Uporaba nacionalne zakonodaje

Če ste stranka v postopku in če niso vsa dejstva zadeve povezana z isto državo, je treba ugotoviti, katero pravo uporabi sodišče pri odločanju o vsebini zadeve.

S širitvijo obsega mednarodne trgovine in potovanj se povečuje tudi tveganje, da bo podjetje ali posameznik vpleten v spor z mednarodnim elementom. Mednarodni element je lahko dejstvo, da imajo stranke različno državljanstvo ali prebivajo v različnih državah ali pa so sklenile pogodbo glede posla, ki bo izvršen v tujini.

V primeru spora ne zadostuje, da se določi, katero sodišče je mednarodno pristojno za obravnavanje zadeve; ugotoviti je treba tudi, katero pravo se uporabi pri odločanju o vsebini zadeve.

Za podrobnejše informacije izberite eno od zastavic na desni strani zaslona.

Zadnja posodobitev: 03/04/2024

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.