Ποιας χώρας η νομοθεσία ισχύει;

Εάν εμπλακείτε σε αντιδικία σε υπόθεση όπου δεν αφορούν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης την ίδια χώρα, πρέπει να εντοπίσετε το εφαρμοστέο δίκαιο βάσει του οποίου το δικαστήριο θα αποφανθεί επί της ουσίας της υπόθεση

Όσο διευρύνεται το διεθνές εμπόριο και τα ταξίδια, τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος να εμπλακεί μια εταιρεία ή ένας ιδιώτης σε διαφορά διεθνούς χαρακτήρα. Αυτός ο διεθνής χαρακτήρας μπορεί να οφείλεται στο ότι οι διάδικοι έχουν διαφορετική εθνικότητα, κατοικούν σε διαφορετικές χώρες ή έχουν συνάψει σύμβαση σχετικά με συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό.

Σε περίπτωση διαφοράς, δεν αρκεί να εντοπισθεί το δικαστήριο που διαθέτει διεθνή δικαιοδοσία ώστε να επιληφθεί της υπόθεσης πρέπει επίσης να προσδιορισθεί το εφαρμοστέο δίκαιο προκειμένου να αποφανθεί το δικαστήριο επί της ουσίας της υπόθεσης.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/04/2024

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.