Notári

Ako nájsť notára

1. Prehľad

„Ako nájsť notára“ je služba, ktorú širokej verejnosti poskytuje Európska komisia, Rada notárov Európskej únie (CNUE asbl) a ďalšie zúčastnené národné notárske komory. Komisia sprístupnila túto službu na uľahčenie prístupu k spravodlivosti v cezhraničnom kontexte tým, že sa občanom EÚ a právnikom umožní nájsť si notára v celej EÚ jednoduchým spôsobom.

2. Podmienky

Použitím tejto služby súhlasíte s tým, že ste viazaní ďalej uvedenými podmienkami.

Súhlasíte s tým, že túto službu použijete výlučne na určený účel – nájsť si právnika (notára) s cieľom požiadať o jeho služby alebo nadviazať vzájomný odborný kontakt. Nepoužijete túto službu ani žiadne osobné údaje získané cez ňu na žiadny iný zámer alebo účel, najmä nie na vykonávanie komerčných, marketingových a reklamných činností.

Nesmiete skopírovať automatizovaným spôsobom (zhromažďovať) a/alebo šíriť údaje získané prostredníctvom služby „Ako nájsť notára“ žiadnymi prostriedkami. Môžete sa napojiť na portál európskej elektronickej justície a jej stránky.

Okrem týchto podmienok platia v plnom rozsahu aj podmienky a upozornenie týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktoré platia pre Európsky portál elektronickej justície. Môžete si ich pozrieť tu.

Európska komisia môže pozmeniť tieto podmienky kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia a zakaždým by ste sa mali riadiť aktuálnym znením podmienok, ako sú uverejnené na tejto internetovej stránke.

Rozhodným právom je belgické právo a v prípade sporu sú príslušné belgické súdy.

3. Obmedzenie zodpovednosti

Táto služba sa poskytuje „tak ako je“ a podľa zásady „maximálneho úsilia“. Európska komisia, Rada CNUE a zúčastnené národné notárske komory sa zriekajú akejkoľvek zodpovednosti, či už výslovnej alebo implicitnej. Predovšetkým nemôžeme zaručiť najaktuálnejšie údaje a ich správnosť, ani zabezpečiť nepretržitú dostupnosť služby.

4. Použitie súborov cookies

Používame cookies s jediným cieľom umožniť Vám pohodlné používanie. Neuchovávame žiadne osobné údaje v týchto cookies, ani ich nezdieľame s tretími stranami.

5. Najčastejšie otázky

Otázka: Odkiaľ pochádzajú údaje?
Odpoveď: Údaje o notárstvach pochádzajú z registrov zúčastnených národných notárskych komôr, ako ich poskytla Rada CNUE a ďalšie príslušné orgány.

Otázka: Vyhľadáva sa v reálnom čase?
Odpoveď: Áno, vyhľadáva sa v reálnom čase.

Otázka: Prečo nemôžem vyhľadávať vo všetkých členských štátoch EÚ?
Odpoveď: V niektorých členských štátoch EÚ neexistuje notárske povolanie. V súčasnosti pracujeme na prepojení registrov v Spojenom kráľovstve a Írsku, kde existuje povolanie verejných notárov.

Otázka: Mám technický problém/služba je nedostupná, môžete to vyriešiť?
Odpoveď: Nemôžeme zabezpečiť nepretržitosť služby 24h/7d, ani jej dostupnosť. Ak zaznamenávate systematickú nedostupnosť služby alebo iné technické problémy, môžete nás o tom informovať a Komisia vynaloží všetko úsilie na vyriešenie tohto problému hneď, ako to bude možné.

Otázka: Som notár registrovaný v zúčastnenej organizácii a služba neposkytuje o mne žiadny výsledok vyhľadávania/informácie sú nesprávne/chcem byť vymazaný. Na koho sa mám obrátiť?
Odpoveď: Obráťte sa, prosím, na Vašu registračnú komoru. Komisia nemá prístup k údajom o notároch, ani ich žiadnym spôsobom nemôže meniť. Kontaktné údaje nájdete ďalej v texte.

Otázka: Mám inú otázku, na koho sa môžem obrátiť?
Odpoveď: Pozrite ďalej.

6. Kontaktné údaje

Európsky portál elektronickej justície a službu „Ako nájsť notára“ spravuje generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre spravodlivosť, oddelenie B.3. Zodpovednou osobou (správkyňou údajov) je Cristian NICOLAU, vedúca oddelenia.

Pokiaľ ide o všeobecné otázky, ohlásenie technického problému alebo podanie námetu, môžete sa obrátiť na Európsku komisiu prostredníctvom pošty alebo e-mailu na adrese:

European Commission

DG JUST
Unit B3
B-1049 Brussels
Belgium
JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Ak by ste chceli podať sťažnosť proti akémukoľvek spracovaniu údajov, ktoré prebieha v rámci zodpovednosti Komisie, môžete sa obrátiť na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov:


European Data Protection Supervisor (EDPS)
60 Rue Wiertz (MO 63)
B-1047 Bruxelles
Belgium
Telefón: +32 2 283 1900
Fax: +32 2 283 1950

Kontaktné informácie o zúčastnených poskytovateľoch údajov možno nájsť ďalej v texte. Ak máte problémy alebo otázky týkajúce sa údajov získaných cez službu „Ako nájsť notára“, mali by ste sa obrátiť na príslušné notárstvo priamo. To platí aj v prípade, ak máte osobitné požiadavky alebo otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov.

