Cum puteți sesiza o instanță de judecată

Ce etape urmează după ce s-a identificat instanța competentă pentru a audia cauza și statul membru corespunzător?

Dacă doriți să introduceți o acțiune în justiție, este necesar să aveți în vedere că există o serie de norme de procedură naționale care trebuie urmate. Acestea pot varia în funcție de modul în care o cauză este deferită instanței, dar principalul lor rol este de a vă ajuta să prezentați suficient de clar și complet aspectele de fapt și de drept relevante, pentru a permite instanței să judece admisibilitatea și fondul cauzei dumneavoastră.

Modalitățile în care o cauză este deferită instanței variază de la un stat membru la altul. De asemenea, există variații în cadrul fiecărui stat membru în funcție de natura și circumstanțele cererii și de tipul de instanță. Deferirea unor tipuri particulare de cauze anumitor instanțe poate necesita completarea unui formular sau întocmirea unui întreg dosar privind cauza respectivă. În unele cazuri, aceasta se poate face oral.

Aceste variații se explică prin faptul că litigiile aduse în fața instanței sunt de asemenea foarte diverse: prin natura lor, acestea pot fi mai dificil sau mai puțin dificil de soluționat. Este foarte important să se garanteze că nu lipsește nimic, să se ușureze munca judecătorului, să se permită celeilalte părți să se apere în mod adecvat și să se asigure desfășurarea fără piedici a întregii proceduri.

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

În cazul în care sunteți implicat într-un litigiu într-o cauză ale cărei fapte nu sunt toate legate de aceeași țară, ar trebui să verificați care este legea aplicabilă de către instanță în luarea hotărârii.

Ultima actualizare: 03/04/2024

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.