Notarissen

Een notaris vinden

1. Overzicht

"Een notaris vinden" is een dienst die de Europese Commissie, de Raad van de notariaten van de Europese Unie (CNUE asbl) en andere deelnemende kamers van notarissen aanbieden aan het publiek. De Commissie heeft deze dienst beschikbaar gemaakt om de toegang tot justitie in een grensoverschrijdende context te vergemakkelijken, door het EU-onderdanen en beoefenaars van juridische beroepen gemakkelijker te maken overal in de EU een notaris te vinden.

2. Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van deze dienst, stemt u ermee in om gebonden te zijn door de volgende voorwaarden.

U stemt ermee in om deze dienst uitsluitend voor het beoogde doel te gebruiken, namelijk een beoefenaar van een juridisch beroep (notaris) te vinden, om een beroep te doen op zijn of haar diensten of om contact op te nemen met een collega. U mag de dienst of enig daarmee verkregen persoonsgegeven niet voor een ander doel gebruiken, en met name in het kader van commerciële, marketing- of reclameactiviteiten.

U mag op geen enkele manier de via de dienst "een notaris vinden" ontvangen gegevens automatisch kopiëren ("harvest"), en/of verspreiden. U mag wel een weblink maken naar het Europese e-justitieportaal en zijn webpagina's.

Naast deze voorwaarden zijn ook de voorwaarden en de privacy disclaimer voor het gebruik van het Europese e-justitieportaal onverkort van toepassing. U kan deze hier raadplegen.

De Europese Commissie kan deze voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. U dient steeds te verwijzen naar de actuele versie van de voorwaarden die op deze website is gepubliceerd.

Het Belgische recht is van toepassing en de Belgische rechters zijn bevoegd voor eventuele geschillen.

3. Beperking van aansprakelijkheid

Deze dienst wordt "onder voorbehoud" en "naar best vermogen" verstrekt. De Europese Commissie, de CNUE en de deelnemende nationale kamers van notarissen wijzen elke vorm van aansprakelijkheid, zowel expliciete als impliciete, af. Met name kunnen wij niet garanderen dat de gegevens bijgewerkt en correct zijn, en evenmin waarborgen dat de dienst ononderbroken beschikbaar is.

4. Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies met als enige doel u een aangename gebruikerservaring te geven. Wij slaan in die cookies geen persoonsgegevens op en delen deze ook niet met derden.

5. Vaak gestelde vragen

Vraag: waar komen de gegevens vandaan?
Antwoord: de gegevens over notarissen zijn afkomstig uit de registers van de deelnemende nationale kamers van notarissen, die door de CNUE en andere bevoegde instanties worden verstrekt.

Vraag: vindt de opzoeking realtime plaats?
Antwoord: ja, de opzoeking vindt realtime plaats.

Vraag: waarom kan ik niet in alle lidstaten zoeken?
Antwoord: in sommige EU-lidstaten bestaat het beroep notaris niet. We werken momenteel aan de koppeling van de registers in het VK en Ierland waar het beroep notary public bestaat.

Vraag: ik ondervind technische problemen / de dienst is niet beschikbaar, kunt u mij helpen?
Antwoord: wij kunnen niet garanderen dat de dienst permanent beschikbaar is. Mocht u vaststellen dat de dienst systematisch onbeschikbaar is of een ander technisch probleem ondervinden, dan mag u ons daarvan op de hoogte brengen en de Commissie zal er alles aan doen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Vraag: ik ben als notaris ingeschreven bij een deelnemende organisatie en de dienst levert geen resultaat op over mij / de informatie is niet juist / ik wil worden verwijderd. Met wie moet ik contact opnemen?
Antwoord: gelieve contact op te nemen met de kamer waarbij u bent ingeschreven. De Commissie heeft geen toegang tot de gegevens over de notarissen en kan deze evenmin wijzigen. Hieronder vindt u de contactgegevens.

Vraag: met wie kan ik contact opnemen wanneer ik een andere vraag heb?
Antwoord: zie hieronder.

6. Contactgegevens

Het Europese e-justitieportaal en de dienst "een notaris vinden" worden beheerd door het directoraat-generaal Justitie van de Europese Commissie, eenheid B.3. De (voor de verwerking van de gegevens) verantwoordelijke persoon is Cristian NICOLAU, eenheidshoofd.

Voor algemene vragen, om een technisch probleem te melden of een idee op te werpen, kan u per post of via e-mail contact opnemen met de Europese Commissie:

Europese Commissie

DG JUST
Eenheid B3
1049 Brussel
BELGIË
JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Met klachten over de wijze waarop onder verantwoordelijkheid van de Commissie met gegevens is omgegaan, kunt u bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming terecht.


Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)
Wiertzstraat 60 (MO 63)
1047 Brussel
BELGIË
Tel.: +32 2 283 19 00
Fax: +32 2 283 19 50


Hieronder vindt u de contactgegevens van de deelnemende gegevensverstrekkers. Mocht u een probleem of vragen hebben in verband met de gegevens die de dienst "een notaris vinden" oplevert, gelieve dan direct met het betrokken notariaat contact op te nemen. Dat is ook het geval wanneer u specifieke vragen of bekommernissen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door een notariaat.

