Notarier

Hitta en notarie

1. Översikt

Tjänsten ”Hitta en notarie” tillhandahålls för allmänheten av Europeiska kommissionen, rådet för notarier i Europeiska unionen (CNUE asbl) och notariesamfund på nationell nivå. Syftet är att underlätta tillgången till rättsliga förfaranden i gränsöverskridande ärenden genom att göra det möjligt för EU-medborgare och jurister att på ett enkelt sätt hitta en notarie i EU.

2. Villkor

När du använder dig av denna tjänst åtar du dig samtidigt att följa nedanstående villkor.

Du godtar att endast använda tjänsten för dess avsedda ändamål, nämligen att hitta en yrkesutövande jurist (notarie) i syfte att ta hans eller hennes tjänster i anspråk eller för att ta yrkesmässiga kontakter. Du får inte använda tjänsten, eller personuppgifter som du fått tillgång till genom tjänsten, för några andra ändamål, särskilt inte i samband med kommersiell verksamhet, marknadsföring eller annonsering.

Du får inte på automatiskt väg kopiera och/eller distribuera uppgifter som erhållits genom tjänsten ”Hitta en notarie”, oavsett vilken metod som används. Däremot får du länka till Europeiska e-juridikportalen och sidorna på denna.

Utöver ovannämnda villkor gäller de villkor och den ansvarsfriskrivning som är tillämpliga med avseende på Europeiska e-juridikportalen, utan begränsningar. Dessa hittar du här.

Europeiska kommissionen förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra de villkor som gäller för tjänsten ”Hitta en notarie”. Det är viktigt att du alltid tillämpar den senaste versionen av villkoren, såsom den har offentliggjorts på denna webbplats.

Vid en eventuell tvist gäller belgisk lag och belgiska domstolar är behöriga.

3. Ansvarsfriskrivning

Denna tjänst tillhandahålls efter ”bästa förmåga”. Europeiska kommissionen, CNUE och de medverkande nationella notariesamfunden friskriver sig från allt ansvar, uttryckligt eller underförstått. Vi friskriver oss särskilt från ansvar för att uppgifterna är uppdaterade och korrekta och utlovar inte att tjänsten kan tillhandahållas oavbrutet.

4. Användning av ”kakor”

Vi använder ”kakor” i det enda syftet att kunna erbjuda dig en god användarupplevelse. Vi lagrar inga personuppgifter i dessa kakor och kommer inte heller att lämna ut uppgifterna till tredje man.

5. Vanliga frågor

Fråga: Varifrån kommer uppgifterna?
Svar: Uppgifterna om notarier hämtas från de deltagande nationella notariesamfundens egna register och vidarebefordras till kommissionen av CNUE och andra behöriga organ.

Fråga: Sker sökningen i realtid?
Svar: Ja.

Fråga: Varför kan jag inte söka i alla EU-medlemsstater?
Svar: I vissa EU-medlemsstater förekommer inte notarier som en egen yrkeskategori. Vi arbetar för närvarande med att knyta samman registren i Storbritannien respektive Irland, där yrkeskategorin notaries public finns.

Fråga: Jag har stött på ett tekniskt problem med tjänsten / tjänsten är inte tillgänglig, kan ni lösa detta?
Svar: Vi kan inte garantera att tjänsten är tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Om du drabbas av att tjänsten är otillgänglig under längre tid eller vid upprepade tillfällen, eller stöter på något annat tekniskt problem kan du anmäla detta till oss. Kommissionen kommer att göra sitt bästa för att rätta till problemet så snabbt som möjligt.

Fråga: Jag är en notarie som är registrerad hos en deltagande organisation, men tjänsten ger ingen träff på mig / uppgifterna om mig är felaktiga / jag vill inte vara med. Vem ska jag kontakta?
Svar: Kontakta det samfund vid vilket du är registrerad. Kommissionen har varken tillgång till eller möjlighet att på något sätt ändra det berörda samfundets uppgifter. Du hittar relevanta kontaktuppgifter nedan.

Fråga: Jag har en annan fråga, vem kan jag kontakta?
Svar: Se nedan.

6. Kontaktuppgifter

Europeiska e-juridikportalen och tjänsten ”Hitta en notarie” förvaltas av Europeiska kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor, enhet B.3. Enhetschef Cristian NICOLAU är registeransvarig.

Om du vill ställa allmänna frågor, anmäla ett tekniskt problem eller komma med förslag kan du kontakta Europeiska kommissionen via post eller e-post på följande adress:

European Commission

DG JUST
Unit B3
B-1049 Brussels
Belgium
JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Om du vill klaga på en uppgiftsbehandlingsåtgärd som vidtagits under kommissionens ansvar kan du vända dig till Europeiska datatillsynsmannen på följande adress:


Europeiska datatillsynsmannen (EDPS)
60 Rue Wiertz (MO 63)
B-1047 Bryssel
Belgien
tfn: +32 2 283 19 00
fax: +32 2 283 19 50

Nedan finner du kontaktuppgifter för de deltagande samfund som har tillhandahållit uppgifter. Om du har något problem med eller vill fråga om de uppgifter som tillhandahålls genom tjänsten ”Hitta en notarie” bör du kontakta det ansvariga samfundet direkt. Detta gäller också om du har särskilda önskemål eller frågor angående deras behandling av dina personuppgifter.

