Átdolgozott Brüsszel I. Rendelet

Bulgária

Tartalomszolgáltató:
Bulgária

65. cikk (3) bekezdés – Tájékoztatás arról, hogyan kell megállapítani – a nemzeti joggal összhangban – a határozatoknak a rendelet 65. cikkének (2) bekezdésében említett joghatásait

Nem alkalmazandó.

74. cikk – A nemzeti végrehajtási jogszabályok és eljárások leírása

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata bolgár nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Az 1215/2012/EU rendelet szerinti közvetlen végrehajtásra a polgári perrendtartás 622a. cikkét kell alkalmazni:

„622a. cikk (új, Állami Közlöny 50/2015. szám)

(1) Az Európai Unió egy másik tagállamában meghozott határozat külön végrehajtási intézkedés nélkül végrehajtható.

(2) Az érintett fél kérelmére a bírósági végrehajtó az Európai Unió egy másik tagállamában hozott határozatnak az azt kibocsátó bíróság által hitelesített példánya és az 1215/2012/EU rendelet 53. cikke alapján kiállított tanúsítvány alapján folytatja le a végrehajtást.

(3) Amennyiben a bírósági végrehajtó megállapítja, hogy az intézkedést vagy rendelkezést az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően nem lehet végrehajtani, helyettesítő végrehajtást kell elrendelnie.

4) Az Európai Unió másik tagállamában hozott, ideiglenes intézkedést – beleértve a biztosítási intézkedést is – elrendelő határozatot az (1) és (2) bekezdés szerint kell végrehajtani. Amennyiben az intézkedést az alperes idézése nélkül rendelték el, be kell nyújtani a határozat kézbesítésének igazolását.

(5) A végrehajtás lefolytatása során a bírósági végrehajtó a (2) bekezdés szerinti tanúsítvány egy példányának megküldésével felszólítja az adóst, hogy az abban foglaltaknak önként tegyen eleget. A tanúsítványhoz mellékelni kell az Európai Unió másik tagállamában hozott határozat egy példányát, amennyiben azt az adósnak nem kézbesítették.

(6) Az adós a kézbesítéstől számított egy hónapon belül kérelmet nyújthat be a végrehajtás megtagadása iránt. Amennyiben szükséges a határozat lefordítása, a határidőt a fordítás adósnak való megküldéséig fel kell függeszteni.

(7) A 436. cikkben szereplő intézkedések vagy rendelkezések kiigazításával szemben bármelyik fél jogorvoslatot nyújthat be.”

Azokra a végrehajtási eljárásokra, amelyekre nem az 1215/2012/EU rendelet irányadó, a polgári perrendtartás „Végrehajtási eljárás” című Ötödik fejezetének általános szabályait kell alkalmazni.

A 75. cikk a) pontja – Azon bíróságok neve és elérhetőségei, amelyekhez a 36. cikk (2) bekezdése, a 45. cikk (4) bekezdése és a 47. cikk (1) bekezdése szerinti kérelmeket be kell nyújtani

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata bolgár nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

A 36. cikk (2) bekezdése vagy a 45. cikk (4) bekezdése szerinti kérelmet az ellenérdekű fél állandó vagy bejegyzett lakcíme, ha pedig e fél nem rendelkezik Bulgária területén állandó vagy bejegyzett lakcímmel, az érintett fél állandó vagy bejegyzett lakcíme alapján joghatósággal rendelkező regionális bíróságnál kell benyújtani. Amennyiben az érintett fél nem rendelkezik Bulgária területén állandó vagy bejegyzett lakcímmel, a kérelmet a szófiai városi bírósághoz kell benyújtani (a polgári perrendtartás 622. cikke).

A 47. cikk (1) bekezdése szerinti kérelmet az adós állandó vagy bejegyzett lakcíme, vagy a végrehajtás helye alapján joghatósággal rendelkező regionális bírósághoz kell benyújtani (a polgári perrendtartás 622b. cikke).

