Cum puteți sesiza o instanță de judecată

Suedia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?

Se recomandă utilizarea sistemelor alternative de soluționare a litigiilor, precum medierea.

2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?

În anumite cazuri există dispoziții conform cărora cauza trebuie introdusă într-un anumit termen, în caz contrar putând fi prea târziu să se solicite, de exemplu, plata unei creanțe. Perioada de timp permisă pentru introducerea unei cauze în instanță variază în funcție de tipul cauzei respective. Dacă aveți întrebări privind termenul pentru introducerea unei acțiuni în justiție vă puteți adresa, de exemplu, unui consilier juridic sau unui consultant pentru probleme legate de drepturile consumatorilor.

3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?

Informațiile privind competența instanțelor sunt disponibile aici.

4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte aspecte ale cauzei mele?

Domiciliul dumneavoastră, domiciliul celeilalte părți și alți factori pot avea importanță pentru a stabili instanța care trebuie sesizată. Mai multe informații sunt disponibile aici.

5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?

Natura cauzei, suma care face obiectul litigiului și alte circumstanțe pot fi importante pentru stabilirea instanței care trebuie sesizată. Mai multe informații sunt disponibile aici.

6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?

Cetățenii pot introduce o acțiune în instanță în mod direct. Astfel, în Suedia nu există cerința de a fi reprezentat sau de a avea un avocat. De asemenea, nu există niciun monopol al avocaților, în sensul că un reprezentant sau consilier juridic nu trebuie să fie avocat.

Pe scurt, este posibilă introducerea unei acțiuni individual, fără a desemna un avocat.

7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă parte?

O cerere de chemare în judecată trebuie prezentată instanței. Aceasta poate fi depusă la grefa instanței, introdusă în cutia poștală a instanței, predată unui funcționar al instanței sau trimisă instanței prin poștă.

8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea prin fax sau prin e-mail?

În Suedia, limba folosită de instanțe este limba suedeză. Prin urmare, o cerere de chemare în judecată trebuie redactată în limba suedeză. Dacă un document a fost depus într-o altă limbă instanța poate în anumite cazuri să ceară unei părți să îl traducă. În anumite cazuri excepționale, instanța poate traduce documentele ea însăși.

O cerere de chemare în judecată trebuie prezentată în scris și semnată personal. Dacă, de exemplu, cererea nu este semnată personal, ci este depusă prin fax sau e-mail, instanța trebuie să solicite confirmarea cererii prin intermediul unui document original semnat. Dacă nicio astfel de confirmare nu este transmisă, cererea va fi respinsă.

9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?

Nu există nicio cerință referitoare la folosirea unor formulare speciale pentru introducerea unei acțiuni în instanță. Există un formular de chemare în judecată pentru cauzele de drept civil, care poate fi folosit indiferent de suma care face obiectul litigiului. Formularul este disponibil pe site-ul Administrației Instanțelor Naționale Suedeze („Domstolsverket”) în limba suedeză și limba engleză.

O cerere de chemare în judecată trebuie să conțină informații privind părțile, o declarație privind pretențiile, temeiul pretențiilor, informații privind probele pe care se bazează cererea și ceea ce trebuie să dovedească fiecare probă și informații privind circumstanțele pentru stabilirea instanței competente pentru examinarea cauzei.

Probele scrise pe care se bazează cererea trebuie depuse împreună cu cererea.

Dacă o cerere este incompletă, instanța trebuie să solicite informații suplimentare. Dacă astfel de informații suplimentare nu sunt transmise, cererea va fi respinsă.

10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?

Solicitanții trebuie să plătească o taxă de depunere a cererii pentru cererile în materie de drept civil. Taxa este plătită instanței districtuale („tingsrätt”) la depunerea cererii. Taxa de depunere a cererii este în prezent de 450 SEK (aproximativ 50 EUR). Dacă taxa de depunere nu este plătită, instanța transmite solicitantului o ordonanță de îndeplinire a obligației de plată. Dacă plata nu este efectuată în ciuda acestui fapt, cererea va fi respinsă.

Aspectele legate de plata onorariilor avocaților trebuie soluționate între client și avocat. Aceasta este practica obișnuită atât în ceea ce privește cererile de plată în avans, cât și facturarea ulterioară pentru activitatea prestată. Există norme speciale pentru cauzele în care a fost acordată asistența judiciară.

11 Pot să solicit asistenţă judiciară?

Mai multe informații sunt disponibile aici.

12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire la introducerea corectă a acţiunii?

În Suedia, o cauză este considerată ca fiind introdusă în justiție la data la care cererea de chemare în judecată ajunge la instanță. O cerere de chemare în judecată se consideră că a ajuns la instanță la data la care documentele sau notificarea unui articol poștal plătit care conține documentele ajunge la instanță sau la un funcționar competent.

Dacă se poate presupune că documentele sau notificarea lor au fost predate la grefă sau sortate în vederea transmiterii către instanță la oficiul poștal la o anumită dată, se consideră că acestea au fost primite la acea dată cu condiția să fi ajuns la un funcționar competent în următoarea zi lucrătoare.

Nu există o confirmare emisă automat cu privire la faptul că acțiunea este considerată ca fiind introdusă în mod corespunzător. Este însă posibil să contactați instanța, de exemplu telefonic, pentru a obține aceste informații.

13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru înfăţişare)?

Conform dispozițiilor din Codul de procedură judiciară suedez („rättegångsbalken”), instanța ar trebui să stabilească un calendar în vederea soluționării cauzei cât mai rapid cu putință. Cu toate acestea, pot exista cazuri în care stabilirea unui calendar nu este necesară. În majoritatea cazurilor, înainte de primirea memoriului în apărare nu există o bază temeinică pentru stabilirea unui calendar.

În orice moment, puteți contacta instanța, de exemplu telefonic, pentru a obține informații cu privire la desfășurarea cauzei.

Linkuri

Ministerul Justiției (Justitiedepartementet)

Administrația Instanțelor Naționale Suedeze (Domstolsverket)

Comisia Fiscală Națională Suedeză (Riksskatteverket)

Ultima actualizare: 17/11/2015

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.