Belgien:

La Fédération Royale du Notariat Belge (F.R.N.B)
Rue de la Montagne 30-32
B-1000 Bruxelles
Tel: +32.2 506 46 30
Email:
notabase@cnknot.be

Bulgarien:

Chambre des notaires de Bulgarie
46-48 Rue Opalchenska
1000 Sofia
Tel: +359.2 980 99 32
Fax: +359.2 986 77 35
Email:
chamber@notary-chamber.org

Tjeckien:

La Chambre des Notaires de la République Tchèque
Apolinářská 12, 12800 Praha 2
Tel: +420 224 921 258
Email:
nkcr@nkcr.cz

Tyskland:

The German Federal Chamber of Notaries
Mohrenstrasse 34
D-10117 Berlin
Tel: +49.30 38 38 66 0
Fax: +49.30 38 38 66 66
Email:
bnotk@bnotk.de

Estland:

The Estonian Chamber of Notaries
Kopli 31
10412 Tallinn
Tel: +372 617 39 00
Email:
kodar@notar.ee

Irland:

The Faculty of Notaries Public in Ireland
109 Ranelagh,
Dublin 6,
D06 KV81
Tel: 00 353 1 497 3548
Fax: 00 353 1 496 4769
Email: info@notarypublic.ie

Grekland:

Le Conseil National du Notariat Hellénique
4 Rue Georgiou Gennadiou
GR-10678 Athènes
Tel: +30.210 33 07 456 – 33 07 464
Email:
notaries@notariat.gr

Spanien:

ANCERT-Agencia Notarial de Certificatión C/O Consejo General del Notariado Español
P° del General Martínez Campos 46, 6°
28010 Madrid
Tel: +34.913 087 232
Fax: +34.913 087 053
Email:
internacional@notariado.org

Frankrike:

Le Conseil supérieur du Notariat
60 Bd de la Tour Maubourg
75007 Paris
https://www.notaires.fr/fr/annuaire-chambre-notaire

Kroatien:

Croatian Notaries Chamber
Radnička cesta 34/II
HR 10000 Zagreb
Tel: +385.1 45 56 566
Email:
hjk@hjk.hr

Italien:

Le Consiglio Nazionale del Notariato
Via Flaminia 160, I - 00196 Rome
Tel: +39 06362091
Email:
Cnn.mpensato@notariato.it - Cnn.segrintern@notariato.it

Lettland:

The Council of Sworn Notaries of Latvia
20-8 Kr.Valdemara Str.,LV-1010 Riga
Tel: +371.6 721 89 55
Email:
info@latvijasnotars.lv

Litauen:

The Lithuanian Chamber of Notaries
Olimpiečių str. 4, LT- 09237 Vilnius
Tel: +370 52 614 757
Email:
rumai@notarai.lt

Ungern:

The Hungarian Chamber Of Civil Law notaries
1026 Budapest - Pasaréti út 16
Tel: 0036.1 489 48 80
Email:
jogi@kamara.mokk.hu

Malta:

The Notarial Council of Malta
91 Tarxien Road, Paola TXN 1091
Tel: +356.21 80 65 55
Email:
notus@maltanet.net

Nederländerna:

The Royal Netherlands Notarial Organisation (KNB)
Spui 184, 2511 BW Den Haag
Tel: +31.703307111
Email:
info@knb.nl

Österrike:

The Austrian Chamber of Civil Law Notaries
Landesgerichtsstrasse 20
A-1010 Wien
Tel: +43.1 402 45 09 0
Email:
kmammer@notar.or.at

Luxemburg:

La Chambre des Notaires Du Grand-Duché de Luxembourg
53 Bd Joseph II
L-1840 Luxembourg
Tel: 00352.44 70 21
Email:
Chambre.des.notaires@online.lu

Polen: Krajowa Rada Notarialna / Polish National Council of Notaries
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa
Tel: +22 635 78 40, +22 635 07 83
Email: biuro@krn.org.pl
Portugal: Ordem dos Notários
Travessa da Trindade, nº 16 – 2.º C
1200-469 Lisboa, Portugal
Tel: +351 21 346 81 76
Email: geral@notarios.pt

Rumänien:

The National Union of Civil Law Notaries of Romania
Str. General Berthelot, nr. 41, sector 1, 010164 Bucharest
Tel: +40 21 3117307
Email:
Unnpr2@ines.ro

Slovenien:

Notarska Zbornica Slovenije
Tavčarjeva 2, 1000 Ljubljana
Tel: +386.(0)1 439 25 70
Email:
Info.nzs@siol.net

Slovakien:

La Chambre des Notaires de la République Slovaque
Krasovského 13, 851 01 Bratislava
Tel: +412.2 555 74 519
Email:
Notarska.komora@notar.sk

Senaste uppdatering: 01/01/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.