Nutara

Sib Nutar

1. Ħarsa ġenerali

"Sib nutar" huwa servizz ipprovdut lill-pubbliku ġenerali mill-Kummissjoni Ewropea, il-Kunsill tan-Nutara tal-Unjoni Ewropea (CNUE asbl), u kmamar oħrajn tan-nutara parteċipanti. Il-Kummissjoni għamlet dan is-servizz disponibbli biex ikun iffaċilitat l-aċċess għall-ġustizzja f'kuntest transfruntier billi ċ-ċittadini u l-ġuristi tal-UE jkunu jistgħu jsibu nutar faċilment madwar l-UE.

2. Termini u Kundizzjonijiet

Bl-użu ta' dan is-servizz inti taqbel li tintrabat bit-termini u l-kundizzjonijiet li ġejjin.

Inti taqbel li tuża dan is-servizz esklussivament għall-fini maħsub għalih – li ssib professjonist ġuridiku (nutar) biex tfittex is-servizzi tiegħu jew biex tikkuntattja professjonist kollega. M'intix se tuża s-servizz, jew kwalunkwe dejta personali mogħtija mis-servizz, bi ħsieb jew intenzjoni oħra u b'mod partikolari fir-rigward ta' attivitajiet kummerċjali, pubbliċitarji jew ta' reklamar.

M'intix permess tikkopja b'mod awtomatizzat (harvest), u / jew tqassam id-dejta li tirċievi mis-servizz "Sib nutar" permezz ta' kull mezz ieħor. Għandek il-permess toħloq ħolqa għall-Portal Ewropew tal-e-Ġustizzja u l-paġni kollha tagħha.

Barra dawn it-Termini, it-Termini u ċ-ċaħda rigward il-privatezza applikabbli għall-Portal Ewropew tal-e-Ġustizzja. Tista' tikkonsultahom hawnhekk.

Il-Kummissjoni Ewropea tista' tirrevedi dawn it-termini f'kull mument mingħajr avviż minn qabel u għandek dejjem tirreferi għall-verżjoni kurrenti ta' dawn it-Termini kif ippubblikati f'dan is-sit.

Il-liġi applikabbli hija l-liġi Belġjana u l-qrati Belġjani huma kompetenti f'każ ta' tilwim.

3. Limitazzjoni tar-Responsabbiltà

Dan is-servizz huwa pprovdut "kif inhu" u fuq bażi tal-"aqwa tentattiv". Il-Kummissjoni Ewropea, is-CNUE u l-kmamar tan-nutara nazzjonali parteċipanti jiċħdu kull u kwalunkwe responsabbiltà, kemm espliċita u kemm implikata. B'mod partikolari ma nistgħux niggarantixxu l-istat aġġornat tad-dejta jew kemm tkun korretta, jew niżguraw id-disponibilità tas-servizz mingħajr interruzzjoni.

4. Użu ta' cookies

Nużaw cookies bl-uniku għan li nipprovdulek esperjenza pjaċevoli bħala utent. Aħna ma nżommu l-ebda dejta personali f'dawn il-cookies, u lanqas ma naqsmuhom ma' terzi.

5. Mistoqsijiet frekwenti

Mistoqsija: Minn fejn tiġi d-dejta?
Tweġiba: Id-dejta dwar in-nutara tiġi mir-reġistri tal-kmamar tan-nutara nazzjonali parteċipanti kif ipprovduti mis-CNUE u korpi kompetenti oħrajn.

Mistoqsija: It-tfittxija ssir f'ħin reali?
Tweġiba: Iva, it-tfittxija ssir f'ħin reali.

Mistoqsija: Għaliex ma nistax infittex fl-Istati Membri tal-UE kollha?
Tweġiba: F'ċerti Stati Membri tal-UE ma teżistix il-professjoni ta' nutar. Bħalissa qed naħdmu għall-interkonnessjoni tar-reġistri fir-Renju Unit u l-Irlanda fejn teżisti l-professjoni ta' nutara pubbliċi.