Belgicko:

La Fédération Royale du Notariat Belge (F.R.N.B)
Rue de la Montagne 30-32
B-1000 Bruxelles
Tel: +32.2 506 46 30
Email:
notabase@cnknot.be

Bulharsko:

Chambre des notaires de Bulgarie
46-48 Rue Opalchenska
1000 Sofia
Tel: +359.2 980 99 32
Fax: +359.2 986 77 35
Email:
chamber@notary-chamber.org

Česká republika:

La Chambre des Notaires de la République Tchèque
Apolinářská 12, 12800 Praha 2
Tel: +420 224 921 258
Email:
nkcr@nkcr.cz

Nemecko:

The German Federal Chamber of Notaries
Mohrenstrasse 34
D-10117 Berlin
Tel: +49.30 38 38 66 0
Fax: +49.30 38 38 66 66
Email:
bnotk@bnotk.de

Estónsko:

The Estonian Chamber of Notaries
Kopli 31
10412 Tallinn
Tel: +372 617 39 00
Email:
kodar@notar.ee

Írsko:

The Faculty of Notaries Public in Ireland
109 Ranelagh,
Dublin 6,
D06 KV81
Tel: 00 353 1 497 3548
Fax: 00 353 1 496 4769
Email: info@notarypublic.ie

Grécko:

Le Conseil National du Notariat Hellénique
4 Rue Georgiou Gennadiou
GR-10678 Athènes
Tel: +30.210 33 07 456 – 33 07 464
Email:
notaries@notariat.gr

Španielsko:

ANCERT-Agencia Notarial de Certificatión C/O Consejo General del Notariado Español
P° del General Martínez Campos 46, 6°
28010 Madrid
Tel: +34.913 087 232
Fax: +34.913 087 053
Email:
internacional@notariado.org

Francúzsko:

Le Conseil supérieur du Notariat
60 Bd de la Tour Maubourg
75007 Paris
https://www.notaires.fr/fr/annuaire-chambre-notaire

Chorvátsko:

Croatian Notaries Chamber
Radnička cesta 34/II
HR 10000 Zagreb
Tel: +385.1 45 56 566
Email:
hjk@hjk.hr

Taliansko:

Le Consiglio Nazionale del Notariato
Via Flaminia 160, I - 00196 Rome
Tel: +39 06362091
Email:
Cnn.mpensato@notariato.it - cnn.segrintern@notariato.it

Lotyšsko:

The Council of Sworn Notaries of Latvia
20-8 Kr.Valdemara Str.,LV-1010 Riga
Tel: +371.6 721 89 55
Email:
info@latvijasnotars.lv

Litva:

The Lithuanian Chamber of Notaries
Olimpiečių str. 4, LT- 09237 Vilnius
Tel: +370 52 614 757
Email:
rumai@notarai.lt

Maďarsko:

The Hungarian Chamber Of Civil Law notaries
1026 Budapest - Pasaréti út 16
Tel: 0036.1 489 48 80
Email:
jogi@kamara.mokk.hu

Malta:

The Notarial Council of Malta
91 Tarxien Road, Paola TXN 1091
Tel: +356.21 80 65 55
Email:
notus@maltanet.net

Holandsko:

The Royal Netherlands Notarial Organisation (KNB)
Spui 184, 2511 BW Den Haag
Tel: +31.703307111
Email:
info@knb.nl

Rakúsko:

The Austrian Chamber of Civil Law Notaries
Landesgerichtsstrasse 20
A-1010 Wien
Tel: +43.1 402 45 09 0
Email:
kmammer@notar.or.at

Luxembursko:

La Chambre des Notaires Du Grand-Duché de Luxembourg
53 Bd Joseph II
L-1840 Luxembourg
Tel: 00352.44 70 21
Email:
Chambre.des.notaires@online.lu

Poľsko: Krajowa Rada Notarialna / Polish National Council of Notaries
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa
Tel: +22 635 78 40, +22 635 07 83
Email: biuro@krn.org.pl
Portugalsko: Ordem dos Notários
Travessa da Trindade, nº 16 – 2.º C
1200-469 Lisboa, Portugal
Tel: +351 21 346 81 76
Email: geral@notarios.pt

Rumunsko:

The National Union of Civil Law Notaries of Romania
Str. General Berthelot, nr.41, sector 1, 010164 Bucharest
Tel: +40 21 3117307
Email:
Unnpr2@ines.ro

Slovinsko:

Notarska Zbornica Slovenije
Tavčarjeva 2, 1000 Ljubljana
Tel: +386.(0)1 439 25 70
Email:
Info.nzs@siol.net

Slovensko:

La Chambre des Notaires de la République Slovaque
Krasovského 13, 851 01 Bratislava
Tel: +412.2 555 74 519
Email:
Notarska.komora@notar.sk

Posledná aktualizácia: 01/01/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.