Hogyan lehet bírósághoz fordulni?

Franciaország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Bírósághoz kell fordulnom vagy van más lehetőség is?

Lehetőség van alternatív vitarendezési módszerek alkalmazására. Itt tudhat meg többet erről a témáról.

2 Van határideje a perindításnak?

A perindítás határideje az ügytől függően változik. A perindítás határidejére vonatkozóan jogi tanácsadótól vagy az állampolgári tanácsadó irodától kérhet felvilágosítást.

3 Ebben a tagállamban kell bírósághoz fordulnom?

Lásd: Melyik ország bírósága rendelkezik joghatósággal? – Franciaország

4 Amennyiben igen, úgy konkrétan melyik bírósághoz kell fordulnom ebben a tagállamban, tekintettel lakóhelyemre és a másik fél lakóhelyére vagy az ügyem egyéb körülményeire?

Lásd: Melyik ország bírósága rendelkezik joghatósággal? – Franciaország

5 Konkrétan melyik bírósághoz kell fordulnom ebben a tagállamban, tekintettel az ügyem jellegére és a pertárgy értékére?

Lásd: Melyik ország bírósága rendelkezik joghatósággal? – Franciaország

6 Magam is indíthatok keresetet vagy közvetítőn – például ügyvéden – keresztül kell bírósághoz fordulnom?

  • Bizonyos esetekben az eljárás kezdetétől fogva ügyvédnek kell segítenie Önt a bíróságon.

Az összevont bíróságok (tribunal judiciaire) előtt főszabály szerint ügyvédi képviselettel kell eljárni. Vannak azonban kivételek, így például a kereskedelmi bérleti szerződésekkel kapcsolatos ügyek vagy a védelmi jogvitákkal foglalkozó bírói tanács (juge des contentieux de la protection) hatáskörébe tartozó ügyek.

A családjogi bíróság (juge aux affaires familiales) előtt nem kötelező az ügyvédi képviselet a szülői felügyeleti jog átruházására vonatkozó ügyekben, a házasság felbontását követő eljárásokban, valamint a szülői felügyeleti jogra, a házasság költségeihez való hozzájárulás megállapítására és a tartási kötelezettségekre vonatkozó ügyekben.

A kereskedelmi bíróságok (tribunal de commerce), a végrehajtási bíróságok (juge de l'exécution), a fiatalkorúak bírósága (juge des enfants), a szociális ügyek bírósága (tribunal des affaires sociales), a munkaügyi bíróság (conseil des prud'hommes) és a mezőgazdasági földek bírósága (tribunal paritaire des baux ruraux) előtt nem kötelező az ügyvédi képviselet.

  • A francia jog szerint a perindításnak két módja van.

Ha az eljárást idézéssel kell megindítani, bírósági végrehajtó szolgálatait kell igénybe venni. Azonban nincs szükség bírósági végrehajtóra, ha az eljárás egyoldalú vagy közös kérelemmel indítható meg.

Megjegyzendő, hogy az ideiglenes intézkedésekre (référés) vonatkozó kérelmek esetén az eljárást idézéssel kell megindítani.

A házassági bontópereket idézéssel vagy közös kérelemmel kell megindítani.

Az ügyet az egyik szülő, a gyám vagy maga a kiskorú egyszerű kérelemmel terjesztheti a fiatalkorúak bírósága elé.

Az ügy végrehajtási tanács elé viteléhez kötelező az idézés, kivéve a kitoloncolásra vonatkozó határozatokkal kapcsolatos végrehajtási eljárások esetében.

A kereskedelmi bíróságok előtt a bankváltókból (traite), váltókból (lettre de change), saját váltókból (billet à ordre) vagy tartozás átruházásából (bordereau de cession) eredő tartozásokra vonatkozó fizetési meghagyásos eljárást egyszerű kérelemmel lehet megindítani. Egyéb ügyekben az eljárást idézéssel kell megindítani.

A munkaügyi bíróság előtt kérelem útján indítható kereset, amely ajánlott levélben is benyújtható (ez azonban nem kötelező).

A felek a mezőgazdasági földek bíróságához kérelemmel vagy bírósági végrehajtó útján fordulhatnak. A felek közös kérelmet is benyújthatnak a bírósághoz, amelyben közösen előadják a bírónak a követeléseiket. Ezt a kérelmet a bírósági hivatal ügyintézőjéhez kell benyújtani.

7 A per megindításához pontosan hová kell benyújtanom a kereseti kérelmemet: a bíróság kezelőirodájához vagy hivatalához, vagy más igazgatási szervhez?

Minden tájékoztatás iránti kérelmet a bíróságok ügyfélszolgálatán kell intézni. Emellett a legtöbb bíróságon, közösségi igazságügyi központban (maisons de justice et du droit) és városházán (mairies) lehetőség van ingyenes jogi tanácsadás igénybevételére.

