Notariusze

Znajdź notariusza

1. Informacje ogólne

„Znajdź notariusza” to usługa świadczona dla ogółu społeczeństwa przez Komisję Europejską, Radę Notariatów Unii Europejskiej (CNUE asbl) oraz inne krajowe izby notarialne uczestniczące w projekcie. Komisja udostępniła tę usługę, aby ułatwić dostęp do wymiaru sprawiedliwości w kontekście transgranicznym. Dzięki temu obywatele UE oraz prawnicy praktycy mogą łatwo zlokalizować notariusza na obszarze całej UE.

2. Warunki

Korzystając z tej usługi, użytkownik wyraża zgodę na warunki opisane poniżej.

Użytkownik zobowiązuje się korzystać z niniejszej usługi wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem - w celu wyszukania przedstawiciela zawodów prawniczych (notariusza), aby następnie skorzystać z jego usług lub nawiązać kontakty zawodowe. Zabrania się korzystać z usługi lub innych danych osobowych przekazywanych w ramach tej usługi w jakimkolwiek innym zamiarze lub celu, w szczególności w związku z prowadzeniem działalności handlowej, marketingowej lub reklamowej.

Zabrania się automatycznego kopiowania (pobierania) lub dystrybucji danych otrzymanych z wykorzystaniem usługi „Znajdź notariusza” za pomocą jakichkolwiek środków. Zezwala się na zamieszczanie linków do europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” oraz do jego podstron.

Oprócz niniejszych warunków w pełni obowiązują również warunki oraz polityka prywatności mające zastosowanie do europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość”. Można się z nimi zapoznać tutaj.

Komisja Europejska może w dowolnym momencie bez uprzedzenia zmienić niniejsze warunki, dlatego należy zawsze odwoływać się do ich aktualnej wersji w brzmieniu zamieszczonym na tej stronie internetowej.

Prawem właściwym jest prawo belgijskie, a do rozstrzygania ewentualnych sporów właściwe są belgijskie sądy.

3. Ograniczenie odpowiedzialności

Usługę udostępnia się „tak, jak jest” oraz na zasadzie najwyższej staranności. Komisja Europejska, CNUE i krajowe izby notarialne uczestniczące w projekcie zastrzegają, że nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, zarówno wyraźnej, jak i dorozumianej. W szczególności nie jesteśmy w stanie zagwarantować aktualności danych i ich prawidłowości ani zapewnić nieprzerwanej dostępności usługi.

4. Wykorzystanie plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookies wyłącznie w celu zagwarantowania, że usługa będzie przyjazna dla użytkownika. Nie przechowujemy w tych plikach żadnych danych osobowych ani nie przekazujemy ich osobom trzecim.

5. Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Skąd pochodzą dane?
Odpowiedź: Dane dotyczące notariuszy pochodzą z rejestrów krajowych izb notarialnych uczestniczących w projekcie, w brzmieniu przekazanym przez CNUE oraz inne właściwe organy.

Pytanie: Czy wyszukiwanie odbywa się w czasie rzeczywistym?
Odpowiedź: Tak, wyszukiwanie odbywa się w czasie rzeczywistym.

Pytanie: Dlaczego nie mogę przeprowadzić wyszukiwania we wszystkich państwach członkowskich UE?
Odpowiedź: W niektórych państwach członkowskich UE nie istnieje zawód notariusza. Pracujemy obecnie nad połączeniem między rejestrami w Zjednoczonym Królestwie oraz rejestrami w Irlandii, gdzie istnieje zawód notariusza.

Pytanie: Mam problemy techniczne / usługa jest niedostępna, czy można to naprawić?
Odpowiedź: Nie możemy zapewnić dostępności usługi przez całą dobę ani jej prawidłowego działania w każdej sytuacji. Jeżeli usługa regularnie pozostaje niedostępna lub występuje inny problem techniczny, prosimy o przekazanie nam informacji na ten temat. Komisja Europejska dołoży wszelkich starań w celu niezwłocznego wyeliminowania nieprawidłowości.

Pytanie: Jestem notariuszem zarejestrowanym w jednej z organizacji uczestniczących w projekcie, ale mojego nazwiska nie można wyszukać / informacje na mój temat są nieprawidłowe / chcę usunąć moje dane. Z kim należy się skontaktować?
Odpowiedź: Prosimy o kontakt z odpowiednią izbą notarialną, w której są Państwo zarejestrowani. Komisja nie ma dostępu do danych przechowywanych przez izby notarialne ani nie może ich modyfikować. Dane kontaktowe zostały zamieszczone poniżej.

Pytanie: Chcę zadać inne pytanie, z kim mogę się skontaktować?
Odpowiedź: Zob. poniżej.

6. Informacje kontaktowe

Administratorem europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” oraz usługi „Znajdź notariusza” jest Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Sprawiedliwości, Dział B.3. Osobą odpowiedzialną (administratorem danych) jest Cristian NICOLAU, Kierownik Działu.

