Uredba Bruxelles I. (preinaka)

Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Uredbom br. 1215/2012

Opće informacije

Uredbom 1215/2012 nastoji se olakšati pristup pravosuđu, osobito utvrđivanjem pravila o nadležnosti sudova i pravila o brzom i jednostavnom priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima koje su donesene u državama članicama.

Uredbom se zamjenjuje Uredba 44/2001 (Uredba Bruxelles I) koja se, međutim, i dalje primjenjuje na postupke pokrenute prije 10. siječnja 2015., kada se Uredba 1215/2012 počinje primjenjivati (za dodatne pojedinosti vidjeti članak 66. Uredbe 1215/2012).

Uredba se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije uključujući Dansku, koja je 2005. sklopila Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima. Potrebne zakonodavne izmjene u Danskoj su stupile na snagu 1. lipnja 2013.

Uredbom se određuje iz koje su države članice sudovi u čijoj je nadležnosti odlučivanje u građanskim i trgovačkim sporovima s međunarodnim elementom.

Uredbom se utvrđuje i da se sudska odluka donesena u državi članici priznaje u drugim državama članicama bez potrebe za bilo kakvim posebnim postupkom.

Sudska odluka donesena u državi članici koja je izvršna u toj državi, izvršna je i u drugim državama članicama bez zahtijevanja potvrde o izvršnosti.

Uredbom se predviđaju dva oblika, tj. potvrda o sudskoj odluci i potvrda o vjerodostojnoj ispravi/sudskoj nagodbi.

U skladu s Uredbom, države članice obavijestile su nadležne sudove kojima se mora podnijeti zahtjev za odbijanje izvršenja te sudove nadležne za pravne lijekove. Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

U skladu s člankom 26. stavkom 2., sud u nekim stvarima, prije utvrđivanja nadležnosti, osigurava da je tuženik obaviješten o svom pravu osporavanja nadležnosti suda i o posljedicama upuštanja ili neupuštanja u postupak. U tu je svrhu Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima utvrdila neobvezni standardni tekst PDF (243 Kb) hr s informacijama koje bi sud mogao upotrijebiti kako bi ispunio obvezu da tuženiku pruži informaciju u skladu s člankom 26. stavkom 2. Uredbe.

Europski portal e-pravosuđe sadrži informacije o primjeni Uredaba te alat za ispunjavanje obrazaca koji je prilagođen korisnicima.

Druge poveznice

Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima

Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima, SL L 299, 16.11.2005.

Atlas izvršenja, razvijen u okviru projekta financiranog sredstvima EU-a, pruža informacije o postupcima izvršenja (postupci, zahtjevi, nadležnost, troškovi i rokovi) u sustavima izvršenja zemalja EU-a i Ujedinjene Kraljevine.

Posljednji put ažurirano: 11/05/2023

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.