Vi beklagar men översättningen är ännu inte klar

Vilket lands lag gäller?

Nederländerna
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)