Mistoqsija: Qed nesperjenza diffikultà teknika / is-servizz mhux disponibbli, tistgħu tirranġawh?
Tweġiba: Ma nistgħux niżguraw id-disponibilità kull ħin u kuljum tas-servizz jew tad-disponibilità tiegħu. Jekk tesperjenza nuqqas ta' disponibilità tas-servizz sistematiku jew kwistjoni teknika oħra tista' tinnotifikana u l-Kummissjoni tagħmel l-almu tagħha biex tirrettifika l-problema malajr kemm jista' jkun.

Mistoqsija: Jiena nutar irreġistrat f'organizzazzjoni parteċipanti u s-servizz ma jagħtix riżultat b'ismi / l-informazzjoni hija żbaljata / nistieq nitneħħa. Lil min għandi nikkuntattja?
Tweġiba: Ikkuntattja lill-kamra rilevanti tiegħek tar-reġistrazzjoni. Il-Kummissjoni ma għandhiex aċċess u lanqas ma tista' timmodifika bl-ebda mod id-dejta tan-nutara. Tista' ssib l-informazzjoni ta' kuntatt hawn taħt.

Mistoqsija: Għandi mistoqsija oħra, lil min nista' nikkuntattja?
Tweġiba: Ara hawn taħt.

6. Informazzjoni ta' kuntatt

Il-Portal Ewropew tal-e-Ġustizzja u s-servizz "Sib nutar" huma ġestiti mid-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għall-Ġustizzja, Unità B.3. Il-persuna responsabbli (kontrollur tad-dejta) hija Cristian NICOLAU, Kap tal-Unità.

Għal mistoqsijiet ġenerali, biex tirrapporta problema teknika jew tressaq idea, tista' tikkuntattja l-Kummissjoni Ewropea bil-posta jew bil-posta elettronika fl-indirizzi:

European Commission

DG JUST
Unit B3
B-1049 Brussels
Belgium
JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Jekk tkun trid tressaq ilment kontra kwalunkwe att tal-ipproċessar tad-dejta mwettaq fir-responsabbiltà tal-Kummissjoni, tista' tikkuntattja lis-Superviżur Ewropew tal-Protezzjoni tad-Dejta:

European Data Protection Supervisor (EDPS)
60 Rue Wiertz (MO 63)
B-1047 Brussels
Belgium
telefown: +32 2 283 19 00
faks: +32 2 283 19 50

Informazzjoni ta' kuntatt dwar il-fornituri tad-dejta parteċipanti jistgħu jinstabu hawn taħt. Jekk ikollok kwistjoni jew mistoqsija, rigward id-dejta mogħtija mis-servizz "Sib nutar" għandek tikkuntattja l-kamra tan-nutara responsabbli direttament. Dan japplika wkoll jekk ikollok talbiet jew tħassib partikolari rigward l-ipproċessar tad-dejta personali tiegħek.

Il-Belġju:

La Fédération Royale du Notariat Belge (F.R.N.B)
Rue de la Montagne 30-32
B-1000 Bruxelles
Tel: +32.2 506 46 30
Email:
notabase@cnknot.be

Chambre des notaires de Bulgarie
46-48 Rue Opalchenska
1000 Sofia
Tel: +359.2 980 99 32
Fax: +359.2 986 77 35
Email:
chamber@notary-chamber.org

Ir-Repubblika Ċeka:

La Chambre des Notaires de la République Tchèque
Apolinářská 12, 12800 Praha 2
Tel: +420 224 921 258
Email:
nkcr@nkcr.cz

Il-Ġermanja:

The German Federal Chamber of Notaries
Mohrenstrasse 34
D-10117 Berlin
Tel: +49.30 38 38 66 0
Fax: +49.30 38 38 66 66
Email:
bnotk@bnotk.de

L-Estonja:

The Estonian Chamber of Notaries
Kopli 31
10412 Tallinn
Tel: +372 617 39 00
Email:
kodar@notar.ee

