemą arba pateiktumėte pasiūlymą, galite paštu arba e. paštu:

Europos Komisija

DG JUST
B3 skyrius
B-1049 Briuselis
Belgija
JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu


Jei norite pateikti skundą dėl kurio nors duomenų tvarkymo veiksmo, už kurį atsakinga Europos Komisija, galite kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną:


Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP)
60 Rue Wiertz (MO 63)
B-1047 Briuselis
Belgija
Telefonas +32 2 283 19 00
Faksas +32 2 283 19 50


Dalyvaujančių duomenų teikėjų kontaktiniai duomenys pateikiami toliau. Jei turite klausimų dėl paslaugos „Kaip susirasti notarą“ pateiktų duomenų, kreipkitės tiesiogiai į atitinkamą notariatą. Tai galioja ir tuomet, jei turite konkrečių prašymų ar nerimaujate dėl to, kaip jie tvarko jūsų asmens duomenis.

Belgija

La Fédération Royale du Notariat Belge (F.R.N.B)
Rue de la Montagne 30-32
B-1000 Bruxelles
Tel: +32.2 506 46 30
Email:
notabase@cnknot.be

Bulgarija

Chambre des notaires de Bulgarie
46-48 Rue Opalchenska
1000 Sofia
Tel: +359.2 980 99 32
Fax: +359.2 986 77 35
Email:
chamber@notary-chamber.org

Čekija

La Chambre des Notaires de la République Tchèque
Apolinářská 12, 12800 Praha 2
Tel: +420 224 921 258
Email:
nkcr@nkcr.cz

Vokietija

The German Federal Chamber of Notaries
Mohrenstrasse 34
D-10117 Berlin
Tel: +49.30 38 38 66 0
Fax: +49.30 38 38 66 66
Email:
bnotk@bnotk.de

Estija

The Estonian Chamber of Notaries
Kopli 31
10412 Tallinn
Tel: +372 617 39 00
Email:
kodar@notar.ee

Airija

The Faculty of Notaries Public in Ireland
109 Ranelagh,
Dublin 6,
D06 KV81
Tel: 00 353 1 497 3548
Fax: 00 353 1 496 4769
Email: info@notarypublic.ie

Graikija

Le Conseil National du Notariat Hellénique
4 Rue Georgiou Gennadiou
GR-10678 Athènes
Tel: +30.210 33 07 456 – 33 07 464
Email:
notaries@notariat.gr

Ispanija

ANCERT-Agencia Notarial de Certificatión C/O Consejo General del Notariado Español
P° del General Martínez Campos 46, 6°
28010 Madrid
Tel: +34.913 087 232
Fax: +34.
913 087 053
Email:
internacional@notariado.org

Prancūzija

Le Conseil supérieur du Notariat
60 Bd de la Tour Maubourg
75007 Paris
https://www.notaires.fr/fr/annuaire-chambre-notaire

Kroatija

Croatian Notaries Chamber
Radnička cesta 34/II
HR 10000 Zagreb
Tel: +385.1 45 56 566
Email:
hjk@hjk.hr

Italija

Le Consiglio Nazionale del Notariato
Via Flaminia 160, I - 00196 Rome
Tel: +39 06362091
Email:
Cnn.mpensato@notariato.it - Cnn.segrintern@notariato.it

Latvija

The Council of Sworn Notaries of Latvia
20-8 Kr.Valdemara Str.,LV-1010 Riga
Tel: +371.6 721 89 55
Email:
info@latvijasnotars.lv

Lietuva

The Lithuanian Chamber of Notaries
Olimpiečių str. 4, LT- 09237 Vilnius
Tel: +370 52 614 757
Email:
rumai@notarai.lt

Vengrija

The Hungarian Chamber Of Civil Law notaries
1026 Budapest - Pasaréti út 16
Tel: 0036.1 489 48 80
Email:
jogi@kamara.mokk.hu

Malta

The Notarial Council of Malta
91 Tarxien Road, Paola TXN 1091
Tel: +356.21 80 65 55
Email:
notus@maltanet.net

Nyderlandai

The Royal Netherlands Notarial Organisation (KNB)
Spui 184, 2511 BW Den Haag
Tel: +31.703307111
Email:
info@knb.nl

Austrija

The Austrian Chamber of Civil Law Notaries
Landesgerichtsstrasse 20
A-1010 Wien
Tel: +43.1 402 45 09 0
Email:
kmammer@notar.or.at

Liuksemburgas

La Chambre des Notaires Du Grand-Duché de Luxembourg
53 Bd Joseph II
L-1840 Luxembourg
Tel: 00352.44 70 21
Email:
Chambre.des.notaires@online.lu

Lenkija: Krajowa Rada Notarialna / Polish National Council of Notaries
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa
Tel: +22 635 78 40, +22 635 07 83
Email: biuro@krn.org.pl
Portugalija: Ordem dos Notários
Travessa da Trindade, nº 16 – 2.º C
1200-469 Lisboa, Portugal
Tel: +351 21 346 81 76
Email: geral@notarios.pt

Rumunija

The National Union of Civil Law Notaries of Romania
Str. General Berthelot, nr.41, sector 1, 010164 Bucharest
Tel: +40 21 3117307
Email:
Unnpr2@ines.ro

Slovėnija

Notarska Zbornica Slovenije
Tavčarjeva 2, 1000 Ljubljana
Tel: +386.(0)1 439 25 70
Email:
Info.nzs@siol.net

Slovakija

La Chambre des Notaires de la République Slovaque
Krasovského 13, 851 01 Bratislava
Tel: +412.2 555 74 519
Email:
Notarska.komora@notar.sk

Paskutinis naujinimas: 01/01/2021

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.