Uredba Bruxelles I. (preinaka)

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

Članak 65. stavak 3. – informacije o načinu utvrđivanja, u skladu s nacionalnim pravom, učinaka sudskih odluka iz članka 65. stavka 2. Uredbe

Nije primjenjivo.

Članak 74. — opis nacionalnih pravila i postupaka u vezi s izvršenjem

Detaljan se opis postupaka nalazi na stranici pod nazivom Postupci izvršenja presude.

Članak 75. točka (a) — imena i kontaktni podaci sudova kojima se sukladno članku 36. stavku 2., članku 45. stavku 4. i članku 47. stavku 1. podnose zahtjevi

U Cipru, okružni sudovi (Eparchiaká Dikastíria)

Okružni sud u Nikoziji

 • Charalambos Mouskos Street, 1405 Nikozija, Cipar
 • Telefon: (+357) 22865518
 • Telefaks: (+357) 22304212 / 22805330
 • E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okružni sud u Limasolu

 • 8 Lord Byron Avenue, P.O. Box 54619, 3726 Limasol, Cipar
 • Telefon: (+357) 25806100 / 25806128
 • Telefaks: (+357) 25305311
 • E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okružni sud u Larnaki

 • Artemidos Avenue, 6301 Larnaka, P.O. Box 40107, Cipar
 • Telefon: (+357) 24802721
 • Telefaks: (+357) 24802800
 • E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okružni sud u Pafosu

 • Corner of Neophytou & Nicos Nicolaides, 8100 Pafos, P.O. Box 60007, Cipar
 • Telefon: (+357) 26802601
 • Telefaks: (+357) 26306395
 • E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okružni sud u Famagusti

 • 2 Sotiras Street, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cipar
 • Telefon: (+357) 23730950 / 23742075
 • Telefaks: (+357) 23741904
 • E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Članak 75. točka (b) — imena i kontaktni podaci sudova kojima se sukladno članku 49. stavku 2. podnosi pravni lijek protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja

Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

U Cipru, Vrhovni sud Cipra (Anótato Dikastírio Kýprou)

Vrhovni sud

 • Charalambos Mouskos Street, 1404 Nikozija, Cipar
 • Telefon: (+357) 22865741
 • Telefaks: (+357) 22304500
 • E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Članak 75. točka (c) — imena i kontaktni podaci sudova kojima se sukladno članku 50. podnosi daljnji pravni lijek

U Cipru, Vrhovni sud Cipra (Anótato Dikastírio Kýprou)

Vrhovni sud

 • Charalambos Mouskos Street, 1404 Nikozija, Cipar
 • Telefon: (+357) 22865741
 • Telefaks: (+357) 22304500
 • E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Članak 75. točka (d) — jezici prihvatljivi za prijevode potvrda koje se odnose na sudske odluke, vjerodostojne isprave i sudske nagodbe

– u Cipru, grčki i engleski jezik.

Članak 76. stavak 1. točka (a) — pravila o nadležnosti iz članka 5. stavka 2. i članka 6. stavka 2. Uredbe

– u Cipru, članak 21. Zakona o sudovima br. 14 iz 1960.

Članak 76. stavak 1. točka (b) — pravila o obavješćivanju trećih strana iz članka 65. Uredbe

Nije primjenjivo.

Članak 76. stavak 1. točka (c) — konvencije iz članka 69. Uredbe

 • Ugovor iz 1982. između Čehoslovačke Socijalističke Republike i Republike Cipra o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima,
 • Konvencija iz 1981. između Republike Cipra i Narodne Republike Mađarske o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima,
 • Konvencija iz 1984. između Republike Cipra i Helenske Republike o pravnoj suradnji u građanskim, obiteljskim, trgovačkim i kaznenim stvarima,
 • Sporazum iz 1983. između Republike Cipra i Narodne Republike Bugarske o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima,
 • Ugovor iz 1984. između Republike Cipra i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima (čiji je sljednik, među ostalima, Slovenija),
 • Konvencija iz 1996. između Republike Cipra i Republike Poljske o pravnoj suradnji u građanskim i kaznenim stvarima.
Posljednji put ažurirano: 12/07/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.