Notāri

Atrast notāru

1. Pārskats

“Atrast notāru” ir pakalpojums, ko sabiedrībai piedāvā Eiropas Komisija, Eiropas Savienības Notāru padome (CNUE asbl) un citas iesaistītās valstu notāru padomes. Komisija ir ieviesusi šo pakalpojumu, lai atvieglotu piekļuvi tiesai pārrobežu lietās, ļaujot ES pilsoņiem un juridisko profesiju pārstāvjiem viegli atrast notāru visā ES.

2. Noteikumi un nosacījumi

Izmantojot šo pakalpojumu, Jūs piekrītat šādiem noteikumiem un nosacījumiem.

Jūs piekrītat izmantot šo pakalpojumu tikai tam paredzētajam nolūkam –, proti, atrast juridiskās profesijas pārstāvi (notāru), lai izmantotu viņa pakalpojumus vai nodibinātu profesionālus kontaktus ar kolēģi. Jūs neizmantosiet šo pakalpojumu vai personas datus, ko iegūsiet, izmantojot šo pakalpojumu, nekādam citam nolūkam vai mērķim, jo īpaši Jūs tos neizmantosiet, lai veiktu komerciālas, tirgvedības vai reklāmas darbības.

Datus, kas saņemti, izmantojot pakalpojumu "Atrast notāru", nav atļauts kopēt automatizētā veidā un/vai izplatīt. Ir atļauts veidot saites uz Eiropas e-tiesiskuma portālu un tā lapām.

Papildus šiem noteikumiem ir piemērojami visi Eiropas e-tiesiskuma portāla lietošanas un datu aizsardzības noteikumi. Ar tiem var iepazīties šeit.

Eiropas Komisija var pārskatīt šos noteikumus jebkurā laikā bez iepriekšēja apziņojuma, tāpēc Jums vienmēr jāatsaucas uz šo noteikumu jaunāko redakciju, kas publicēta šajā tīmekļa vietnē.

Piemērojamas ir Beļģijas tiesības, un strīda gadījumā jurisdikcija ir Beļģijas tiesām.

3. Atbildības ierobežojumi

Šo pakalpojumu piedāvā bez jebkādām garantijām un saskaņā ar labāko centienu principu. Eiropas Komisija, CNUE un iesaistītās valstu notāru padomes neuzņemas nekādu (tiešu vai netiešu) atbildību. Jo īpaši mēs nevaram nodrošināt datu aktualitāti, pareizību vai pakalpojuma nepārtrauktu pieejamību.

4. Sīkdatņu izmantošana

Mēs izmantojam sīkdatnes vienīgi nolūkā nodrošināt ērtu vietnes lietošanu. Mēs šajās sīkdatnēs neglabājam personas datus un nenododam tās trešām personām.

5. Bieži uzdoti jautājumi

Jautājums: No kurienes tiek iegūti dati?
Atbilde: Dati par notāriem tiek iegūti no iesaistīto valstu notāru padomju reģistriem, kas iesniegti CNUE un citām kompetentām iestādēm.

Jautājums: Vai meklēšana notiek reāllaikā?
Atbilde: Jā, meklēšana notiek reāllaikā.

Jautājums: Kāpēc es nevaru meklēt visās ES dalībvalstīs?
Atbilde: Dažās ES dalībvalstīs notāra profesija neeksistē. Mēs strādājam, lai nodrošinātu sasaisti ar reģistriem Apvienotajā Karalistē un Īrijā, kur notāra profesija eksistē.

Jautājums: Es saskaros ar tehniskām problēmām / pakalpojums nav pieejams, vai to iespējams novērst?
Atbilde: Mēs nevaram nodrošināt pakalpojuma pieejamību 24 stundas diennaktī katru dienu vai tā pieejamību vispār. Ja Jūs regulāri novērojat, ka pakalpojums nav pieejams, vai saskaraties ar citu tehnisku problēmu, Jūs varat mums par to paziņot, un Komisija darīs visu iespējamo, lai novērstu šo problēmu cik ātri vien iespējams.

Jautājums: Esmu notārs, kas ir reģistrēts pakalpojuma sniegšanā iesaistītā organizācijā, bet pakalpojums nesniedz informāciju par mani / pakalpojuma sniegtā informācija ir kļūdaina / es vēlos, lai manus datus dzēš no pakalpojuma. Kur es varu vērsties?
Atbilde: Lūdzu sazinieties ar attiecīgo padomi, kurā esat reģistrēts. Komisijai nav attiecīgas piekļuves un tā nevar grozīt notariātu sniegtos datus. Kontaktinformācija ir pieejama zemāk.

Jautājums: Man ir cits jautājums, kur es varu vērsties?
Atbilde: Lūdzu sk. zemāk.

6. Kontaktinformācija

Eiropas e-tiesiskuma portālu un "Atrast notāru" pakalpojumu uztur Eiropas Komisijas Tiesiskuma ģenerāldirektorāta B.3. Atbildīgā persona (par datu apstrādi atbildīgā persona) ir nodaļas vadītāja Cristian NICOLAU.

