În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Cum puteți sesiza o instanță de judecată

Anglia şi Ţara Galilor
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?

În Anglia și Țara Galilor, guvernul dorește ca oamenii să își poată soluționa litigiile într-un mod rapid, eficient și rentabil și ca aceștia să dispună de o serie de opțiuni, nu să se bazeze doar pe instanțe. Soluționarea alternativă a litigiilor (SAL) se referă mai degrabă la rezolvarea problemelor, decât la impunerea unor soluții și, în multe cazuri, aceasta poate oferi soluții creative și cuprinzătoare la problemele care nu pot fi soluționate în cadrul procesului judiciar.

Exemple de SAL includ medierea și arbitrajul; Ministerul Justiției dispune chiar de o pagină de sesizare a mediatorilor cu formare în domeniu care oferă servicii de mediere contra unui onorariu fix sau flexibil. Există, de asemenea, un serviciu gratuit de mediere telefonică oferit în cauzele contestate referitoare la filierele de cereri cu valoare redusă (Small Claims Track Cases), cu condiția ca părțile să fie de acord cu acesta. În cazul în care părțile apelează la SAL și nu ajung la un acord, nu mai există niciun aspect care să împiedice continuarea acțiunii prin intermediul procesului judiciar.

În cazul în care vă adresați instanței, procedura este reglementată de normele de procedură civilă.

Informațiile de mai jos vă pot ajuta să decideți asupra celei mai bune modalități de soluționare a litigiului dumneavoastră, însă ele vă oferă doar o idee generală referitoare la ceea ce se poate întâmpla. Ele nu explică totul despre regulamentele, costurile și procedurile judiciare care pot afecta diferite tipuri de cereri în diferite moduri. De asemenea, trebuie să țineți cont de faptul că, chiar dacă aveți câștig de cauză, instanța nu vă poate garanta că veți putea obține sumele de bani care vă sunt datorate.

2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?

Există termene limită sau termene de prescripție în care ar trebui introdusă o acțiune în justiție. Termenul general de prescripție este de șase ani de la o dată relevantă – de exemplu, data încălcării contractului sau data la care a fost suferit prejudiciul sau, în unele cazuri, data la care s-a constatat existența unui prejudiciu. Alte termene de prescripție includ un an pentru defăimare sau trei ani pentru neglijență clinică și vătămare corporală. Anumite termene de prescripție, dar nu toate, pot fi găsite în Legea din 1980 privind termenele de prescripție (Limitation Act 1980). Problema termenelor poate fi clarificată împreună cu un avocat, un consilier juridic sau la un birou de informare a cetățenilor (Citizens Advice Bureau) din Regatul Unit.

3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?

În majoritatea cazurilor, trebuie să vă adresați instanței din statul membru în care a luat naștere litigiul. Există unele excepții de la această regulă, care depind de obiectul litigiului[1] și există o procedură europeană, care presupune în principal documente pe hârtie, cu privire la cererile cu valoare redusă. Mai multe informații sunt disponibile la Centrul European al Consumatorilor din Regatul Unit (UK European Consumer Centre).

[1] Cauze care implică obligații contractuale, daune-interese, contracte încheiate cu consumatorii și contracte de muncă, brevete/mărci comerciale și dreptul de proprietate sau dreptul de închiriere asupra unor bunuri imobile

4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte aspecte ale cauzei mele?

Partea 7 din CPR și Instrucțiunile practice de însoțire pot contribui la stabilirea modului și a locului de inițiere a procedurilor. Pagina „Competență” oferă mai multe informații referitoare la instanța din Anglia și Țara Galilor la care trebuie să se introducă o acțiune. Detalii referitoare la adresele instanțelor pot fi găsite pe site-ul web al Ministerului Justiției.

5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?

Din nou, partea 7 și pagina „Competență” vor oferi mai multe informații referitoare la instanța din Anglia și Țara Galilor la care trebuie să se introducă o acțiune. Detalii referitoare la adresele instanțelor pot fi găsite pe site-ul web al Ministerului Justiției.

6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?

