Minkä valtion lainsäädäntöä sovelletaan?

Riita-asiassa, joka koskee useampaa kuin yhtä maata, on määritettävä, minkä maan lainsäädäntöä tuomioistuin soveltaa pääasiaa ratkaistessaan.

Kansainvälisen kaupan ja matkailun lisääntyessä yleistyy myös se mahdollisuus, että yritys tai yksityishenkilö saattaa joutua osapuoleksi riitaan, johon liittyy kansainvälinen ulottuvuus. Kansainvälisyys voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että osapuolet edustavat eri kansallisuuksia, eivät asu samassa maassa tai ovat tehneet ulkomailla toteutettavaa liiketointa koskevan sopimuksen.

Riita-asiassa ei riitä, että määritetään tuomioistuin, joka on kansainvälisesti toimivaltainen ratkaisemaan asian, vaan on lisäksi tiedettävä, minkä maan lakia pääasiaan sovelletaan.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Päivitetty viimeksi: 03/04/2024

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.