Jak wnieść sprawę do sądu?

Po ustaleniu, który sąd w którym państwie członkowskim jest właściwy do rozpoznania sprawy, jakie dalsze kroki podjąć?

Osoba, która chce wnieść sprawę do sądu, musi zdawać sobie sprawę, że istnieją określone krajowe przepisy procesowe, do których należy się zastosować. Są one różne w zależności od trybu, w jakim dana sprawa jest kierowana do sądu, ale ich zasadniczym celem jest ułatwienie przedstawienia istotnych okoliczności faktycznych i prawnych w wystarczająco jasny i wyczerpujący sposób, tak by umożliwić sądowi ocenę dopuszczalności i istoty sprawy.

Tryb wnoszenia sprawy do sądu jest różny w zależności od państwa członkowskiego. Istnieją również różnice wewnątrz państw członkowskich, ze względu na charakter i okoliczności pozwu oraz rodzaj sądu. Wniesienie niektórych rodzajów spraw do niektórych sądów może wymagać wypełnienia formularza lub skompletowania akt sprawy. W niektórych przypadkach można wnieść pozew ustnie.

Powyższe różnice wynikają z tego, że bardzo zróżnicowane są również same spory kierowane do sądów: już ze  swej natury spory mogą być mniej lub bardziej trudne do rozstrzygnięcia. Bardzo ważne jest upewnienie się, że niczego nie brakuje, by ułatwić pracę sędziemu, dać drugiej stronie możliwość odpowiedniej obrony i zapewnić sprawny przebieg całego postępowania.

Aby uzyskać szczegółowe informacje krajowe, należy kliknąć na flagę kraju.

Jeżeli spór toczy się w sprawie, w której nie wszystkie okoliczności faktyczne dotyczą tego samego kraju, należy sprawdzić, które prawo zostanie zastosowane przez sąd w toku orzekania.

Ostatnia aktualizacja: 03/04/2024

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.