Uredba Bruxelles I. (preinaka)

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Luksemburg

Brussels I recast


*obvezan unos

Članak 65. stavak 3. – informacije o načinu utvrđivanja, u skladu s nacionalnim pravom, učinaka sudskih odluka iz članka 65. stavka 2. Uredbe

Nije primjenjivo.

Članak 74. — opis nacionalnih pravila i postupaka u vezi s izvršenjem

Vidjeti luksemburški nacionalni informativni članak Postupci za izvršenje sudske odluke – Luksemburg

koji je objavila Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima na portalu e-pravosuđe.

Članak 75. točka (a) — imena i kontaktni podaci sudova kojima se sukladno članku 36. stavku 2., članku 45. stavku 4. i članku 47. stavku 1. podnose zahtjevi

Za zahtjev za odbijanje izvršenja ili za priznavanje ili odbijanje priznavanja nadležan je predsjednik okružnog suda koji odlučuje u hitnom postupku:

Tribunal d'arrondissement du Luxembourg (Okružni sud u Luxembourgu)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.:   (+352) 47 59 81-2625

Telefaks: (+352) 47 59 81-2421

Tribunal d'arrondissement de Diekirch (Okružni sud u Diekirchu)

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel.:   (+352) 80 32 14 -1

Telefaks: (+352) 80 71 19

Članak 75. točka (b) — imena i kontaktni podaci sudova kojima se sukladno članku 49. stavku 2. podnosi pravni lijek protiv odluke o zahtjevu za odbijanje izvršenja

Žalbeni sud koji odlučuje u hitnom postupku:

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.:   (+352) 47 59 81-1

Faks: (+352) 47 59 81-2396

Članak 75. točka (c) — imena i kontaktni podaci sudova kojima se sukladno članku 50. podnosi daljnji pravni lijek

Kasacijski sud:

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: (+352) 47 59 81-2369/2373

Telefaks: (+352) 47 59 81-2773

Članak 75. točka (d) — jezici prihvatljivi za prijevode potvrda koje se odnose na sudske odluke, vjerodostojne isprave i sudske nagodbe

Luksemburg prihvaća francuski i njemački jezik.

Članak 76. stavak 1. točka (a) — pravila o nadležnosti iz članka 5. stavka 2. i članka 6. stavka 2. Uredbe

– članci 14. i 15. Građanskog zakonika (Code civil)

Članak 76. stavak 1. točka (b) — pravila o obavješćivanju trećih strana iz članka 65. Uredbe

Nije relevantno.

Članak 76. stavak 1. točka (c) — konvencije iz članka 69. Uredbe

  • Konvencija između Luksemburga i Austrije o priznavanju i izvršenju sudskih odluka i javnih isprava u građanskim i trgovačkim stvarima, potpisana u Luxembourgu 29. srpnja 1971.
  • Ugovor između Belgije, Nizozemske i Luksemburga o nadležnosti, stečaju, valjanosti i izvršenju sudskih odluka, arbitražnih odluka i javnih isprava, potpisan u Bruxellesu 24. studenoga 1961., ako je na snazi.
Posljednji put ažurirano: 07/03/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.