Nu există obligativitatea ca o persoană să solicite consultanță sau să fie reprezentată de un avocat; într-o cauză simplă în materie de datorii, este posibil să nu considerați necesară consultarea unui avocat. Cu toate acestea, ca regulă generală, în cazul în care cererea dumneavoastră se referă la o sumă mai mare de 10 000 GBP, în special dacă aceasta include o acțiune în despăgubiri („daune-interese”), se recomandă consultarea unui avocat.

În cazul în care suma pe care o solicitați este mai mică sau egală cu 10 000 GBP și este contestată, puteți aduce la audiere o persoană care să ia cuvântul în numele dumneavoastră. Un așa-numit „reprezentant nespecializat” (lay representative) poate fi un soț/o soție, o rudă, un prieten sau un consultant.

Alte tipuri de cereri, de exemplu cererile de despăgubire pentru vătămări corporale, pot fi mai complicate și ar fi de preferat să obțineți asistență și consultanță profesională, indiferent de valoarea cererii dumneavoastră.

Pentru multe tipuri de cereri există o „procedură preliminară a medierii” (pre-action protocol) [1] care stabilește acțiunile pe care instanța se așteaptă să le fi întreprins înainte de formularea cererii dumneavoastră. Aceasta implică acțiuni precum adresarea unei scrisori persoanei împotriva căreia formulați cererea pentru a prezenta detaliile cererii dumneavoastră, schimbul de elemente de probă, punerea la dispoziție a dosarului dumneavoastră medical dacă cererea dumneavoastră are ca obiect vătămarea corporală și încercarea de a conveni asupra expertului medical la care veți apela.

Rețineți că trebuie, de asemenea, să vă dovediți cererea. În acest scop, aveți nevoie de probe, de exemplu un raport din partea medicului dumneavoastră sau declarații din partea martorilor care au văzut accidentul dumneavoastră. De asemenea, trebuie să efectuați o evaluare realistă a valorii daunelor-interese pe care le solicitați. Puteți economisi timp și bani dacă întrebați mai întâi un avocat sau un consultant dacă merită să formulați o cerere și, în caz afirmativ, care este cel mai bun mod de a o întocmi, de ce probe aveți nevoie și care este valoarea daunelor-interese pe care să le solicitați.

Dacă formulați o cerere în numele unei societăți cu răspundere limitată, este posibil să aveți nevoie de un avocat care să se prezinte la audiere pentru dumneavoastră. Aceasta va depinde de sumele pe care le solicitați și de tipul de audiere.

[1] Există o serie de alte proceduri preliminare ale medierii, cum ar fi cele privind litigiile în materie de construcții și inginerie, defăimare, soluționarea litigiilor clinice, neglijență profesională și controlul jurisdicțional. Copii ale tuturor celor de mai sus sunt disponibile la o instanță sau pe site-ul web al Ministerului Justiției.

7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă parte?

Normele referitoare la inițierea unei proceduri civile sunt prevăzute în partea 7 din Normele de procedură civilă[1], care trebuie interpretate în coroborare cu instrucțiunea practică de însoțire. Regula de bază este că, în absența unei norme sau a unei instrucțiuni practice, o cerere din Anglia și Țara Galilor poate fi introdusă la orice centru de audieri de pe lângă o instanță civilă (County Court); în practică, doar cererile pecuniare introduse pe lângă instanțele civile trebuie depuse online sau publicate pe site-ul Money Claims on Line din Salford; există și o procedură online complementară pentru cererile în materie de drepturi de proprietate.

Anumite cereri, cum ar fi cele introduse în temeiul procedurii prevăzute în Legea creditelor de consum (Consumer Credit Act)[2], trebuie introduse la centrul de audieri al instanței civile în raza căreia pârâtul își are reședința sau își desfășoară activitatea. Unele centre de audieri dispun de echipamente electronice de comunicare; normele în această materie sunt prevăzute în partea 5 din CPR și în instrucțiunea practică de însoțire, cu norme speciale pentru Înalta Curte. Datele de contact ale Înaltei Curți (High Court) pot fi găsite online aici.

