Ir-Regolament Brussell I (riformulazzjoni)

Ċipru

Il-kontenut ipprovdut minn
Ċipru

L-Artikolu 65(3) – Informazzjoni dwar kif jiġu determinati, skont il-liġi nazzjonali, l-effetti tas-sentenzi msemmija fl-Artikolu 65(2) tar-Regolament

Mhux applikabbli.

L-Artikolu 74 – Deskrizzjoni tar-regoli u l-proċeduri nazzjonali dwar l-eżekuzzjoni

Deskrizzjoni dettaljata tal-proċeduri tista’ tinstab taħt Proċeduri għall-eżekuzzjoni ta’ sentenza.

L-Artikolu 75 (a) – L-ismijiet u dettalji ta' kuntatt tal-qrati li quddiemhom jridu jitressqu l-applikazzjonijiet skont l-Artikoli 36(2), 45(4) u 47(1)

F’Ċipru, il-Qrati Distrettwali (Eparchiaká Dikastíria)

Nicosia District Court

 • Charalambos Mouskos Street, 1405 Nicosia, Cyprus
 • Telefon: (+357) 22865518
 • Faks: (+357) 22304212 / 22805330
 • Posta elettronika: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Limassol District Court

 • 8 Lord Byron Avenue, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus
 • Telefon: (+357) 25806100 / 25806128
 • Faks: (+357) 25305311
 • Posta elettronika: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Larnaca District Court

 • Artemidos Avenue, 6301 Larnaca, P.O. Box 40107, Cyprus
 • Telefon: (+357) 24802721
 • Faks: (+357) 24802800
 • Posta elettronika: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Paphos District Court

 • Corner of Neophytou & Nicos Nicolaides, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus
 • Telefon: (+357) 26802601
 • Faks: (+357) 26306395
 • Posta elettronika: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Famagusta District Court

 • 2 Sotiras Street, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cyprus
 • Telefon: (+357) 23730950 / 23742075
 • Faks: (+357) 23741904
 • Posta elettronika: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

L-Artikolu 75 (b) – L-ismijiet u d-dettalji ta' kuntatt tal-qrati li quddiemhom irid jitressaq l-appell kontra d-deċiżjoni dwar l-applikazzjoni għar-rifjut ta' eżekuzzjoni skont l-Artikolu 49(2)

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Grieg ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

F’Ċipru, il-Qorti Suprema ta’ Ċipru (Anótato Dikastírio Kýprou)

Supreme Court

 • Charalambos Mouskos Street, 1404 Nicosia, Cyprus
 • Telefon: (+357) 22865741
 • Faks: (+357) 22304500
 • Posta elettronika: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

L-Artikolu 75 (c) – L-ismijiet u d-dettalji ta' kuntatt tal-qrati li quddiemhom jista' jitressaq appell ulterjuri skont l-Artikolu 50

F’Ċipru, il-Qorti Suprema ta’ Ċipru (Anótato Dikastírio Kýprou)

Supreme Court

 • Charalambos Mouskos Street, 1404 Nicosia, Cyprus
 • Telefon: (+357) 22865741
 • Faks: (+357) 22304500
 • Posta elettronika: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

L-Artikolu 75 (d) – Il-lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet taċ-ċertifikati dwar is-sentenzi, l-istrumenti awtentiċi u l-ftehimiet bil-qorti

- f’Ċipru, il-Grieg u l-Ingliż.

L-Artikolu 76(1)(a) – Ir-regoli ta' ġuriżdizzjoni msemmija fl-Artikoli 5(2) u 6(2) tar-Regolament

F’Ċipru, l-Artikolu 21 tal-Liġi dwar il-Qrati tal-Ġustizzja (Liġi 14/60).

L-Artikolu 76(1)(b) – Ir-regoli dwar in-notifika ta' terzi msemmija fl-Artikolu 65 tar-Regolament

Mhux applikabbli.

L-Artikolu 76(1)(c) – Il-Konvenzjonijiet msemmija fl-Artikolu 69 tar-Regolament

 • it-Trattat tal-1982 bejn ir-Repubblika Soċjalista Ċekoslovakka u r-Repubblika ta’ Ċipru dwar l-Assistenza Legali f’Materji Ċivili u Kriminali,
 • il-Konvenzjoni tal-1981 bejn ir-Repubblika ta’ Ċipru u r-Repubblika tal-Poplu tal-Ungerija dwar l-Assistenza Legali f’Materji Ċivili u Kriminali,
 • il-Konvenzjoni tal-1984 bejn ir-Repubblika ta’ Ċipru u r-Repubblika Ellenika dwar il-Kooperazzjoni Legali f’Materji marbuta mal-Liġi Ċivili, tal-Familja, Kummerċjali u Kriminali,
 • il-Ftehim tal-1983 bejn ir-Repubblika ta’ Ċipru u r-Repubblika tal-Poplu tal-Bulgarija dwar l-Assistenza Legali f’Materji Ċivili u Kriminali,
 • it-Trattat tal-1984 bejn ir-Repubblika ta’ Ċipru u r-Repubblika Soċjalista Federali tal-Jugoslavja dwar l-Assistenza Legali f’Materji Ċivili u Kriminali (li s-Slovenja, fost oħrajn, ħadet minnu),
 • il-Konvenzjoni tal-1996 bejn ir-Repubblika ta’ Ċipru u r-Repubblika tal-Polonja dwar il-Koperazzjoni Legali f’Materji Ċivili u Kriminali.
L-aħħar aġġornament: 05/04/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.