Nařízení Brusel I (přepracované znění)

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

Čl. 65 odst. 3 – Informace o tom, jak v souladu s vnitrostátním právem určit účinky soudních rozhodnutí uvedených v čl. 65 odst. 2 nařízení.

Nepoužije se.

Článek 74 – Popis vnitrostátních pravidel a postupů pro výkon

Detailní popis postupů naleznete na stránkách Postupy při vymáhání soudního rozhodnutí.

Ustanovení čl. 75 písm. a) – Názvy a kontaktní údaje soudů, u kterých se podávají příslušné návrhy v souladu s čl. 36 odst. 2, čl. 45 odst. 4 a čl. 47 odst.1

Na Kypru: okresní soudy („Επαρχιακά Δικαστήρια“)

Okresní soud v Nikósii

 • Adresa: Charalambou Mouskou, 1405 Nicosia, Cyprus
 • Telefon: +357 22865518
 • Fax: +357 22304212 / 22805330
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okresní soud v Limassolu

 • Adresa: Leoforos Lordou Byronos 8 P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus
 • Telefon: +357 25806100 / 25806128
 • Fax: +357 25305311
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okresní soud v Larnace

 • Adresa: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca P.O. Box 40107, Cyprus
 • Telefon: +357 24802721
 • Fax: +357 24802800
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okresní soud v Pafu

 • Adresa: Corner of Odos Neophytou and Odos Nikou Nikolaidi, 8100 Paphos P.O. Box 60007, Cyprus
 • Telefon: +357 26802601
 • Fax: +357 26306395
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okresní soud ve Famagustě

 • Adresa: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286, Paralimni, Cyprus
 • Telefon: +357 23730950 / 23742075
 • Fax: +357 23741904
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Ustanovení čl. 75 písm. b) – Názvy a kontaktní údaje soudů, u kterých se podává opravný prostředek proti rozhodnutí o návrhu na odepření výkonu podle čl. 49 odst. 2

Na Kypru, Nejvyšší soud Kypru („Ανώτατο Δικαστήριο“).

Nejvyšší soud

Ustanovení čl. 75 písm. c) – Názvy a kontaktní údaje soudů, u kterých se podává jakýkoli další opravný prostředek podle článku 50

Na Kypru, Nejvyšší soud Kypru („Ανώτατο Δικαστήριο“)

Nejvyšší soud

Ustanovení čl. 75 písm. d) – Jazyky přijatelné pro překlady osvědčení týkajících se rozhodnutí, veřejných listin a soudních smírů

– na Kypru: řečtina a angličtina.

Ustanovení čl. 76 odst. 1 písm. a) – Pravidla pro určení příslušnosti uvedená v čl. 5 odst. 2 a čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení

– na Kypru: článek 21 zákona o soudech (zákon 14/60).

Ustanovení čl. 76 odst. 1 písm. b) – Pravidla pro oznamování sporu třetí straně uvedená v článku 65 tohoto nařízení

Není stanoveno.

Ustanovení čl. 76 odst. 1 písm. c) – Úmluvy uvedené v článku 69 tohoto nařízení

 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních z roku 1982,
 • Úmluva mezi Kyperskou republikou a Maďarskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních z roku 1981,
 • Dohoda mezi Kyperskou republikou a Řeckou republikou o právní spolupráci ve věcech občanských, rodinných, obchodních a trestních z roku 1984,
 • Dohoda mezi Kyperskou republikou a Bulharskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních z roku 1983,
 • Smlouva mezi Kyperskou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o právní pomoci ve věcech občanských a trestních z roku 1984 (právní nástupnictví váže mimo jiné Slovinsko),
 • Smlouva mezi Kyperskou republikou a Polskou republikou o právní spolupráci ve věcech občanských a trestních z roku 1996.
Poslední aktualizace: 25/06/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.