Átdolgozott Brüsszel I. Rendelet

Csehország

Tartalomszolgáltató:
Csehország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Csehország

Brussels I recast


*kötelező választás

65. cikk (3) bekezdés – Tájékoztatás arról, hogyan kell megállapítani – a nemzeti joggal összhangban – a határozatoknak a rendelet 65. cikkének (2) bekezdésében említett joghatásait

Nem alkalmazandó.

74. cikk – A nemzeti végrehajtási jogszabályok és eljárások leírása

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata cseh nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

Ez az információ nem áll rendelkezésre

A 75. cikk a) pontja – Azon bíróságok neve és elérhetőségei, amelyekhez a 36. cikk (2) bekezdése, a 45. cikk (4) bekezdése és a 47. cikk (1) bekezdése szerinti kérelmeket be kell nyújtani

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata cseh nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

A járásbíróságok rendelkeznek hatáskörrel.

Az illetékes járásbíróságot a következők alapján kell meghatározni:

 1. Amennyiben a határozat végrehajtását már elrendelték, a határozat végrehajtását elrendelő és azt végrehajtó bíróság illetékes. A bírósági végrehajtásra vonatkozó nemzeti joghatósági szabályok a polgári perrendtartásról szóló 99/1963. sz. törvényben (252. cikk) találhatók.
 2. Amennyiben a lefoglalást (exekuce) már elrendelték, a lefoglalást elrendelő bíróság (végrehajtó bíróság [exekuční soud]) illetékes. A végrehajtó bíróság meghatározására vonatkozó szabályok a bírósági végrehajtókról és a végrehajtó tevékenységről szóló 120/2001. sz. törvényben (a végrehajtási törvény [exekuční řád]) (45. cikk) találhatók.
 3. Amennyiben a határozat végrehajtását vagy a lefoglalást még nem rendelték el, az eljárás lefolytatására az a bíróság illetékes, amelyik a határozat végrehajtására illetékességgel rendelkezne (lásd a fenti 1. pontot) vagy a végrehajtó bíróságnak minősülne (lásd a fenti 2. pontot).

Az Igazságügyi Minisztérium honlapján megtalálható a járásbíróságok listája, amely e bíróságok naprakész elérhetőségeit is tartalmazza.

A 75. cikk b) pontja – Azon bíróságok neve és elérhetőségei, amelyekhez a végrehajtás megtagadása iránti kérelemmel kapcsolatban hozott határozatot érintő jogorvoslatot be kell nyújtani a 49. cikk (2) bekezdése szerint

A jogorvoslatot annál a bíróságnál kell benyújtani, amelynek határozatát meg kívánják támadni (E bíróság továbbítja a jogorvoslatot a jogorvoslat tekintetében illetékes bírósághoz).

A jogorvoslati eljárások tekintetében a regionális bíróságok rendelkeznek hatáskörrel. Az a regionális bíróság illetékes, amelynek az illetékességi területén a végrehajtás megtagadására (vagy az elismerésre, illetve az elismerés megtagadására) irányuló kérelemről első fokon határozó járásbíróság található.

A 75. cikk c) pontja – Azon bíróságok neve és elérhetőségei, amelyekhez bármely további jogorvoslatot be kell nyújtani az 50. cikk szerint

Kizárólag a következő rendkívüli jogorvoslati eszközök alkalmazhatók:

 • a polgári perrendtartásról szóló 99/1963. sz. törvény 229. és azt követő cikkei szerinti megsemmisítés iránti kereset (žaloba pro zmatečnost);
 • a polgári perrendtartásról szóló 99/1963. sz. törvény 228. és azt követő cikkei szerinti eljárás újbóli megnyitása iránti kereset (žaloba na obnovu řízení);
 • a polgári perrendtartásról szóló 99/1963. sz. törvény 236. és azt követő cikkei szerinti jogorvoslat (dovolání).