A követelés benyújtása érdekében a bíróság hivatalához kell fordulni.

8 Milyen nyelven terjeszthetem elő a kereseti kérelmemet? Ez szóban is lehetséges, vagy írásban kell megtennem? Elküldhetem a kereseti kérelmemet faxon vagy e-mailben?

Kizárólag a francia nyelv fogadható el. A tárgyalás során a felet tolmács segítheti, a bírók azonban nem kötelesek tolmácsot alkalmazni, ha ismerik a fél által használt nyelvet.

A kérelmeket írásban kell benyújtani.

A jelenlegi szabályozás szerint a polgári bíróságokon nem lehet faxon vagy e-mailben eljárást indítani.

2021 eleje óta a bírósági eljárásokban részt vevő polgároknak szóló portálon (Portail du justiciable) online perindítási szolgáltatás érhető el. Ez a portál a következő esetekben alkalmazható: a sértett arra irányuló kérelme esetében, hogy az eljáráshoz pótmagánvádlóként csatlakozzon azt követően, hogy értesítést kapott a bíróságtól; a nagykorúak védelmére irányuló intézkedések kezelése iránt a gyámügyi tanácshoz benyújtott kérelmek esetében; valamint a családjogi bíróság előtt kérelemre megindított, kötelező ügyvédi képviselet nélküli eljárások esetében.

9 Vonatkoznak-e speciális formai előírások a perindításra, vagy ha nem, akkor hogyan kell előadnom az ügyemet? Vannak-e olyan iratok, amelyeket csatolni kell az ügy aktájához?

A francia Formanyomtatványok Nyilvántartási és Felülvizsgálati Központja (CERFA) biztosítja az eljárások bíróság előtti megindításához szükséges kérelmek formanyomtatványait. A beadványnak a felperesre és az ellenérdekű félre vonatkozó információkat, valamint az ügy tárgyára vonatkozó dokumentumokat kell tartalmaznia, amelyeket az adott esettől függően a kereset benyújtásakor a bírósági hivatalnak, illetve a tárgyaláson a bírónak kell benyújtani.

10 Kell-e bírósági illetéket fizetnem? Ha igen, mikor? A kereseti kérelmem előterjesztésétől kezdve kell ügyvédet fizetnem?

Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés első fokon ingyenes. Főszabály szerint a kereset benyújtásakor nem kell az államnak díjat fizetni, kivéve az olyan kereskedelmi ügyeket, amelyekben meghatározott bírósági illetékek érvényesülnek.

A díjak az eljárások lefolytatásának költségeit fedezik. Ezek közé tartozik a tanúk költségeinek megtérítése, a szakértői díjak kifizetése, valamint a bírósági végrehajtók és az ügyvédek költségeinek megtérítése, ide nem értve a díjaikat. Egyes díjakat az eljárás megindulásakor kell kifizetni. Az eljárás végén a bíró főszabály szerint a pervesztes felet kötelezi a költségek megfizetésére, kivéve, ha az költségmentességben részesült.

Az ügyvédek díjaira az ügyfeleikkel kötött megállapodásban szereplő feltételek vonatkoznak. Az ügyvédek az ügyfeleiktől előleget kérhetnek, amely egy előre vagy az ügyvédek által végzett munka során megfizetett összeg.

11 Kérelmezhetek költségmentességet?

Amennyiben a költségmentességet igénylő fél forrásai nem lépik túl az évente meghatározott jogosultsági küszöböt, a fél költségmentességben részesülhet (amely küszöb 2020-ban a teljes költségmentesség esetében 1043 EUR, a részleges költségmentesség esetében pedig legfeljebb 1564 EUR). A küszöbök a felperes családi helyzetére tekintettel módosíthatók (lásd: „Költségmentesség – Franciaország”).

12 Hivatalosan mely időponttól tekintik benyújtottnak a keresetemet? Kapok-e a hivataloktól visszajelzést arra vonatkozóan, hogy az ügyemet megfelelően terjesztettem-e elő?

A kereset benyújtottnak minősül:

  • az idézés másolatának a bírósági hivatalhoz történő benyújtásával;
  • a kérelem bírósági hivatalhoz történő benyújtásával vagy nyilvántartásba vételével.

A felperesek nem kapnak megerősítést a követelésük érvényességéről.

13 Kapok-e részletes tájékoztatást az elkövetkező események időrendjéről (pl. a perbebocsátkozás határidejéről)?

A bíróság hivatala nyújthat az eljárásra és a tárgyalás kitűzött dátumára vonatkozó információt.

Kapcsolódó linkek

Az Igazságügyi Minisztérium honlapja

Utolsó frissítés: 08/03/2022

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.