Как да заведете дело в съда?

След като е определено кое съдилище в коя държава-членка е компетентно да разгледа дадено дело, какво се случва по-нататък?

Ако желаете да заведете дело в съда, трябва да имате предвид, че съществуват определени национални процедурни правила, които трябва да се спазват. Те варират в зависимост от начина, по който дадено дело е отнесено до съда, но тяхната основна цел е да ви помогнат да представите всички уместни фактически и правни обстоятелства по достатъчно ясен и изчерпателен начин, за да позволите на съда да оцени допустимостта и съществото на делото.

Начините, по които дадено дело се отнася до съда, са различни в отделните държави-членки. Съществуват и различия в рамките на една държава-членка в зависимост от естеството на исковата молба и обстоятелствата по нея и вида на съда. Отнасянето пред някои съдилища на определени видове дела може да изисква от вас да попълните формуляр или да съберете цяла преписка по делото. В някои случаи това може да се направи устно.

Тези различия се обясняват от факта, че споровете, които стигат до съдилищата, също са много различни: по своето естество те могат да бъдат повече или по-малко трудни за решаване. Много е важно да се уверите, че нищо не липсва, за да улесните работата на съдията, да позволите на другата страна да се защити правилно и да се уверите, че цялата процедура протича гладко.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Когато участвате в съдебен процес, в който не всички факти по делото са свързани с една и съща държава, трябва да проверите кое право ще се прилага от съда при вземане на решение.

Последна актуализация: 03/04/2024

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.