În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Cum puteți sesiza o instanță de judecată

Scoţia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?

Prezentarea în instanță ar trebui să fie ultima soluție la care să apelați. Mai întâi trebuie să aveți în vedere alte modalități de soluționare a problemei. De exemplu, în cazul în care vi se datorează o sumă de bani, ați putea adresa o scrisoare persoanei care o datorează, prin care să o informați cu privire la suma pe care o datorează, motivul pentru care o datorează și măsurile pe care le-ați luat deja pentru a o recupera. Puteți include un avertisment care să precizeze că, în cazul în care nu va plăti până la data sugerată, veți iniția un proces în instanță. De asemenea, puteți lua în considerare soluționarea alternativă a litigiilor. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați fișa cu informații privind SAL.

2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?

În legislația din Scoția, există termene limită sau termene de prescripție în care trebuie introdusă o acțiune în justiție. Acestea sunt stabilite de conceptele juridice de prescripție și prescripție extinctivă. Termenele aplicabile depind de statut. Puteți afla dacă acțiunea specifică pe care doriți să o introduceți este supusă unor termene specifice, solicitând asistență din partea unui avocat sau a Biroului de informare a cetățenilor.

3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?

Legislația UE prevede norme specifice care stabilesc statul membru în care ar trebui formulate cererile.

Informații generale referitoare la ce instanțe soluționează, pe tipuri, cauzele din Scoția sunt furnizate în fișa: „Competență”.

4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte aspecte ale cauzei mele?

Informații generale referitoare la ce instanțe soluționează, pe tipuri, cauzele din Scoția sunt furnizate în fișa: „Competență”.

5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?

Informații generale referitoare la ce instanțe soluționează, pe tipuri, cauzele din Scoția sunt furnizate în fișa: „Competență”.

6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?

Nu există nicio cerință ca o persoană să fie reprezentată legal în instanțele civile din Scoția.

O persoană care se prezintă fără reprezentant legal este cunoscută ca „parte nereprezentată” (party litigant). O serie de orientări specifice sunt disponibile părților nereprezentate la Curtea Supremă (Court of Session): Orientări pentru părțile nereprezentate.

7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă parte?

Ar trebui să contactați mai întâi personalul administrativ din cadrul instanței. Puteți contacta instanța în scris, prin telefon sau personal. Dacă vă adresați în scris, aceasta vă va răspunde fie în scris, fie prin telefon, în termen de 10 zile lucrătoare.

Informații cu privire la programul de funcționare și datele de contact pot fi găsite pe site-ul web al Serviciului instanțe judecătorești din Scoția la secțiunea Sedii instanțe (Scottish Courts and Tribunals Service under Court and Tribunal Locations).

Serviciul instanțe judecătorești din Scoția pune la dispoziție personal instruit în mod corespunzător pentru a furniza serviciile administrative, tehnice și organizatorice necesare pentru buna funcționare a instanțelor, oferind, în același timp, un serviciu eficient și politicos utilizatorilor instanțelor. În acest sens, există o Cartă a utilizatorilor instanțelor (Court Users Charter) ale cărei detalii pot fi găsite pe site-ul web al Serviciului instanțe judecătorești din Scoția.

Personalul instanțelor judecătorești din Scoția nu deține calificare juridică și, prin urmare, nu vă poate oferi consultanță juridică. Dacă aveți nevoie de consultanță juridică, Uniunea Avocaților (Law Society) din Scoția poate furniza date de contact ale avocaților din zona dumneavoastră, iar Consiliul pentru asistență judiciară din Scoția (Scottish Legal Aid Board) poate oferi informații cu privire la eligibilitatea pentru asistență juridică.

8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea prin fax sau prin e-mail?

Acțiunile în justiție trebuie să fie introduse în limba engleză. Procedurile se desfășoară în limba engleză cu ajutorul interpreților, dacă se solicită acest lucru. Interpreții sunt remunerați de părțile la acțiune. Formularele necesare pentru introducerea unei acțiuni trebuie să fie depuse personal sau trimise instanței.

9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?

În general, pentru a introduce o cerere, trebuie să completați un formular. Normele de procedură pentru fiecare tip de instanță precizează ce formulare trebuie să fie utilizate pentru a introduce acțiuni la aceste instanțe.

Pentru mai multe informații referitoare la instanțe specifice, consultați site-ul web al Serviciului instanțe judecătorești din Scoția: Serviciul instanțe judecătorești din Scoția.