België:

La Fédération Royale du Notariat Belge (F.R.N.B)
Rue de la Montagne 30-32
B-1000 Bruxelles
Tel: +32.2 506 46 30
Email:
notabase@cnknot.be

Bulgarije:

Chambre des notaires de Bulgarie
46-48 Rue Opalchenska
1000 Sofi
Tel: +359.2 980 99 32
Fax: +359.2 986 77 35
Email:
chamber@notary-chamber.org

Tsjechië:

La Chambre des Notaires de la République Tchèque
Apolinářská 12, 12800 Praha 2
Tel: +420 224 921 258
Email:
nkcr@nkcr.cz

Duitsland:

The German Federal Chamber of Notaries
Mohrenstrasse 34
D-10117 Berlin
Tel: +49.30 38 38 66 0
Fax: +49.30 38 38 66 66
Email: bnotk@bnotk.de

Estland:

The Estonian Chamber of Notaries
Kopli 31
10412 Tallinn
Tel: +372 617 39 00
Email: kodar@notar.ee

Ierland:

The Faculty of Notaries Public in Ireland
109 Ranelagh,
Dublin 6,
D06 KV81
Tel: 00 353 1 497 3548
Fax: 00 353 1 496 4769
Email: info@notarypublic.ie

Griekenland:

Le Conseil National du Notariat Hellénique
4 Rue Georgiou Gennadiou
GR-10678 Athènes
Tel: +30.210 33 07 456 – 33 07 464
Email:
notaries@notariat.gr

Spanje:

ANCERT-Agencia Notarial de Certificatión C/O Consejo General del Notariado Español
P° del General Martínez Campos 46, 6°
28010 Madrid
Tel: +34.913 087 232
Fax: +34.
913 087 053
Email:
internacional@notariado.org

Frankrijk:

Le Conseil supérieur du Notariat
60 Bd de la Tour Maubourg
75007 Paris
https://www.notaires.fr/fr/annuaire-chambre-notaire

Kroatië

Croatian Notaries Chamber
Radnička cesta 34/II
HR 10000 Zagreb
Tel: +385.1 45 56 566
Email:
hjk@hjk.hr

Italië:

Le Consiglio Nazionale del Notariato
Via Flaminia 160, I - 00196 Rome
Tel: +39 06362091
Email: Cnn.mpensato@notariato.it - Cnn.segrintern@notariato.it

Letland:

The Council of Sworn Notaries of Latvia
20-8 Kr.Valdemara Str.,LV-1010 Riga
Tel: +371.6 721 89 55
Email:
info@latvijasnotars.lv

Litouwen:

The Lithuanian Chamber of Notaries
Olimpiečių str. 4, LT- 09237 Vilnius
Tel: +370 52 614 757
Email:
rumai@notarai.lt

Hongarije:

The Hungarian Chamber Of Civil Law notaries
1026 Budapest - Pasaréti út 16
Tel: 0036.1 489 48 80
Email:
jogi@kamara.mokk.hu

Malta:

The Notarial Council of Malta
91 Tarxien Road, Paola TXN 1091
Tel: +356.21 80 65 55
Email:
notus@maltanet.net

Nederland:

The Royal Netherlands Notarial Organisation (KNB)
Spui 184, 2511 BW Den Haag
Tel: +31.703307111
Email:
info@knb.nl

Oostenrijk:

The Austrian Chamber of Civil Law Notaries
Landesgerichtsstrasse 20
A-1010 Wien
Tel: +43.1 402 45 09 0
Email:
kmammer@notar.or.at

Luxemburg:

La Chambre des Notaires Du Grand-Duché de Luxembourg
53 Bd Joseph II
L-1840 Luxembourg
Tel: 00352.44 70 21
Email:
Chambre.des.notaires@online.lu

Polen: Krajowa Rada Notarialna / Polish National Council of Notaries
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa
Tel: +22 635 78 40, +22 635 07 83
Email: biuro@krn.org.pl
Portugal: Ordem dos Notários
Travessa da Trindade, nº 16 – 2.º C
1200-469 Lisboa, Portugal
Tel: +351 21 346 81 76
Email: geral@notarios.pt

Roemenië:

The National Union of Civil Law Notaries of Romania
Str. General Berthelot, nr.41, sector 1, 010164 Bucharest
Tel: +40 21 3117307
Email:
unnpr2@ines.ro

Slovenië:

Notarska Zbornica Slovenije
Tavčarjeva 2, 1000 Ljubljana
Tel: +386.(0)1 439 25 70
Email:
Info.nzs@siol.net

Slowakije:

La Chambre des Notaires de la République Slovaque
Krasovského 13, 851 01 Bratislava
Tel: +412.2 555 74 519
Email:
Notarska.komora@notar.sk

Laatste update: 01/01/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.