Регламент „Брюксел I“ (преработен текст)

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

Член 65, параграф 3 – Информация за това как съгласно националното им право да се определи действието на съдебните решения, посочени в член 65, параграф 2.

Не се прилага.

Член 74 - Описание на националните правила и процедури относно изпълнението

Подробно описание на процедурите е дадено в Процедури за изпълнение на съдебно решение.

Член 75, буква a) – Наименования и данни за връзка със съдилищата, в които трябва да бъдат подадени молбите по член 36, параграф 2, член 45, параграф 4 и член 47, параграф 1

В Кипър това е районният съд (Eparchiaká Dikastíria).

Районен съд на Никозия

 • Charalambos Mouskos Street, 1405 Nicosia, CYPRUS
 • Телефон: (+357) 22865518
 • Факс: (+357) 22304212 / 22805330
 • Ел. поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Районен съд на Лимасол

 • 8 Lord Byron Avenue, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, CYPRUS
 • Телефон: (+357) 25806100 / 25806128
 • Факс: (+357) 25305311
 • Ел. поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Районен съд на Ларнака

 • Artemidos Avenue, 6301 Larnaca, P.O. Box 40107, CYPRUS
 • Телефон: (+357) 24802721
 • Факс: (+357) 24802800
 • Ел. поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Районен съд на Пафос

 • Corner of Neophytou & Nicos Nicolaides, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, CYPRUS
 • Телефон: (+357) 26802601
 • Факс: (+357) 26306395
 • Ел. поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Районен съд на Фамагуста

 • 2 Sotiras Street, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, CYPRUS
 • Телефон: (+357) 23730950 / 23742075
 • Факс: (+357) 23741904
 • Ел. поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Член 75, буква б) – Наименования и данни за връзка със съдилищата, пред които може да се обжалва решението по молбата за отказ за изпълнение съгласно член 49, параграф 2

В Кипър това е Върховният съд на Кипър (Anótato Dikastírio Kýprou).

Върховен съд

 • Charalambos Mouskos Street, 1404 Nicosia, CYPRUS
 • Телефон: (+357) 22865741
 • Факс: (+357) 22304500
 • Ел. поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Член 75, буква в) – Наименования и данни за връзка със съдилищата, пред които може да се обжалва на следващ етап съгласно член 50

В Кипър това е Върховният съд на Кипър (Anótato Dikastírio Kýprou).

Върховен съд

 • Charalambos Mouskos Street, 1404 Nicosia, CYPRUS
 • Телефон: (+357) 22865741
 • Факс: (+357) 22304500
 • Ел. поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Член 75, буква г) – Езици, приети за превод на удостоверенията, отнасящи се до съдебни решения, автентични актове и съдебни спогодби

- В Кипър — гръцки и английски език.

Член 76, параграф 1, буква а) – Правила за компетентност, посочени в член 5, параграф 2 и член 6, параграф 2 от Регламента

- В Кипър — член 21 от Закона за съдилищата (Закон 14/60).

Член 76, параграф 1, буква б) – Правила относно уведомяването на трети страни, посочени в член 65 от Регламента

Не се прилага.

Член 76, параграф 1, буква в) – Конвенции, посочени в член 69 от Регламента

 • Договорът от 1982 г. между Чехословашката социалистическа република и Република Кипър за правна помощ по граждански и наказателни дела,
 • Конвенцията от 1981 г. между Република Кипър и Унгарската народна република за правна помощ по граждански и наказателни дела,
 • Конвенцията от 1984 г. между Република Кипър и Република Гърция за правно сътрудничество по въпроси от гражданското, семейното, търговското и наказателното право,
 • Договорът от 1983 г. между Република Кипър и Народна република България за правна помощ по граждански и наказателни дела,
 • Договорът от 1984 г. между Република Кипър и Социалистическа федеративна република Югославия за правна помощ по граждански и наказателни дела (по който Словения, наред с други, е правоприемник),
 • Конвенцията от 1996 г. между Република Кипър и Република Полша за правно сътрудничество по граждански и наказателни дела.
Последна актуализация: 22/05/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.