Vispārīgu jautājumu, tehnisku problēmu vai ierosinājumu gadījumā varat sazināties ar Eiropas Komisiju pa pastu vai e-pastu uz šādu adresi:

European Commission

DG JUST
Unit B3
B-1049 Brussels
Belgium
JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Ja vēlaties iesniegt sūdzību par datu apstrādes darbību, par ko ir atbildīga Komisija, varat sazināties ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju:


Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDPS)
60 Rue Wiertz (MO 63)
B-1047 Brussels
Belgium
tālrunis: +32 2 283 19 00
fakss: +32 2 283 19 50


Iesaistīto datu sniedzēju kontaktinformācija atrodama zemāk. Ja Jums ir kādas piezīmes vai jautājumi par datiem, ko sniedz pakalpojums "Atrast notāru", Jums ir tieši jāsazinās ar attiecīgo notariātu. Tas attiecas arī gadījumā, ja Jums ir īpaši jautājumi vai bažas par viņu īstenoto Jūsu personas datu apstrādi.

Beļģija:

La Fédération Royale du Notariat Belge (F.R.N.B)
Rue de la Montagne 30-32
B-1000 Bruxelles
Tel: +32.2 506 46 30
Email:
notabase@cnknot.be

Bulgārija:

Chambre des notaires de Bulgarie
46-48 Rue Opalchenska
1000 Sofia – Bulgarie
Tel: +359.2 980 99 32
Fax: +359.2 986 77 35
Email:
chamber@notary-chamber.org

Čehijas Republika:

La Chambre des Notaires de la République Tchèque
Apolinářská 12, 12800 Praha 2
Tel: +420 224 921 258
Email:
nkcr@nkcr.cz

Vācija:

The German Federal Chamber of Notaries
Mohrenstrasse 34
D-10117 Berlin
Tel: +49.30 38 38 66 0
Fax: +49.30 38 38 66 66
Email:
bnotk@bnotk.de

Igaunija:

The Estonian Chamber of Notaries
Kopli 31
10412 Tallinn – Estonia
Tel: +372 617 39 00
Email:
kodar@notar.ee

Irija:

The Faculty of Notaries Public in Ireland
109 Ranelagh,
Dublin 6,
D06 KV81
Tel: 00 353 1 497 3548
Fax: 00 353 1 496 4769
Email: info@notarypublic.ie

Grieķija:

Le Conseil National du Notariat Hellénique
4 Rue Georgiou Gennadiou
GR-10678 Athènes
Tel: +30.210 33 07 456 – 33 07 464
Email:
notaries@notariat.gr

Spānija:

ANCERT-Agencia Notarial de Certificatión C/O Consejo General del Notariado Español
P° del General Martínez Campos 46, 6°
28010 Madrid
Tel: +34.913 087 232
Fax: +34.
913 087 053
Email:
internacional@notariado.org

Francija:

Le Conseil supérieur du Notariat
60 Bd de la Tour Maubourg
75007 Paris

https://www.notaires.fr/fr/annuaire-chambre-notaire

Horvātija:

Croatian Notaries Chamber
Radnička cesta 34/II
HR 10000 Zagreb
Tel: +385.1 45 56 566
Email:
hjk@hjk.hr

Itālija:

Le Consiglio Nazionale del Notariato
Via Flaminia 160, I - 00196 Rome
Tel: +39 06362091
Email:
Cnn.mpensato@notariato.it - Cnn.segrintern@notariato.it

Latvija:

The Council of Sworn Notaries of Latvia
20-8 Kr.Valdemara Str., LV-1010 Riga
Tel: +371.6 721 89 55
Email:
info@latvijasnotars.lv

Lietuva:

The Lithuanian Chamber of Notaries
Olimpiečių str. 4, LT- 09237 Vilnius
Tel: +370 52 614 757
Email:
rumai@notarai.lt

Ungārija:

The Hungarian Chamber Of Civil Law notaries
1026 Budapest - Pasaréti út 16
Tel: 0036.1 489 48 80
Email:
jogi@kamara.mokk.hu

Malta:

The Notarial Council of Malta
91 Tarxien Road, Paola TXN 1091
Tel: +356.21 80 65 55
Email:
notus@maltanet.net

Nīderlande:

The Royal Netherlands Notarial Organisation (KNB)
Spui 184, 2511 BW Den Haag
Tel: +31.703307111
Email:
info@knb.nl

Austrija:

The Austrian Chamber of Civil Law Notaries
Landesgerichtsstrasse 20
A-1010 Wien
Tel: +43.1 402 45 09 0
Email:
kmammer@notar.or.at

Luksemburga:

La Chambre des Notaires Du Grand-Duché de Luxembourg
53 Bd Joseph II
L-1840 Luxembourg
Tel: 00352.44 70 21
Email:
Chambre.des.notaires@online.lu

Polija:

Krajowa Rada Notarialna / Polish National Council of Notaries
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa
Tel: +22 635 78 40, +22 635 07 83
Email: biuro@krn.org.pl

Portugāle:

Ordem dos Notários
Travessa da Trindade, nº 16 – 2.º C
1200-469 Lisboa, Portugal
Tel: +351 21 346 81 76
Email: geral@notarios.pt

Rumānija:

The National Union of Civil Law Notaries of Romania
Str. General Berthelot, nr.41, sector 1, 010164 Bucharest
Tel: +40 21 3117307
Email:
Unnpr2@ines.ro

Slovēnija:

Notarska Zbornica Slovenije
Tavčarjeva 2, 1000 Ljubljana
Tel: +386.(0)1 439 25 70
Email:
Info.nzs@siol.net

Slovākija:

La Chambre des Notaires de la République Slovaque
Krasovského 13, 851 01 Bratislava
Tel: +412.2 555 74 519
Email:
Notarska.komora@notar.sk

Lapa atjaunināta: 01/01/2021

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.