Pārstrādātā regula "Brisele I"

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra

65. panta 3. punkts – informācija par to, kā saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem var noteikt regulas 65. panta 2. punktā minēto spriedumu sekas

Neattiecas.

74. pants — Valstu noteikumu un procedūru apraksts par spriedumu izpildi

Sīkāku procedūras aprakstu skatīt šeit:Kā panākt tiesas nolēmuma izpildi.

75. panta a) punkts – Tiesu, kam jāiesniedz sprieduma izpildes atteikuma pieteikums saskaņā ar 36. panta 2. punktu, 45. panta 4. punktu un 47. panta 1. punktu, nosaukumi un kontaktinformācija

Kiprā: rajona tiesas (Eparchiaká Dikastíria)

Nikosijas rajona tiesa

 • Charalambos Mouskos Street, 1405 Nikosija, Kipra
 • Tālrunis: (+357) 22865518
 • Fakss: (+357) 22304212 / 22805330
 • E-pasts: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Limasolas rajona tiesa

 • 8 Lord Byron Avenue, P.O. Box 54619, 3726 Limasola, Kipra
 • Tālrunis: (+357) 25806100 / 25806128
 • Fakss: (+357) 25305311
 • E-pasts: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Larnakas rajona tiesa

 • Artemidos Avenue, P.O. Box 40107, 6301 Larnaka, Kipra
 • Tālrunis: (+357) 24802721
 • Fakss: (+357) 24802800
 • E-pasts: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Pafosas rajona tiesa

 • Corner of Neophytou & Nicos Nicolaides, P.O. Box 60007, 8100 Pafosa, Kipra
 • Tālrunis: (+357) 26802601
 • Fakss: (+357) 26306395
 • E-pasts: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Famagustas rajona tiesa

 • 2 Sotiras Street, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Kipra
 • Tālrunis: (+357) 23730950 / 23742075
 • Fakss: (+357) 23741904
 • E-pasts: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

75. panta b) punkts – Tiesu, kurās iesniedz pārsūdzību par sprieduma izpildes atteikuma lēmuma piemērošanu saskaņā ar 49. panta 2. punktu, nosaukumi un kontaktinformācija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Kiprā: Kipras Augstākā tiesa (Anótato Dikastírio Kýprou).

Augstākā tiesa

 • Charalambos Mouskos Street, 1404 Nikosija, Kipra
 • Tālrunis: (+357) 22865741
 • Fakss: (+357) 22304500
 • E-pasts: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

75. panta c) punkts – Tiesu, kurās iesniedz jebkādu tālāku pārsūdzību saskaņā ar 50. pantu, nosaukumi un kontaktinformācija

Kiprā: Kipras Augstākā tiesa (Anótato Dikastírio Kýprou).

Augstākā tiesa

75. panta d) punkts – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu tulkojumiem par spriedumiem, publiskiem aktiem un tiesas izlīgumiem

- Kiprā: grieķu un angļu valoda.

76. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Noteikumi par valsts jurisdikciju, kas minēti 5. panta 2. punktā un 6. panta 2. punktā

- Kiprā: Tiesu likuma 21. pants (Likums Nr. 14/60).

76. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Noteikumi par trešo personu piedalīšanos, kas minēti 65. pantā

Neattiecas.

76. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Konvencijas, kas minētas 69. pantā

 • 1982. gadā parakstītais Čehoslovākijas Sociālistiskās Republikas un Kipras Republikas Līgums par tiesisko palīdzību civillietās un krimināllietās;
 • 1981. gadā parakstītā Kipras Republikas un Ungārijas Tautas Republikas Konvencija par tiesisko palīdzību civillietās un krimināllietās;
 • 1984. gadā parakstītā Kipras Republikas un Grieķijas Republikas Konvencija par tiesisko sadarbību civiltiesību, ģimenes tiesību, komerctiesību un krimināltiesību jomā;
 • 1983. gadā parakstītais Kipras Republikas un Bulgārijas Tautas Republikas Nolīgums par tiesisko palīdzību civillietās un krimināllietās;
 • 1984. gadā parakstītais Kipras Republikas un Dienvidslāvijas Sociālistiskās Federatīvās Republikas Līgums par tiesisko palīdzību civillietās un krimināllietās (kura tiesību pārņēmēja cita starpā ir arī Slovēnija);
 • 1996. gadā parakstītā Kipras Republikas un Polijas Republikas Konvencija par tiesisko sadarbību civillietās un krimināllietās.
Lapa atjaunināta: 12/07/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.