Hogyan lehet bírósághoz fordulni?

Írország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Bírósághoz kell fordulnom vagy van más lehetőség is?

A bírósághoz fordulás gyakran a végső eszköz olyan esetekben, amelyekben a jogvita rendezésének egyéb módszerei sikertelenek voltak. A bírósághoz fordulás helyett alternatív vitarendezési eljárást is lehet alkalmazni. (Lásd az „Alternatív vitarendezésről” szóló tájékoztatót.)

2 Van határideje a perindításnak?

A perindítás határideje az ügytől függően változik. A határidőkre vonatkozó kérdésekben jogi tanácsadó vagy a polgárok tájékoztatásáért felelős iroda igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésre vonatkozó információjának segítségével lehet választ találni.

3 Ebben a tagállamban kell bírósághoz fordulnom?

Lásd a Hatáskör és illetékesség című tájékoztatót.

4 Amennyiben igen, úgy konkrétan melyik bírósághoz kell fordulnom ebben a tagállamban, tekintettel lakóhelyemre és a másik fél lakóhelyére vagy az ügyem egyéb körülményeire?

Az alsóbb fokú (azaz a körzeti és kerületi) bíróságok esetében az ügyben illetékes bíróságot az a földrajzi hely határozza meg, ahol az alperes vagy az alperesek egyikének lakóhelye, munkavégzésének vagy üzletvitelének helye van. A legtöbb szerződésre vonatkozó ügyben a megfelelő kerület vagy körzet a szerződés megkötésének vélelmezett helye; a jogellenes károkozásra vonatkozó esetekben ez a jogellenes károkozás vélelmezett helye; a családjogi eljárásokban a kérelmező lakóhelye; az ingatlan bérletére vagy tulajdonára vonatkozó ügyekben pedig az eljárás tárgyát képező ingatlan fekvése szerinti hely.

A bíróságok hatáskörére és illetékességére vonatkozó további részletekről lásd a „Hatáskör és illetékesség” című tájékoztatót.

Írország Bírósági Szolgálatának honlapja mutatja be a bírósági rendszer felépítését. A Bírósági Szolgálat emellett A bíróságok bemutatása című ismertetőt is közzétesz a nyilvánosság számára. A bírósági rendszerre vonatkozóan további információt a Polgárok tájékoztatásáért felelős testülettől szerezhet be.

5 Konkrétan melyik bírósághoz kell fordulnom ebben a tagállamban, tekintettel az ügyem jellegére és a pertárgy értékére?

A megfelelő bíróságot a követelés jellege (szerződéses, jogellenes károkozás stb.) és értéke határozza meg.

A további részletekről lásd a „Hatáskör és illetékesség” című tájékoztatót.

6 Magam is indíthatok keresetet vagy közvetítőn – például ügyvéden – keresztül kell bírósághoz fordulnom?

Nincs minden esetben szükség a közvetítővel való eljárásra, erről Ön szabadon dönthet, és ez az ügy bonyolultságától függ. Amennyiben úgy dönt, hogy közvetítővel jár el, ügyvédet kell alkalmaznia. Az Ügyvédi Kamara az ügyvédi hivatás akkreditálásáért és igazgatásáért felelős testület.

7 A per megindításához pontosan hová kell benyújtanom a kereseti kérelmemet: a bíróság kezelőirodájához vagy hivatalához, vagy más igazgatási szervhez?

A keresetet a megfelelő bírósági szolgálati irodánál kell benyújtani, a követelt összegtől függően (a megfelelő bíróságra vonatkozó részletekről lásd a „Hatáskör és illetékesség” című tájékoztatót). Egész Írország területén megtalálhatóak bírósági szolgálati irodák, amelyek címeit és ügyfélfogadási idejét a Bírósági Szolgálat weboldalán találja.

8 Milyen nyelven terjeszthetem elő a kereseti kérelmemet? Ez szóban is lehetséges, vagy írásban kell megtennem? Elküldhetem a kereseti kérelmemet faxon vagy e-mailben?

Írországban a kérelmeket angol vagy ír nyelven lehet benyújtani. A kérelmet a kérelem benyújtásának helye által meghatározott formában kell benyújtani. A kérelmet nem lehet faxon vagy e-mailben benyújtani, azt személyesen kell átadni a bírósági szolgálat irodájánál. A kérelmeket nem lehet szóban benyújtani.

9 Vonatkoznak-e speciális formai előírások a perindításra, vagy ha nem, akkor hogyan kell előadnom az ügyemet? Vannak-e olyan iratok, amelyeket csatolni kell az ügy aktájához?

A keresetek benyújtására külön formanyomtatványok állnak rendelkezésre, amelyek nagy része letölthető a Bírósági Szolgálat weboldaláról, a többi pedig a bírósági eljárási szabályzatokban található. Ezek a formanyomtatványok meghatározzák, hogy a kérelemnek milyen elemeket kell tartalmaznia. Bizonyos korlátozott mértékű felvilágosítást a Bírósági Szolgálat tisztviselői is nyújtanak, de e tisztviselők kizárólag eljárási információkkal szolgálhatnak, mivel nem jogosultak a követelés érdemi részére vagy a megfelelő eljárásra vonatkozó segítségnyújtásra.

10 Kell-e bírósági illetéket fizetnem? Ha igen, mikor? A kereseti kérelmem előterjesztésétől kezdve kell ügyvédet fizetnem?

A bírósági díjakat, vagyis a bírósági illetékeket a legtöbb típusú kérelem esetében meg kell fizetni. Az illetékeket a kérelem megfelelő bírósági szolgálati irodánál történő benyújtásakor kell megfizetni. A különböző illetékekre vonatkozó részleteket a Bírósági Szolgálat weboldalán találja. Az esetlegesen igénybe vett ügyvédnek fizetendő díjak különböznek ezektől a díjaktól, és azokért a Bírósági Szolgálat nem felel. Amennyiben ügyvédet alkalmaz, ő adhat felvilágosítást a megfizetendő illetékek mértékéről és azok megfizetésének idejéről.

11 Kérelmezhetek költségmentességet?

Lásd a „Költségmentességről” szóló tájékoztatót.

12 Hivatalosan mely időponttól tekintik benyújtottnak a keresetemet? Kapok-e a hivataloktól visszajelzést arra vonatkozóan, hogy az ügyemet megfelelően terjesztettem-e elő?

A kereset hivatalos benyújtására akkor kerül sor, amikor a bírósági szolgálat irodája kibocsájtja a követelést. Attól függően, hogy melyik bíróságot kereste meg ügyével, elképzelhető, hogy erre nem kerül sor a másik fél számára történő kézbesítésig. A kis értékű követelések bíróságán a bírósági hivatalvezető küldi meg a követelést a másik félnek. A többi bíróságon Önnek kell a követelést kézbesítenie, vagy közvetítőt kell alkalmaznia, aki ezt megteszi Ön helyett. Ennek annál a bírósági szolgálati irodánál tud utánajárni, ahol benyújtotta követelését. A Bírósági Szolgálat tisztviselői értesítik Önt, ha nem teljesítette a követelés benyújtásához szükséges eljárási követelményeket, de a bíró hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy az ügy megfelelően megindításra került-e.

13 Kapok-e részletes tájékoztatást az elkövetkező események időrendjéről (pl. a perbebocsátkozás határidejéről)?

Az egyes bíróságok eljárási szabályzatai határozzák meg a határidőket, erre vonatkozó információt annál a bírósági szolgálati irodánál szerezhet be, ahol benyújtotta a kérelmét.

Utolsó frissítés: 12/04/2023

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.