Kako pokrenuti sudski postupak?

Nakon što utvrdite koji je sud u kojoj državi članici nadležan za predmet, što dalje?

Želite li pokrenuti sudski postupak, imajte na umu da postoje određena nacionalna postupovna pravila koja treba slijediti. Ona se razlikuju ovisno o načinu upućivanja predmeta na sud, no temeljna im je svrha pomoći vam da iznesete mjerodavne činjenice i pravo na dovoljno jasan i potpun način te tako sudu omogućite da procijeni prihvatljivost i osnovanost vašeg predmeta.

Načini upućivanja predmeta na sud razlikuju se među državama članicama. Postoje i razlike unutar država članica ovisno o prirodi i okolnostima zahtjeva te vrsti suda. Za upućivanje određenog tipa predmeta na neke sudove morat ćete ispuniti obrazac ili prikupiti cjelokupnu dokumentaciju o predmetu. U nekim slučajevima to možete učiniti usmeno.

Te razlike počivaju na činjenici da se pred sudom iznose vrlo raznoliki sporovi, koji su po svojoj prirodi lakše ili teže rješivi. Važno je osigurati da ništa ne nedostaje, olakšati rad suca, omogućiti drugoj strani da se pravilno brani te se pobrinuti da cijeli postupak prođe bez problema.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Ako sudjelujete u sudskom postupku u predmetu koji obuhvaća različite zemlje, provjerite koje će se pravo primjenjivati kada sud bude donosio odluku.

Posljednji put ažurirano: 03/04/2024

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.