Irlanda:

The Faculty of Notaries Public in Ireland
109 Ranelagh,
Dublin 6,
D06 KV81
Tel: 00 353 1 497 3548
Fax: 00 353 1 496 4769
Email: info@notarypublic.ie

Il-Greċja:

Le Conseil National du Notariat Hellénique
4 Rue Georgiou Gennadiou
GR-10678 Athènes
Tel: +30.210 33 07 456 – 33 07 464
Email:
notaries@notariat.gr

Spanja:

ANCERT-Agencia Notarial de Certificatión C/O Consejo General del Notariado Español
P° del General Martínez Campos 46, 6°
28010 Madrid
Tel: +34.913 087 232
Fax: +34.
913 087 053
Email:
internacional@notariado.org

Franza:

Le Conseil supérieur du Notariat
60 Bd de la Tour Maubourg
75007 Paris
https://www.notaires.fr/fr/annuaire-chambre-notaire

Il-Kroazja:

Croatian Notaries Chamber
Radnička cesta 34/II
HR 10000 Zagreb
Tel: +385.1 45 56 566
Email:
hjk@hjk.hr

L-Italja:

Le Consiglio Nazionale del Notariato
Via Flaminia 160, I - 00196 Rome
Tel: +39 06362091
Email:
Cnn.mpensato@notariato.it - Cnn.segrintern@notariato.it

Il-Latvja:

The Council of Sworn Notaries of Latvia
20-8 Kr.Valdemara Str.,LV-1010 Riga
Tel: +371.6 721 89 55
Email:
info@latvijasnotars.lv

Il-Litwanja:

The Lithuanian Chamber of Notaries
Olimpiečių str. 4, LT- 09237 Vilnius
Tel: +370 52 614 757
Email:
rumai@notarai.lt

L-Ungerija:

The Hungarian Chamber Of Civil Law notaries
1026 Budapest - Pasaréti út 16
Tel: 0036.1 489 48 80
Email:
jogi@kamara.mokk.hu

Malta:

The Notarial Council of Malta
91 Tarxien Road, Paola TXN 1091
Tel: +356.21 80 65 55
Email:
notus@maltanet.net

Il-Pajjiżi l-Baxxi:

The Royal Netherlands Notarial Organisation (KNB)
Spui 184, 2511 BW Den Haag
Tel: +31.703307111
Email:
info@knb.nl

L-Awstrija:

The Austrian Chamber of Civil Law Notaries
Landesgerichtsstrasse 20
A-1010 Wien
Tel: +43.1 402 45 09 0
Email:
kmammer@notar.or.at

Il-Lussemburgu:

La Chambre des Notaires Du Grand-Duché de Luxembourg
53 Bd Joseph II
L-1840 Luxembourg
Tel: 00352.44 70 21
Email:
Chambre.des.notaires@online.lu

Il-Polonja:

Krajowa Rada Notarialna / Polish National Council of Notaries
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa
Tel: +22 635 78 40, +22 635 07 83
Email: biuro@krn.org.pl

Portugall:

Ordem dos Notários
Travessa da Trindade, nº 16 – 2.º C
1200-469 Lisboa, Portugal
Tel: +351 21 346 81 76
Email: geral@notarios.pt

Ir-Rumanija:

The National Union of Civil Law Notaries of Romania
Str. General Berthelot, nr.41, sector 1, 010164 Bucharest
Tel: +40 21 3117307
Email:
Unnpr2@ines.ro

Is-Slovenja:

Notarska Zbornica Slovenije
Tavčarjeva 2, 1000 Ljubljana
Tel: +386.(0)1 439 25 70
Email:
Info.nzs@siol.net

Is-Slovakkja:

La Chambre des Notaires de la République Slovaque
Krasovského 13, 851 01 Bratislava
Tel: +412.2 555 74 519
Email:
Notarska.komora@notar.sk

L-aħħar aġġornament: 01/01/2021

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.