Personalul instanțelor nu poate oferi consultanță cu privire la valabilitatea unei cereri și nici cu privire la caracterul adecvat al acțiunii alese de dumneavoastră. Puteți obține consultanță din partea biroului de informare a cetățenilor sau a centrului juridic de care aparțineți.

[1] Op cit

[2] CPR PD 7B5

8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea prin fax sau prin e-mail?

Cererile trebuie să fie completate în scris și în limba engleză, deși există echipamente destinate vorbitorilor de limba galeză. Astfel cum s-a menționat mai sus, există posibilități de comunicare electronică cu instanțele de judecată, atât pentru introducerea cererilor, cât și pentru depunerea cererilor de măsuri provizorii, precum și pentru comunicarea generală cu instanța. Orientări pe această temă pot fi găsite aici.

9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?

În general, pentru a introduce o cerere, trebuie să completați formularul N1; există și alte formulare pentru chestiuni specifice, cum ar fi drepturile de proprietate. Formularul N1 conține note orientative destinate reclamantului. Puteți solicita asistență din partea unui birou de informare a cetățenilor. Notele orientative oferă detalii cu privire la informațiile care ar trebui incluse în cererea dumneavoastră. La depunerea documentelor, trebuie să faceți o copie pentru dumneavoastră, una pentru instanță și câte una pentru fiecare pârât împotriva căruia este îndreptată cererea. Instanța va comunica pârâților o copie sigilată.

Există o serie de alte formulare care pot fi utilizate în cadrul altor tipuri de proceduri sau pentru etapele ulterioare ale unei cereri. Acestea sunt, de asemenea, disponibile la o instanță sau pe site-ul web al Ministerului Justiției.

10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?

De obicei, trebuie să plătiți o taxă pentru introducerea cererii dumneavoastră. Nivelul taxei va depinde de suma pe care o solicitați. În cazul în care pârâtul nu plătește la pronunțarea hotărârii sau declară că suma de bani nu este datorată, iar cererea dumneavoastră este în continuare contestată (defended), este posibil să fiți nevoit să plătiți taxe suplimentare. În cazul în care aveți câștig de cauză, taxele se vor adăuga la suma care vă este datorată de către pârât. De asemenea, este posibil să vi se acorde anumite costuri pentru a vă despăgubi pentru timpul pierdut la locul de muncă, deși această sumă nu va acoperi neapărat suma totală pierdută.

În anumite circumstanțe, de exemplu dacă primiți sprijin pentru venit, este posibil să aveți posibilitatea de a solicita o scutire de la plata taxelor. Informații complete referitoare la taxele judiciare pot fi obținute prin intermediul unei broșuri disponibile pe site-ul web al Ministerului Justiției. Aici veți găsi și detalii cu privire la situațiile în care plata unei taxe ar putea să nu fie necesară.

Pot exista și alte cheltuieli. În cazul în care pârâtul contestă cererea pe care ați formulat-o, este posibil să aveți nevoie de martori cu ajutorul cărora să spuneți instanței ce s-a întâmplat. Este posibil să fiți nevoit să plătiți cheltuielile de deplasare ale acestora către și de la instanță, precum și banii pe care i-ar fi câștigat în ziua respectivă. Cu toate acestea, în cazul în care obțineți câștig de cauză, instanța poate obliga pârâtul să plătească aceste cheltuieli.

De asemenea, este posibil să fiți nevoit să obțineți un raport din partea unui expert precum un medic, un mecanic sau un inspector. De asemenea, este posibil să fie nevoie să îi solicitați acestui expert să se prezinte la o audiere în instanță pentru a depune mărturie în numele dumneavoastră. Va trebui să plătiți cheltuielile și onorariile experților, dar, din nou, dacă obțineți câștig de cauză, instanța poate obliga pârâtul să le plătească.

În cazul în care cererea dumneavoastră are ca obiect o sumă fixă de bani („suma specificată”), iar pârâtul este o persoană care vă contestă cererea, cererea dumneavoastră poate fi transferată instanței locale de care aparține pârâtul. Aceasta poate însemna că veți fi nevoit să călătoriți la o anumită distanță pentru orice audiere care are loc. Dacă obțineți câștig de cauză, puteți să solicitați rambursarea costurilor de călătorie și o parte substanțială din pierderile de venituri suferite.

