Cum puteți sesiza o instanță de judecată

Irlanda
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?

Acțiunea în instanță este deseori ultima măsură, după eșuarea celorlalte încercări de soluționare a unui litigiu. O alternativă pentru acțiunea în instanță este utilizarea procedurilor alternative de soluționare a litigiilor. (Consultați fișa informativă cu privire la „Soluționarea alternativă a litigiilor”).

2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?

Termenele pentru introducerea acțiunilor în instanță variază în funcție de cauză. Problema termenelor poate fi clarificată împreună cu un consilier juridic sau la un birou de informare a cetățenilor privind accesul la justiție.

3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?

Consultați fișa informativă cu privire la „Competența instanțelor”.

4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte aspecte ale cauzei mele?

În cazul instanțelor inferioare (mai exact, al tribunalelor itinerante și al celor districtuale), instanța competentă pe lângă care se poate introduce o acțiune este determinată de regiunea în care locuiește pârâtul sau unul dintre pârâți sau în care acesta își exercită profesia, ocupația sau în care își desfășoară activitatea. În majoritatea cauzelor privind contracte, districtul sau circumscripția judiciară corespunzătoare este cea în care se presupune că a fost întocmit contractul; în cauzele care privesc fapte ilicite, este cea în care se presupune că a fost comisă o faptă ilicită; în cadrul procedurilor legate de dreptul familiei, este cea în care locuiește reclamantul și în cauzele referitoare la contracte de închiriere sau titluri pentru bunuri imobile, este cea în care este situat spațiul sau terenul care face obiectul procedurilor respective.

Pentru detalii suplimentare privind jurisdicțiile instanțelor, consultați fișa informativă privind „Competența instanțelor

Site-ul web al Serviciului instanțelor din Irlanda oferă informații privind structura instanțelor. Acesta publică, de asemenea, o broșură intitulată Explaining the Courts (Explicații privind instanțele) pentru informarea publicului. Detalii suplimentare privind sistemul judiciar sunt disponibile și pe Platforma de informare a cetățenilor.

5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?

Instanța corespunzătoare la care se introduce o acțiune este determinată de natura (contract, faptă ilicită etc.) și de valoarea acesteia.

Pentru detalii suplimentare, consultați fișa informativă cu privire la „Jurisdicția instanțelor”.

6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?

Nu este întotdeauna necesară utilizarea unui intermediar, dvs. decideți, iar acest aspect va depinde de complexitatea cauzei dvs. Dacă decideți să utilizați un intermediar, trebuie să apelați la un avocat. Asociația juridică este organismul care acreditează și guvernează profesia de avocat.

7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă parte?

Cererea trebuie depusă la biroul corespunzător al Serviciului instanțelor, în funcție de valoarea despăgubirii pe care o solicitați (pentru detalii suplimentare privind instanța corespunzătoare, consultați fișa informativă cu privire la „Competența instanțelor”). Există birouri ale Serviciului instanțelor pe tot teritoriul Irlandei; detaliile privind adresa și programul de lucru ale acestora sunt disponibile pe site-ul web al Serviciului instanțelor.

8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea prin fax sau prin e-mail?

În Irlanda, cererea poate fi redactată în limba engleză sau irlandeză. Cererea trebuie să fie redactată pe un formular tipizat, specific jurisdicției în care înaintați plângerea. Cererea nu poate fi trimisă prin fax sau e-mail, ci trebuie să o aduceți personal la biroul corespunzător al Departamentului de Organizare a Tribunalelor. Cererea nu poate fi făcută verbal.

9 Există formulare speciale pentru intentarea de acțiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?

Există formulare speciale pentru introducerea unei acțiuni; multe dintre acestea pot fi descărcate de pe site-ul web al Serviciului instanțelor, iar celelalte sunt cuprinse în Regulamentul instanțelor. Aceste formulare indică elementele care trebuie incluse în dosar. Puteți solicita anumite îndrumări limitate din partea funcționarilor de la Serviciului instanțelor, dar aceștia pot oferi doar informații procedurale, deoarece le este interzis să ofere consiliere cu privire la fondul unei plângeri sau recomandări privind modul de introducere a acesteia.

10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?

Cheltuielile de judecată, numite și taxe judiciare sunt plătibile în cazul majorității tipurilor de cereri. Taxele trebuie plătite când este depusă o cerere la biroul corespunzător al Serviciului instanțelor. Detaliile privind diferitele taxe sunt disponibile pe site-ul web al Serviciului instanțelor. Plățile către un avocat, dacă alegeți să apelați la acesta, au un regim special și nu sunt de competența Serviciului instanțelor. Dacă apelați la un avocat, acesta vă va comunica valoarea tarifului pe care îl va percepe și când trebuie să îl achitați.

11 Pot să solicit asistenţă judiciară?

Consultați fișa informativă cu privire la „Asistența juridică”.

12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire la introducerea corectă a acţiunii?

O acțiune este introdusă oficial în instanță, atunci când plângerea este emisă de biroul Serviciului instanțelor. În funcție de jurisdicția în care înaintați plângerea, aceasta poate să nu fie emisă înainte să fie transmisă părții adverse. În cazul instanțelor pentru cereri cu valoare redusă, grefierul instanței va trimite plângerea dvs. către partea adversă. În alte instanțe, va trebui să transmiteți dvs. plângerea sau să apelați la un intermediar care va face acest lucru în numele dvs. Puteți afla acest lucru la biroul Serviciului instanțelor unde ați decis să depuneți plângerea. Funcționarii Serviciului instanțelor vă vor comunica dacă ați îndeplinit toate cerințele procedurale de depunere a plângerii, dar judecătorul va fi cel care va decide dacă cauza dvs. este prezentată în mod adecvat.

13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru înfăţişare)?

Regulamentul fiecărei instanțe specifică termenele aplicabile și puteți verifica aceste informații la biroul Serviciului instanțelor unde depuneți plângerea

Ultima actualizare: 08/04/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.