Az itt szereplő rendkívüli jogorvoslati eszközöket a végrehajtás elutasítására irányuló kérelemről (vagy az elismerési eljárásról, illetve az elismerés elutasításáról) első fokon határozó bírósághoz kell benyújtani.

A Legfelsőbb Bíróság illetékes a jogorvoslati eljárások (řízení o dovolání) tekintetében. Az első fokon eljáró bíróság illetékes az eljárás újbóli megnyitása iránti keresetek (řízení na obnovu řízení) tekintetében. Egyes esetekben az első fokon eljáró bíróság, más esetekben a felsőbíróság illetékes a megsemmisítés iránti keresetek (řízení o žalobě pro zmatečnost) tekintetében (a polgári perrendtartásról szóló 99/1963. sz. törvény 235a. cikke).

A 75. cikk d) pontja – A határozatokkal, a közokiratokkal és a perbeli egyezségekkel kapcsolatos tanúsítványok lefordítására elfogadott nyelvek

Szlovák.

A 76. cikk (1) bekezdésének a) pontja – A rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében és 6. cikkének (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok

A nemzetközi magánjogról szóló 91/2012. sz. törvény, különösen annak 6. cikke.

A 76. cikk (1) bekezdésének b) pontja – A rendelet 65. cikkében említett perbehívási szabályok

Nem alkalmazandó.

A 76. cikk (1) bekezdésének c) pontja – A rendelet 69. cikkében említett egyezmények

 • Megállapodás a Bolgár Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a jogsegélyről és a polgári jogi, családjogi és a büntetőügyek terén a kapcsolatok szabályozásáról (Szófia, 1976. november 25.);
 • Szerződés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Ciprusi Köztársaság között a polgári jogi, családjogi és a büntetőügyek terén nyújtott kölcsönös jogsegélyről (Nicosia 1982. április 23.);
 • Szerződés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Görög Köztársaság között a polgári jogi, családjogi és a büntetőügyek terén nyújtott kölcsönös jogsegélyről (Athén, 1980. október 22.);
 • Szerződés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Spanyol Királyság között a jogsegélyről, valamint a polgári ügyekben hozott bírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (Madrid, 1987. május 4.);
 • Szerződés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a jogsegélyről és a bírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról polgári, családjogi és kereskedelmi jogi ügyekben (Párizs, 1984. május 10.);
 • Szerződés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Magyar Népköztársaság között a jogsegélyről és a polgári jogi, családjogi és a büntetőügyek terén a kapcsolatok szabályozásáról (Pozsony, 1989. március 28.);
 • Szerződés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és az Olasz Köztársaság között a polgári jogi, családjogi és a büntetőügyek terén nyújtott kölcsönös jogsegélyről (Prága, 1985. december 6.);
 • Szerződés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Lengyel Népköztársaság között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatok rendezéséről polgári, családjogi, munkajogi és büntetőügyekben (Varsó, 1987. december 21.), a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Lengyel Népköztársaság között polgári, családjogi, munkajogi és büntetőügyekben a jogsegélyről és a jogi kapcsolatok rendezéséről szóló Szerződést, kelt Varsóban, 1987. december 21-én, módosító és kiegészítő Szerződés értelmében (Mojmírovce, 2003. október 30.);
 • Egyezmény a Csehszlovák Köztársaság és Portugália között a bírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (Lisszabon, 1927. november 23.);
 • Szerződés a Cseh Köztársaság és Románia között a polgári ügyekben nyújtott jogsegélyről (Bukarest, 1994. július 11.);
 • Szerződés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság között a polgári jogi, családjogi és a büntetőügyek terén a kapcsolatok szabályozásáról (Belgrád, 1964. január 20.);
 • Szerződés a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között az igazságügyi szervek által nyújtott jogsegélyről és egyes jogi kapcsolatok szabályozásáról polgári és büntetőügyekben (Prága, 1992. október 29.).
Utolsó frissítés: 03/06/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.