Právo kterého státu se použije?

Jste-li účastníkem soudního sporu ve věci, v níž ne všechny skutečnosti souvisí se stejnou zemí, je nutné zjistit, které právo soud použije při rozhodování ve věci samé.

S tím, jak se rozšiřuje mezinárodní obchod a cestování, zvyšuje se i nebezpečí, že se společnost nebo jednotlivec mohou stát účastníky sporu, který má mezinárodní povahu. Mezinárodní povaha sporu může být zapříčiněna tím, že jednotliví účastníci mají různou státní příslušnost nebo bydliště v různých zemích či uzavřeli smlouvu týkající se transakce v zahraničí.

V případě sporu nepostačuje určit, který soud má mezinárodní příslušnost k projednání dané věci a vydání rozhodnutí; je třeba určit rovněž rozhodné právo pro rozhodnutí ve věci samé.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Poslední aktualizace: 03/04/2024

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.