Регламент „Брюксел I“ (преработен текст)

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Кипър

Brussels I recast


*задължително поле

Член 65, параграф 3 – Информация за това как съгласно националното им право да се определи действието на съдебните решения, посочени в член 65, параграф 2.

Не се прилага.

Член 74 - Описание на националните правила и процедури относно изпълнението

Подробно описание на процедурите е дадено в Процедури за изпълнение на съдебно решение.

Член 75, буква a) – Наименования и данни за връзка със съдилищата, в които трябва да бъдат подадени молбите по член 36, параграф 2, член 45, параграф 4 и член 47, параграф 1

В Кипър това е районният съд (Eparchiaká Dikastíria).

Районен съд на Никозия

 • Charalambos Mouskos Street, 1405 Nicosia, CYPRUS
 • Телефон: (+357) 22865518
 • Факс: (+357) 22304212 / 22805330
 • Ел. поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Районен съд на Лимасол

 • 8 Lord Byron Avenue, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, CYPRUS
 • Телефон: (+357) 25806100 / 25806128
 • Факс: (+357) 25305311
 • Ел. поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Районен съд на Ларнака

 • Artemidos Avenue, 6301 Larnaca, P.O. Box 40107, CYPRUS
 • Телефон: (+357) 24802721
 • Факс: (+357) 24802800
 • Ел. поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Районен съд на Пафос

 • Corner of Neophytou & Nicos Nicolaides, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, CYPRUS
 • Телефон: (+357) 26802601
 • Факс: (+357) 26306395
 • Ел. поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Районен съд на Фамагуста

 • 2 Sotiras Street, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, CYPRUS
 • Телефон: (+357) 23730950 / 23742075
 • Факс: (+357) 23741904
 • Ел. поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Член 75, буква б) – Наименования и данни за връзка със съдилищата, пред които може да се обжалва решението по молбата за отказ за изпълнение съгласно член 49, параграф 2

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

В Кипър това е Върховният съд на Кипър (Anótato Dikastírio Kýprou).

Върховен съд

 • Charalambos Mouskos Street, 1404 Nicosia, CYPRUS
 • Телефон: (+357) 22865741
 • Факс: (+357) 22304500
 • Ел. поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Член 75, буква в) – Наименования и данни за връзка със съдилищата, пред които може да се обжалва на следващ етап съгласно член 50

В Кипър това е Върховният съд на Кипър (Anótato Dikastírio Kýprou).

Върховен съд

 • Charalambos Mouskos Street, 1404 Nicosia, CYPRUS
 • Телефон: (+357) 22865741
 • Факс: (+357) 22304500
 • Ел. поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Член 75, буква г) – Езици, приети за превод на удостоверенията, отнасящи се до съдебни решения, автентични актове и съдебни спогодби

- В Кипър — гръцки и английски език.

Член 76, параграф 1, буква а) – Правила за компетентност, посочени в член 5, параграф 2 и член 6, параграф 2 от Регламента

- В Кипър — член 21 от Закона за съдилищата (Закон 14/60).

Член 76, параграф 1, буква б) – Правила относно уведомяването на трети страни, посочени в член 65 от Регламента

Не се прилага.

Член 76, параграф 1, буква в) – Конвенции, посочени в член 69 от Регламента

 • Договорът от 1982 г. между Чехословашката социалистическа република и Република Кипър за правна помощ по граждански и наказателни дела,
 • Конвенцията от 1981 г. между Република Кипър и Унгарската народна република за правна помощ по граждански и наказателни дела,
 • Конвенцията от 1984 г. между Република Кипър и Република Гърция за правно сътрудничество по въпроси от гражданското, семейното, търговското и наказателното право,
 • Договорът от 1983 г. между Република Кипър и Народна република България за правна помощ по граждански и наказателни дела,
 • Договорът от 1984 г. между Република Кипър и Социалистическа федеративна република Югославия за правна помощ по граждански и наказателни дела (по който Словения, наред с други, е правоприемник),
 • Конвенцията от 1996 г. между Република Кипър и Република Полша за правно сътрудничество по граждански и наказателни дела.
Последна актуализация: 05/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.