Sumele care pot fi solicitate pentru costurile aferente martorilor, experților și consultanței juridice sunt limitate la filiera de cereri cu valoare redusă.

În cazul în care limba engleză nu este limba dumneavoastră maternă și aveți nevoie de un interpret, instanța nu va fi în măsură să vă ajute să găsiți unul. Va trebui să faceți acest lucru pe cont propriu și să plătiți onorariile aferente serviciilor de interpretare.

Onorariile avocaților sunt de obicei datorate la finalizarea cauzei. În cazul în care aveți câștig de cauză, instanța poate obliga pârâtul la plata parțială sau integrală a onorariilor avocaților. Cu toate acestea, în cazul în care aveți un avocat iar cererea dumneavoastră are ca obiect o sumă mai mică de 5 000 GBP, va trebui să plătiți, în general, pentru asistența oferită, chiar dacă aveți câștig de cauză. De asemenea, ar trebui să aveți în vedere faptul că, deși instanța poate pronunța o hotărâre în favoarea dumneavoastră (aceasta însemnând obligarea pârâtului la plata unei sume către dumneavoastră), instanța nu va lua în mod automat măsuri pentru a se asigura că suma de bani este plătită. În cazul în care pârâtul nu plătește, va trebui să solicitați instanței să ia măsuri (denumite „executarea hotărârii dumneavoastră”) pentru care este posibil să fie nevoie să plătiți încă o taxă. Mai multe informații referitoare la executarea hotărârilor pot fi obținute într-o serie de broșuri.

11 Pot să solicit asistenţă judiciară?

Există diferite tipuri de finanțare juridică limitată disponibilă în anumite materii civile. Tipul de finanțare și eligibilitatea pentru primirea acesteia depind de o serie de factori, inclusiv de tipul acțiunii în justiție și de veniturile solicitantului. Mai multe informații sunt disponibile pe următorul site web privind asistența judiciară.

12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire la introducerea corectă a acţiunii?

Data la care începe procedura este data la care instanța emite un formular de cerere. Data emiterii este înregistrată de instanță printr-o ștampilă cu dată aplicată fie pe formularul de cerere aflat la dosarul instanței, fie pe adresa care a însoțit formularul de cerere în momentul primirii de către instanță. Dacă din formularul de cerere lipsesc informații necesare sau dacă există erori evidente, instanța nu va emite cererea și vă va returna formularul. În cazul în care cererea este emisă, instanța vă va trimite o notificare de emitere care furnizează detalii privind data emiterii și data la care cererea a fost trimisă pârâtului.

13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru înfăţişare)?

Da.

După emiterea cererii și comunicarea formularului de cerere N1 și a documentelor justificative către pârâți, aceștia din urmă au la dispoziție 14 zile pentru a depune o contestație și/sau a contesta competența. După depunerea contestației, instanța va emite o alocare provizorie către o filieră (track), precum și un chestionar cu instrucțiuni (Directions Questionnaire) care trebuie returnat într-un termen stabilit. După primirea chestionarului cu instrucțiuni, cauza va fi transferată unei instanțe corespunzătoare; în general, acesta este centrul de audieri al instanței civile locale de care aparține pârâtul. Curtea se va asigura că părțile sunt informate cu privire la toate datele la care trebuie finalizate acțiunile.

Linkuri relevante

În răspunsurile de mai sus au fost furnizate linkuri cu relevanță specifică. Linkurile următoare au un caracter mai general:

Ministerul Justiției

Asistență juridică/judiciară

Legal Services Commission (Comisia pentru servicii juridice)

Bar Council of England and Wales (Asociația Barourilor din Anglia și Țara Galilor)

Law Society of England and Wales (Uniunea Avocaților din Anglia și Țara Galilor)

Biroul de informare a cetățenilor (Citizens Advice)

Ultima actualizare: 30/09/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.