Ce lege se aplică

Atunci când sunteți implicat într-un litigiu într-o cauză ale cărei fapte nu sunt toate legate de aceeași țară, este necesară stabilirea legii aplicabile de către instanță în luarea unei hotărâri pe fondul cauzei.

Pe măsură ce comerțul internațional și turismul se extind, crește și riscul ca o întreprindere sau o persoană să fie implicată într-un litigiu prezentând un element internațional. Elementul internațional se poate datora faptului că părțile sunt de naționalități diferite, locuiesc în țări diferite sau au încheiat un contract privind o tranzacție care se desfășoară în străinătate.

În eventualitatea unui litigiu, nu este suficient să se determine care instanță are competența judiciară internațională de a soluționa cauza și a pronunța o hotărâre;  de asemenea, trebuie să se stabilească care este legea aplicabilă pentru soluționarea fondului cauzei.

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

Ultima actualizare: 03/04/2024

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.