10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?

De obicei, trebuie să plătiți taxe judiciare la începutul procedurii. Taxele diferă în funcție de tipul de acțiune introdusă și de instanța în fața căreia a fost introdusă. Taxele sunt stabilite în legislația secundară [(denumită ordine referitoare la taxe (Fee Orders)] și sunt actualizate în mod periodic prin intermediul ordinelor de modificare a taxelor (Fee Amendment Orders). Pentru cele mai recente taxe, consultați site-ul web al Serviciului instanțe judecătorești din Scoția.

În anumite circumstanțe, puteți beneficia de scutire de la plata taxelor judiciare. Aceste circumstanțe sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul web al Serviciului instanțe judecătorești din Scoția.

Prezentarea în instanță implică taxe, dar pot exista și alte cheltuieli. De obicei, partea căzută în pretenții va fi responsabilă de plata cheltuielilor de judecată și a altor cheltuieli suportate de partea care are câștig de cauză, precum și a propriilor cheltuieli de judecată. În unele cazuri, judecătorul dispune de o anumită marjă de apreciere cu privire la suma pe care trebuie să o plătească partea căzută în pretenții. O parte care are câștig de cauză poate totuși să fie obligată să acopere costurile aferente propriilor săi martori sau rapoartelor de expertiză.

Onorariile avocaților sunt de obicei datorate la finalizarea cauzei. În cazul în care aveți câștig de cauză, instanța poate obliga pârâtul la plata parțială sau integrală a onorariilor avocaților. De asemenea, ar trebui să aveți în vedere faptul că, deși instanța poate pronunța o hotărâre în favoarea dumneavoastră (aceasta însemnând obligarea pârâtului la plata unei sume către dumneavoastră), instanța nu va lua în mod automat măsuri pentru a se asigura că suma de bani este plătită. În cazul în care pârâtul nu plătește, va trebui să solicitați instanței să ia măsuri (denumite „executarea hotărârii dumneavoastră”) pentru care este posibil să fie nevoie să plătiți încă o taxă. Mai multe informații referitoare la executarea hotărârilor pot fi obținute într-o serie de broșuri: Broșuri privind executarea hotărârilor judecătorești.

11 Pot să solicit asistenţă judiciară?

Există diferite tipuri de finanțare juridică disponibilă în materie civilă. Tipul de finanțare și eligibilitatea pentru primirea acesteia depind de o serie de factori, inclusiv de tipul acțiunii în justiție și de veniturile solicitantului. Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul web al Consiliului pentru asistență judiciară din Scoția.

12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire la introducerea corectă a acţiunii?

O acțiune este inițiată atunci când formularul, somația, citația sau petiția este comunicată pârâtului de către reclamant. Comunicarea se realizează, de obicei, prin poștă, dar poate fi efectuată și de către un executor judecătoresc regional (Sheriff Officer) sau un executor judecătoresc național (Messenger-at-arms).

În cazul în care un formular, o somație, o citație sau o petiție este prezentat(ă) unui grefier (Sheriff Clerk) pentru justificare [sau la Curtea Supremă, prezentat(ă) la grefa instanței pentru ștampilare], personalul administrativ va verifica documentul pentru a se asigura că au fost furnizate informațiile necesare. Personalul administrativ nu oferă consultanță juridică cu privire la fondul unei cauze. Instanța poate concluziona, chiar și după inițierea unei acțiuni, că acțiunea nu a fost introdusă în mod corect.

13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru înfăţişare)?

Documentele comunicate pârâtului îi vor furniza acestuia informații cu privire la modul de apărare a acțiunii, termenul și data la care va avea loc următoarea audiere.

Serviciul instanțe judecătorești din Scoția depune eforturi pentru a organiza toate audierile în cel mai scurt timp posibil. În cauzele civile, obiectivul este ca audierile de prezentare de probe (hearings on evidence) să aibă loc la 12 săptămâni de la data la care instanța a aprobat o audiere de prezentare de probe.

Linkuri relevante

Serviciul instanțe judecătorești din Scoția.

Consiliul pentru asistență judiciară din Scoția

Uniunea Avocaților din Scoția (avocați consultanți, inclusiv cei care beneficiază de drepturi extinse de a pleda)

Asociația Avocaților (Faculty of Advocates) (juriști)

Ultima actualizare: 24/09/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.