A 75. cikk b) pontja – Azon bíróságok neve és elérhetőségei, amelyekhez a végrehajtás megtagadása iránti kérelemmel kapcsolatban hozott határozatot érintő jogorvoslatot be kell nyújtani a 49. cikk (2) bekezdése szerint

– Bulgáriában a szófiai fellebbviteli bíróság („Софийски апелативен съд”). A fellebbezést a végrehajtást megtagadó határozatot vagy az elismerés megtagadása jogalapjának hiányát megállapító határozatot kibocsátó regionális bíróságon keresztül kell benyújtani.

A 75. cikk c) pontja – Azon bíróságok neve és elérhetőségei, amelyekhez bármely további jogorvoslatot be kell nyújtani az 50. cikk szerint

A szófiai fellebbviteli bíróság határozatával szemben további jogorvoslatot a Legfelsőbb Semmítőszékhez lehet benyújtani (a polgári perrendtartás 623. cikkének (6) bekezdése).

A 75. cikk d) pontja – A határozatokkal, a közokiratokkal és a perbeli egyezségekkel kapcsolatos tanúsítványok lefordítására elfogadott nyelvek

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata bolgár nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Nem alkalmazandó.

A 76. cikk (1) bekezdésének a) pontja – A rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében és 6. cikkének (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata bolgár nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

A bolgár bíróságok és egyéb hatóságok akkor rendelkeznek nemzetközi joghatósággal, amennyiben a felperes vagy a kérelmező bolgár állampolgár vagy a Bolgár Köztársaságban bejegyzett jogi személy (a nemzetközi magánjogi törvénykönyv 4. cikkének (1) és (2) bekezdése).

A 76. cikk (1) bekezdésének b) pontja – A rendelet 65. cikkében említett perbehívási szabályok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata bolgár nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Nem alkalmazandó.

A 76. cikk (1) bekezdésének c) pontja – A rendelet 69. cikkében említett egyezmények

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata bolgár nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
 • Egyezmény Bulgária és Belgium között bizonyos jogi ügyekről, kelt Szófiában, 1930. július 2-án,
 • Egyezmény a Bolgár Népköztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság között a kölcsönös jogsegélyről, kelt Szófiában, 1956. március 23-án, továbbra is hatályos Bulgária, Szlovénia és Horvátország között,
 • Szerződés a Bolgár Népköztársaság és a Román Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegélyről, kelt Szófiában, 1958. december 3-án,
 • Megállapodás a Bolgár Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról polgári, családjogi és büntetőügyekben, kelt Varsóban, 1961. december 4-én,
 • Megállapodás a Bolgár Népköztársaság és a Magyar Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegélyről, kelt Szófiában, 1966. május 16-án,
 • Megállapodás a Bolgár Népköztársaság és a Görög Köztársaság között a polgári és bűnügyi jogsegélyről, kelt Athénban, 1976. április 10-én,
 • Megállapodás a Bolgár Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a jogsegélyről és a polgári jogi, családjogi és a büntetőügyek terén a kapcsolatok szabályozásáról, kelt Szófiában, 1976. november 25-én,
 • Megállapodás a Bolgár Népköztársaság és a Ciprusi Köztársaság között a polgári és bűnügyi jogsegélyről, kelt Nicosiában, 1983. április 29-én,
 • Megállapodás a Bolgár Népköztársaság kormánya és a Francia Köztársaság kormánya között a kölcsönös polgári jogsegélyről, kelt Szófiában, 1989. január 18-án,
 • Megállapodás a Bolgár Népköztársaság és az Olasz Köztársaság között a jogsegélyről, valamint a polgári ügyekben hozott határozatok végrehajtásáról, kelt Rómában, 1990. május 18-án,
 • Megállapodás a Bolgár Köztársaság és a Spanyol Királyság között a kölcsönös polgári jogsegélyről, kelt Szófiában, 1993. május 23-án,
 • Megállapodás a Bolgár Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a polgári ügyek és iratok tekintetében nyújtott jogsegélyről, kelt Szófiában, 1967. október 20-án.
Utolsó frissítés: 26/11/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.