Aby zadać pytanie natury ogólnej, zgłosić problem techniczny lub poruszyć inną kwestię, z Komisją Europejską można skontaktować się listownie lub pocztą elektroniczną pod następującym adresem:

European Commission

DG JUST
Unit B3
B-1049 Brussels
Belgia
JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Jeżeli chcieliby Państwo złożyć skargę dotyczącą jakiegokolwiek działania związanego z przetwarzaniem danych w ramach kompetencji Komisji, proszę zwrócić się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych:


European Data Protection Supervisor (EDPS)
60 Rue Wiertz (MO 63)
B-1047 Brussels
Belgia
Telefon: +32 2 283 19 00
Faks: +32 2 283 19 50


Dane kontaktowe dostawców danych, którzy uczestniczą w projekcie, można znaleźć poniżej. W przypadku problemów lub pytań dotyczących danych wyszukanych z wykorzystaniem usługi „Znajdź notariusza” należy skontaktować się bezpośrednio z odpowiednią izbą notarialną. Ma to również zastosowanie w przypadku szczególnych wniosków lub problemów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Belgia:

La Fédération Royale du Notariat Belge (F.R.N.B)
Rue de la Montagne 30-32
B-1000 Bruxelles
Tel: +32.2 506 46 30
Email:
notabase@cnknot.be

Bułgaria:

Chambre des notaires de Bulgarie
46-48 Rue Opalchenska
1000 Sofia
Tel: +359.2 980 99 32
Fax: +359.2 986 77 35
Email:
chamber@notary-chamber.org

Republika Czeska:

La Chambre des Notaires de la République Tchèque
Apolinářská 12, 12800 Praha 2
Tel: +420 224 921 258
Email:
nkcr@nkcr.cz

Niemcy:

The German Federal Chamber of Notaries
Mohrenstrasse 34
D-10117 Berlin
Tel: +49.30 38 38 66 0
Fax: +49.30 38 38 66 66
Email:
bnotk@bnotk.de

Estonia:

The Estonian Chamber of Notaries
Kopli 31
10412 Tallinn
Tel: +372 617 39 00
Email:
kodar@notar.ee

Irlandia:

The Faculty of Notaries Public in Ireland
109 Ranelagh,
Dublin 6,
D06 KV81
Tel: 00 353 1 497 3548
Fax: 00 353 1 496 4769
Email: info@notarypublic.ie

Grecja:

Le Conseil National du Notariat Hellénique
4 Rue Georgiou Gennadiou
GR-10678 Athènes
Tel: +30.210 33 07 456 – 33 07 464
Email:
notaries@notariat.gr

Hiszpania:

ANCERT-Agencia Notarial de Certificatión C/O Consejo General del Notariado Español
P° del General Martínez Campos 46, 6°
28010 Madrid
Tel: +34.913 087 232
Fax: +34.913 087 053
Email:
internacional@notariado.org

Francja:

Le Conseil supérieur du Notariat
60 Bd de la Tour Maubourg
75007 Paris
https://www.notaires.fr/fr/annuaire-chambre-notaire

Chorwacja:

Croatian Notaries Chamber
Radnička cesta 34/II
HR 10000 Zagreb
Tel: +385.1 45 56 566
Email:
hjk@hjk.hr

Włochy:

Le Consiglio Nazionale del Notariato
Via Flaminia 160, I - 00196 Rome
Tel: +39 06362091
Email:
Cnn.mpensato@notariato.it - Cnn.segrintern@notariato.it

Łotwa:

The Council of Sworn Notaries of Latvia
20-8 Kr.Valdemara Str., LV-1010 Riga
Tel: +371.6 721 89 55
Email:
info@latvijasnotars.lv

Litwa:

The Lithuanian Chamber of Notaries
Olimpiečių str. 4, LT- 09237 Vilnius
Tel: +370 52 614 757
Email:
rumai@notarai.lt

Węgry:

The Hungarian Chamber Of Civil Law notaries
1026 Budapest - Pasaréti út 16
Tel: 0036.1 489 48 80
Email:
jogi@kamara.mokk.hu

Malta:

The Notarial Council of Malta
91 Tarxien Road, Paola TXN 1091
Tel: +356.21 80 65 55
Email:
notus@maltanet.net

Niderlandy:

The Royal Netherlands Notarial Organisation (KNB)
Spui 184, 2511 BW Den Haag
Tel: +31.703307111
Email:
info@knb.nl

Austria:

The Austrian Chamber of Civil Law Notaries
Landesgerichtsstrasse 20
A-1010 Wien
Tel: +43.1 402 45 09 0
Email:
kmammer@notar.or.at

Luksemburg:

La Chambre des Notaires Du Grand-Duché de Luxembourg
53 Bd Joseph II
L-1840 Luxembourg
Tel: 00352.44 70 21
Email:
chambre.des.notaires@online.lu

Polska: Krajowa Rada Notarialna / Polish National Council of Notaries
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa
Tel: +22 635 78 40, +22 635 07 83
Email: biuro@krn.org.pl
Portugalia: Ordem dos Notários
Travessa da Trindade, nº 16 – 2.º C
1200-469 Lisboa, Portugal
Tel: +351 21 346 81 76
Email: geral@notarios.pt

Rumunia:

The National Union of Civil Law Notaries of Romania
Str. General Berthelot, nr.41, sector 1, 010164 Bucharest
Tel: +40 21 3117307
Email:
unnpr2@ines.ro

Słowenia:

Notarska Zbornica Slovenije
Tavčarjeva 2, 1000 Ljubljana
Tel: +386.(0)1 439 25 70
Email:
Info.nzs@siol.net

Słowacja:

La Chambre des Notaires de la République Slovaque
Krasovského 13, 851 01 Bratislava
Tel: +412.2 555 74 519
Email:
Notarska.komora@notar.sk

Ostatnia aktualizacja: 01/01/2021

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.