Vsebina na tej strani se prevaja

Predložitev zadeve sodišču

Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)