Uredba Bruxelles I. (preinaka)

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Francuska

Brussels I recast


*obvezan unos

Članak 65. stavak 3. – informacije o načinu utvrđivanja, u skladu s nacionalnim pravom, učinaka sudskih odluka iz članka 65. stavka 2. Uredbe

Nije primjenjivo.

Članak 74. — opis nacionalnih pravila i postupaka u vezi s izvršenjem

Vidjeti „Postupak izvršenja presude suda”.

Članak 75. točka (a) — imena i kontaktni podaci sudova kojima se sukladno članku 36. stavku 2., članku 45. stavku 4. i članku 47. stavku 1. podnose zahtjevi

Kad je riječ o zahtjevima za odbijanje izvršenja, sudac izvršenja suda kombinirane nadležnosti (Tribunal Judiciaire) s obzirom na to da se taj zahtjev može podnijeti samo u okviru osporavanja mjere izvršenja.

Kad je riječ o zahtjevima za odluku da nema temelja za odbijanje priznavanja u skladu s člankom 36. stavkom 2. i zahtjevima za odbijanje priznavanja (članak 45.), sud kombinirane nadležnosti ako je to glavni predmet.

Članak 75. točka (b) — imena i kontaktni podaci sudova kojima se sukladno članku 49. stavku 2. podnosi pravni lijek protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja

– u Francuskoj, žalbeni sud (Cour d’appel). Mjesno nadležan žalbeni sud ovisi o sudu koji je donio prvostupanjsku odluku.

Članak 75. točka (c) — imena i kontaktni podaci sudova kojima se sukladno članku 50. podnosi daljnji pravni lijek

– u Francuskoj, kasacijski sud (Cour de cassation).

Članak 75. točka (d) — jezici prihvatljivi za prijevode potvrda koje se odnose na sudske odluke, vjerodostojne isprave i sudske nagodbe

Nije primjenjivo.

Članak 76. stavak 1. točka (a) — pravila o nadležnosti iz članka 5. stavka 2. i članka 6. stavka 2. Uredbe

– u Francuskoj, članci 14. i 15. Građanskog zakonika.

Članak 76. stavak 1. točka (b) — pravila o obavješćivanju trećih strana iz članka 65. Uredbe

Nije primjenjivo.

Članak 76. stavak 1. točka (c) — konvencije iz članka 69. Uredbe

  • Konvencija između Belgije i Francuske o nadležnosti, valjanosti i izvršenju sudskih odluka, arbitražnih odluka i javnih isprava, potpisana u Parizu 8. srpnja 1899.,
  • Sporazum između Vlade Narodne Republike Bugarske i Vlade Francuske Republike o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim stvarima, potpisan u Sofiji 18. siječnja 1989.;
  • Ugovor između Vlade Republike Francuske i Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike o pravnoj pomoći, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim, obiteljskim i trgovačkim stvarima, potpisan u Parizu 10. svibnja 1984.,
  • Konvencija između Francuske i Španjolske o priznavanju i izvršenju sudskih odluka, arbitražnih odluka i javnih isprava u građanskim i trgovačkim stvarima, potpisana u Parizu 28. svibnja 1969.,
  • Sporazum od 25. veljače 1974., u obliku razmjene nota o tumačenju članaka 2. i 17. Konvencije između Francuske i Španjolske o priznavanju i izvršenju sudskih odluka, arbitražnih odluka i javnih isprava u građanskim i trgovačkim stvarima, potpisane u Parizu 28. svibnja 1969.,
  • Konvencija o priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Francuske Republike, potpisana u Parizu 18. svibnja 1971.,
  • Konvencija između Narodne Republike Mađarske i Francuske Republike o pravnoj pomoći u građanskom i obiteljskom pravu, o priznavanju i izvršenju sudskih odluka te o pravnoj pomoći u kaznenim stvarima i izručenju, potpisana u Budimpešti 31. srpnja 1980.,
  • Konvencija između Francuske i Italije o izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima, potpisana u Rimu 3. lipnja 1930.,
  • Konvencija između Francuske i Austrije o priznavanju i izvršenju sudskih odluka i javnih isprava u građanskim i trgovačkim stvarima, potpisana u Beču 15. srpnja 1966.,
  • Konvencija između Socijalističke Republike Rumunjske i Francuske Republike o pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima, potpisana u Parizu 5. studenoga 1974.
Posljednji put ažurirano: 10/05/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.