Uudelleenlaadittu Bryssel I -asetus

Kypros

Sisällön tuottaja:
Kypros

65 artiklan 3 kohta – Tiedot siitä, miten asetuksen 65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuomioiden oikeusvaikutukset määritetään kansallisen lain mukaisesti

Ei sovelleta.

74 artikla - Kuvaus kansallisista täytäntöönpanosäännöistä ja -menettelyistä

Nämä menettelyt kuvataan yksityiskohtaisesti sivulla Tuomion täytäntöönpanomenettelyt.

75 artiklan a alakohta – Niiden tuomioistuinten nimet ja yhteystiedot, joille 36 artiklan 2 kohdan, 45 artiklan 4 kohdan ja 47 artiklan 1 kohdan mukaiset hakemukset on toimitettava

Kyproksessa: aluetuomioistuimet (eparhiaka dikastiria)

Nicosia District Court (Nikosian aluetuomioistuin)

 • Osoite: Charalambos Mouskos Street, 1405 Nicosia, Cyprus
 • Puhelin: (+357) 22865518
 • Faksi: (+357) 22304212 / 22805330
 • Sähköposti: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Limassol District Court (Limassolin aluetuomioistuin)

 • Osoite: 8, Lord Byron Avenue, P. O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus
 • Puhelin: (+357) 25806100 / 25806128
 • Faksi: (+357) 25305311
 • Sähköposti: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Larnaca District Court (Larnakan aluetuomioistuin)

 • Osoite: Artemidos Avenue, 6301 Larnaca, P. O. Box 40107, Cyprus
 • Puhelin: (+357) 24802721
 • Faksi: (+357) 24802800
 • Sähköposti: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Paphos District Court (Pafosin aluetuomioistuin)

 • Osoite: Corner of Neophytou & Nicos Nicolaides Street, 8100 Paphos, P. O. Box 60007, Cyprus
 • Puhelin: (+357) 26802601
 • Faksi: (+357) 26306395
 • Sähköposti: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Famagusta District Court (Famagustan aluetuomioistuin)

 • Osoite: 2 Sotiras Street, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cyprus
 • Puhelin: (+357) 23730950 / 23742075
 • Faksi: (+357) 23741904
 • Sähköposti: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

75 artiklan b alakohta – Niiden tuomioistuinten nimet ja yhteystiedot, joille täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevasta hakemuksesta annettua päätöstä koskeva muutoksenhaku on osoitettava 49 artiklan 2 kohdan nojalla

Kyproksessa: korkein oikeus (anotato dikastirio)

Supreme Court (korkein oikeus)

 • Osoite: Charalambos Mouskos Street, 1404 Nicosia, Cyprus
 • Puhelin: (+357) 22865741
 • Faksi: (+357) 22304500
 • Sähköposti: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

75 artiklan c alakohta – Niiden tuomioistuinten nimet ja yhteystiedot, joille mahdollinen jatkomuutoksenhaku on osoitettava 50 artiklan nojalla

Kyproksessa: korkein oikeus (anotato dikastirio)

Supreme Court (korkein oikeus)

 • Osoite: Charalambos Mouskos Street, 1404 Nicosia, Cyprus
 • Puhelin: (+357) 22865741
 • Faksi: (+357) 22304500
 • Sähköposti: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

75 artiklan d alakohta – Hyväksytyt kielet tuomioita, virallisia asiakirjoja ja tuomioistuimessa tehtyä sovintoa koskevien todistusten käännöksiä varten

– Kyproksessa: kreikka ja englanti.

76 artiklan 1 kohdan a alakohta – Asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa ja 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tuomioistuimen toimivaltaa koskevat säännöt

– Kyproksessa: tuomioistuinlain 14/60 21 §.

76 artiklan 1 kohdan b alakohta – Asetuksen 65 artiklassa tarkoitetut oikeudenkäynnistä kolmannelle tehtävää ilmoitusta koskevat säännöt

Ei sovelleta.

76 artiklan 1 kohdan c alakohta – Asetuksen 69 artiklassa tarkoitetut yleissopimukset

 • Tšekkoslovakian sosialistisen tasavallan ja Kyproksen tasavallan vuoden 1982 sopimus oikeusavusta siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa
 • Kyproksen tasavallan ja Unkarin kansantasavallan vuoden 1981 sopimus oikeusavusta siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa
 • Kyproksen tasavallan ja Helleenien tasavallan vuoden 1984 sopimus oikeudellisesta yhteistyöstä siviili-, perhe-, kauppa- ja rikosoikeuden alalla
 • Kyproksen tasavallan ja Bulgarian kansantasavallan vuoden 1983 sopimus oikeusavusta siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa
 • Kyproksen tasavallan ja Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan vuoden 1984 sopimus oikeusavusta siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa (edelleen voimassa muun muassa Slovenian kesken)
 • Kyproksen tasavallan ja Puolan tasavallan vuoden 1996 sopimus oikeudellisesta yhteistyöstä siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa.
Päivitetty viimeksi: 17/01/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.